Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig

2019-06-29T10:00:31+02:00

Att bli sedd och hörd fullt ut är en relationell och fysiologisk process, och kräver ett “triokulärt” seende av dig som terapeut, vän, chef, förälder – det handlar Seen. Ett av S:en i vår serie om trygg anknytning.

Läs mer om detta samt om fem saker som förenar i […]

Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig 2019-06-29T10:00:31+02:00

Känsloreglering som del av trygga relationer – ett möte mellan två nervsystem

2019-05-31T16:49:58+02:00

Känsloreglering är centralt för att bygga in resiliens i vårt livslångt plastiska nervsystem. Utgångspunkten är en sam-reglering mellan två nervsystem, där vi lär oss att svåra känslor kan tålas av någon annan – och därmed av oss. Det handlar om att gradvis utöka Toleransfönstret, Window of Tolerance, till att tåla en bredare vidd av känslor. […]

Känsloreglering som del av trygga relationer – ett möte mellan två nervsystem 2019-05-31T16:49:58+02:00

Är världen säker? Einstein och anknytningsforskningen om hur svaret påverkar oss

2019-05-30T12:23:07+02:00

Einstein svarade en gång på vad som är den viktigaste frågan vi kan ställa oss om universum. Hans svar var: om universum är säkert. Svaret på den frågan påverkar allt vi gör. Läs mer om hur detta också avgör hur vi beter oss i relationer, och hur vårt kroppsspråk är nyckeln. Och hur du kan […]

Är världen säker? Einstein och anknytningsforskningen om hur svaret påverkar oss 2019-05-30T12:23:07+02:00