Konsten att gå hela cirkeln – när var du grön senast?

2019-05-31T10:52:19+02:00

Neurovetenskap är idag en stark common factor i behandling, ledarskapsutveckling och pedagogik och det finns  många olika pedagogiska verktyg att använda som som utgår från denna bas. Cirklarna intill används idag inom bland annat organisation- och ledarskap, pedagogik och behandling för att visa vad som gör oss hållbara på på längre sikt. Det handlar om […]

Konsten att gå hela cirkeln – när var du grön senast? 2019-05-31T10:52:19+02:00

Skam i terapirummet och i livet – podcast och tips på handouts

2017-09-08T09:18:08+02:00

Skam är en av våra mest styrande affekter. Den ångande blossande känslan av att ha gjort fel eller som en iskall hand runt hjärtat som vrider om. Rent evolutionärt har affekten skam troligen haft en roll i att återföra oss till flockens gemenskap när vi hamnat utanför, en snabb signal att “sluta med det du […]

Skam i terapirummet och i livet – podcast och tips på handouts 2017-09-08T09:18:08+02:00