Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson, leg. psykolog, arbetar hos oss på Psykologi med mera och Parkliniken med individer, parterapi, utbildning, handledning och utbildningsuppdrag.

Värme och närvaro – metodanpassning efter behov

Kännetecknande för Jennifers arbete är en värme, närvaro och en hög kapacitet att anpassa kontakt och upplägg efter aktuell situation och frågeställning. Jennifer är speciellt intresserad av vad som bidrar till ökad hälsa i relationer, privatliv och arbetsliv. En av hennes styrkor är att kunna hitta precis rätt fokus i varje möte för att skapa positiv förändring.

Hon är ofta efterfrågad i sina olika uppdrag: som behandlande psykolog, handledare, mentor, parterapeut och som utbildare.

Jennifer är utbildad i och arbetar med relationell integration av Interpersonell Neurobiologi  i sina olika uppdrag som handledare, föreläsare och terapeut. Hon är även utbildad inom bland annat Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT),  PDT och KBT och Encounter centered Coulpes Therapy (se mer nedan).

Utbildning och erfarenhet – behandling, rådgivning, parterapi, handledning, ledarstöd

Jennifer har arbetat som psykolog sedan 1999 inom bland annat vuxenpsykiatri, primärvård, mödrahälsovård, personalvård och försäkringsmedicin och är mycket erfaren inom korttidsbehandling, parterapi samt rådgivning inom bland annat ledarstöd, arbetsrelaterad hälsa och föräldraskap.

Jennifer är särskilt intresserad av att arbeta hälsofrämjande och har en integrativ relationell inriktning.

Jennifer arbetar med och tar emot handledningsuppdrag och ledarskapsstödjande uppdrag inom bland annat primärvård, privat verksamhet och rehab, även här med flera olika metoder och alltid med integration av det anknytningsbaserade fältet  Interpersonell Neurobiologi.

Föreläsare

Jennifer är en uppskattad föreläsare och tar emot uppdrag inom bland annat kommunikation, anknytningsbaserad parterapi och hjärnvänlig arbetsmiljö. Alltid med fokus på hur mind-hjärna-relationer samspelar mot hälsa, det vill säga det spännande fältet Interpersonell Neurobiologi.

Hennes unika kombination av mjukhet och stark kompetens i sitt förhållningssätt är ofta vitsordade.

Parterapi

Inom parterapi arbetar Jennifer med Hedy Schleifers relationella och integrativa Encounter centered Couples Therapy (EcCT). Läs mer om hur vi arbetar med detta på Parkliniken – en del av Psykologi med mera.

Kontakt och bokning

Du når Jennifer Magnusson för förfrågan och bokning genom att kontakta oss. Du kan även söka och boka tider hos Jennifer Magnusson via Psykologi med meras & Parklinikens sida på Boka Direkt.