Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson, leg. psykolog, arbetar hos oss på Psykologi med mera och Parkliniken med individer, parterapi, utbildning och workshops.

Värme och närvaro – metodanpassning efter behov

Kännetecknande för Jennifers arbete är en värme, närvaro och en hög kapacitet att anpassa kontakt och upplägg efter aktuell situation och frågeställning. Jennifer är speciellt intresserad av vad som bidrar till ökad hälsa i relationer, privatliv och arbetsliv. En av hennes styrkor är att kunna hitta precis rätt fokus i varje möte för att skapa positiv förändring.

Hon är ofta efterfrågad i sina olika uppdrag: som behandlande psykolog, handledare, mentor, parterapeut och som utbildare.

Jennifer arbetar med flera olika metoder anpassat efter behov och avgränsning, och är utbildad i bland annat relationell integration av Interpersonell Neurobiologi, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT),  PDT och KBT.

Utbildning och erfarenhet – behandling, rådgivning, parterapi, handledning, ledarstöd

Jennifer har arbetat som psykolog sedan 1999 inom bland annat vuxenpsykiatri, primärvård, mödrahälsovård, personalvård och försäkringsmedicin och är mycket erfaren inom korttidsbehandling, parterapi samt rådgivning inom bland annat ledarstöd, arbetsrelaterad hälsa och föräldraskap. Hon är särskilt intresserad av att arbeta hälsofrämjande och har en integrativ relationell inriktning.

Jennifer arbetar även med handledningsuppdrag inom bland annat primärvård, privat verksamhet och rehab.

Parterapi

När det gäller parterapi arbetar Jennifer inspirerad av Hedy Schleifers relationella och integrativa Encounter centered Couples Therapy (EcCT). Läs mer om hur vi arbetar med detta på Parkliniken – en del av Psykologi med mera.

Kontakt och bokning

Du når Jennifer Magnusson för förfrågan och bokning genom att kontakta oss. Du kan även söka och boka tider hos Jennifer Magnusson via Psykologi med meras & Parklinikens sida på Boka Direkt.

Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson