Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt

2020-02-10T10:59:36+01:00

Många parterapiformer rör sig från fokus på problemlösning och beteendeutbyte mot att betona acceptans, kontakt och relation.  Sue Johnson, parterapeut (EFT), formulerar det såhär:

“Att arbeta med problemlösning innan kontakt är återupprättad är som att möblera om möblerna på Titanics däck”

Inom Encounter centered Couples Therapy, den parterapiform vi arbetar med hos oss på Parkliniken, har […]