Jennifer Magnusson 2019-04-17T11:48:09+00:00

Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson, leg. psykolog, arbetar hos oss på Psykologi med mera och Parkliniken med individer, parterapi, utbildning och workshops.

Utbildning och erfarenhet – behandling, rådgivning, parterapi, handledning, ledarstöd

Jennifer har arbetat som psykolog sedan 1999 inom bland annat vuxenpsykiatri, primärvård, mödrahälsovård, personalvård och försäkringsmedicin och är mycket erfaren inom korttidsbehandling, parterapi samt rådgivning inom bland annat ledarstöd, arbetsrelaterad hälsa och föräldraskap. Hon arbetar även med handledningsuppdrag inom bland annat primärvård. Hon är särskilt intresserad av att arbeta hälsofrämjande och har en integrativ relationell inriktning.

Kännetecknande för Jennifers arbete är en värme, närvaro och en hög kapacitet att anpassa kontakt och upplägg efter aktuell situation. Jennifer har en hög grad av kunnighet om vad som bidrar till ökad hälsa i relationer, privatliv och arbetsliv. Hon är ofta efterfrågad som både behandlande psykolog, parterapeut och som utbildare.

Jennifer arbetar med flera olika metoder anpassat efter behov och avgränsning, och är utbildad i bland annat relationell integration av Interpersonell Neurobiologi, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT),  PDT och KBT.

Jennifer tar även emot blivande föräldrar i behov av psykologintyg för adoption.

Kontakt och bokning

Du når Jennifer Magnusson för förfrågan och bokning genom att kontakta oss. Du kan även söka och boka tider hos Jennifer Magnusson via Psykologi med meras & Parklinikens sida på Boka Direkt.

Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson