Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem

2018-12-12T13:02:40+00:00

I det terapeutiska arbetet hamnar fokus ofta kvalitet kärlek i nära relationer. Men är kärlek förbehållet nära relationer eller kan kärlek delas mellan främlingar i julruschen?  Barbara Fredrickson öppnar upp begreppet kärlek i sin bok Love 2.0 att inte bara innefatta den känsla vi har för vår partner, våra barn eller nära vänner.

Samma […]

Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem 2018-12-12T13:02:40+00:00

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer

2018-12-11T22:23:51+00:00

Få saker är så missförstådda som positiva känslor. Uppmaningen “tänk positivt” har fått många att fnysa – av goda skäl visar forskningen. Men forskning visar faktiskt också att upplevelsen av positiva känslor har en rad goda effekter på vår hälsa. Att tvinga sig själv att “tänka positivt” kan dock ha helt motsatt effekt, och leda […]

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer 2018-12-11T22:23:51+00:00