Interpersonell neurobiologi fördjupning del 1 – nästa start 21 mars 2022

16,900kr tillkommer moms 25%

Fördjupningsutbildning i Interpersonell Neurobiologi med fokus vår sociala hjärna öppen för dig som arbetar med t.ex. samtalsbehandling, pedagogik, hälsa, bemötande eller terapi.

För kurs i Interpersonell Neurobiologi som är godkänd inom specialistordningen för psykologer – se annan kursstart här.

Sagt om tidigare kursomgångar:

”En mycket givande och väldigt lärorik kurs. Mycket bra pedagogik som höll oss närvarande under kursdagarna”
”Superinspirerande kursledare!”
”Jag fick konkreta verktyg för mitt fortsatta arbete”

Plats: Drottninggatan 31, Göteborg

Pris: 16900 ex moms. Valbar tillkommande fördjupningsdag parterapi 2200 kr ex moms. Delfakturering kan erbjudas – kontakta oss.

Tid och omfattning:  5(+1) heldagar 2022:  21 mars, 22 mars, 28 april, 29 april, 9 juni Valbar tilläggsdag IPNB i parterapi 8 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Möjlighet att delta i interaktivt onlineformat ges endast om lagstiftade rese- eller samlingsförbud finns.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Målgrupp: öppen för deltagare med varierade yrkes- och utbildningsbakgrund som arbetar inom t.ex. samtal, behandling, hälsa, organisation, pedagogik och utveckling. Se mer under Målgrupp i kursbeskrivningen nedan.

 

Parterapi – fördjupningsdag 8 juni 2022

Valbar tilläggsdag med fokus på användning av IPNB i parterapi. Kostnad 2200 kr med tillkommande moms.

Beskrivning

Interpersonell neurobiologi fördjupning del 1, Göteborg kursstart nästa gång 21 mars 2022

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande/mind. Och hur alla tre påverkar varandra livet ut. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning. Varje moment under kursen kopplar till användningsområden inom samtal, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen har en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi. Kursen lämpar sig för dig som redan har en terapeut- eller samtals- eller pedagogisk utbildning, oavsett metodinriktning, då kursen fokuserar på metodövergripande moment i terapi/behandling.

Söker du kurs i Interpersonell Neurobiologi del 1 som är godkänd inom specialistordningen för psykologer  – se här.

Användningsområden i klinisk behandling eller i utvecklings- och hälsoarbete

Alla verksamma metoder i psykologisk behandling har neurobiologiska komponenter, och i grunden är vi alla gjorda för både försvar och överlevnad –  och för kontakt. Med kunskap om hur detta påverkar människan kan du som kliniskt aktiv förstärka det som redan är verksamt i din nuvarande metod – oavsett vilken metod du använder t.ex. KBT, IPT eller PDT. För dig som arbetar med t.ex. hälsofrämjande arbete eller med utvecklingsprocesser fördjupar kursen förståelsen av verksamma mekanismer i inlärning, förändring och utveckling och hjälper att förstärka dem.

Områden som fokuseras

 • psykisk hälsa utifrån den modell IPNB föreslår som integration av medvetande, hjärna/kropp och relationer
 • integrationsområden (nio områden) inom IPNB som kan förstås som common factors i terapi och annat hälsoarbete
 • hjärnans evolutionära utveckling
 • förståelse av vad som händer i hjärnan vid förändring/nyinlärning och hur detta kan förstärkas i fungerande behandling
 • djupgående kliniska kunskaper i reglering av affekter och nervsystem
 • aktuell forskning om skillnader i hjärnan mellan fenomenen ”känslosmitta” – empati – medkännande och exempel på hur vi kan ha hjälp av kunskapen i behandling
 • trauma och stress – i ljuset av neurologisk forskning
 • färsk anknytningsforskning: attunement och attachment i hjärnan
 • varje moment kopplar till aktuell forskning och exempel och diskussion kring hur vi kan se dess kliniska tillämpning samt praktiska metoder
 • valbar fördjupningsdag i parterapi

Lärandemål

Syftet är övergripande att deltagaren skall uppleva användbarhet och inspiration från kursmaterialet i sitt behandlings- och samtalsarbete. Deltagarna skall även kunna förstå hjärnans övergripande strukturer och utveckling i ett evolutionärt perspektiv, och de bakomliggande neurologiska processerna vid t.ex. olika anknytningsmönster, stress, trauma. Fokus ligger på hur man i behandling/terapi kan använda kunskapen till psykoedukation, metaforarbete och metodval.

Deltagarna får förståelse för hjärnans plasticitet och kunskap om de nio så kallade integrationsområdena inom Interpersonell Neurobiologi som kan sägas utgöra common factors i klinisk behandling och i psykologiskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Dagsinnehåll & kursmoment

 • Kursdag 1: Introduktion till huvudbegrepp i Interpersonell neurobiologi, den sociala hjärnans strukturer och utveckling & anknytningens betydelse för – och påverkan av – hjärnans utveckling.
 • Kursdag 2: Anknytning och hjärnutveckling forts. samt The polyvagal theory &  toleransfönstret (”window of tolerance”) i terapi med kliniska tillämpningar på bland annat trauma och stress.
 • Kursdag 3: IPNBs domäner av integration som common factors med kliniska exempel.  Ångest, oro och rädsla – hjärnfakta och terapeutisk fördjupning.
 • Kursdag 4: Fortsättning IPNBs domäner av integration som common factors med kliniska exempel komplexa tillstånd tillstånd – hjärnfakta och terapeutisk fördjupning.
 • Kursdag 5: Fortsättning IPNBs domäner av integration, Mind & mindfulness i IPNB och i hjärnan samt kliniska verktyg och tekniker för att integrera IPNB i behandling och samtal.
 • Valbar kursdag 6: Parterapi (kostnad tillkommer). Parterapi som klinisk tillämpning av IPNB.  Neurobiologisk grund för att upprätta kontakt, differentiering och kommunikation som fungerar.

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har mångårig erfarenhet som psykolog. Hon arbetar med flera olika metoder och är utbildad i, samt speciellt intresserad av, att integrera forskning från Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling och i hälsofrämjande arbete.

Målgrupp:  målgruppen är personer som arbetar med samtal, behandling, hälsa, pedagogik och utveckling, t.ex. psykoterapeuter, läkare, socionomer, psykologer, coacher, terapeuter med annan bakgrundsutbildning, sjuksköterskor med flera. Kursen ges även som specialistkurs för psykologer, se separat kursstart. Kontakta oss vid frågor.

Anmälan:  Sätt kryss i aktuell ruta vid anmälan för att lägga till  parterapifördjupning. Beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under Övriga uppgifter.

Kostnad:  16900 ex moms. Valbar tilläggsdag med fokus IPNB i parterapi, 2200 kr ex moms. Delfakturering kan erbjudas.

Plats: Göteborg, Drottninggatan 31, Psykologi med meras lokaler.

Tid:  5(+1) heldagar 2022:  21 mars, 22 mars, 28 april, 29 april, 9 juni Valbar tilläggsdag IPNB i parterapi 8 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Planeringen är att denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Möjlighet att delta i interaktivt onlineformat ges endast om eventuella lagstiftade rese- eller samlingsförbud finns kvar vid tidpunkten.

Valbar parterapifördjupning: heldags fördjupning i parterapi med integration av interpersonell neurobiologi, 8 juni för denna kurs.

Litteraturlista och kursbeskrivning: Ladda ned litteraturlista och kursbeskrivning för kurs med start vt 2022 som pdf här.

Pågående kurs ht 2021:  5(+1) heldagar 2021:  25 okt, 26 okt, 22 nov, 23 nov, 15 dec. Valbar tilläggsdag IPNB i parterapi 14 dec. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Titel

Till toppen