Villkor, personuppgiftshantering, avbokningsregler – kursanmälan är bindande 2018-08-11T20:06:51+00:00

Villkor, personuppgiftshantering, avbokningsregler

Tack för ditt intresse av våra utbildningar och tjänster. Här har vi samlat information om våra köpvillkor och vår personuppgiftshantering. Psykologi med mera & Parkliniken bedriver verksamhet inom utbildning, handledning och konsulttjänster samt som psykologmottagning inom privat hälso- och sjukvård. Olika lagutrymmen och villkor påverkar de olika områdena. Se mer nedan, och välkommen att kontakta oss vid frågor.

Anmälnings- och köpvillkor utbildningar – bindande anmälan

Genom att genomföra anmälan på vår hemsida accepterar du att anmälan till Psykologi med meras & Parklinikens utbildningar är bindande. Kursavgift återbetalas inte och utställd faktura krediteras inte vid avanmälan om inte särskild överenskommelse görs angående detta. Deltagare som fått förhinder erbjuds om möjligt, dvs om kursen ges vid annat tillfälle och deltagarutrymme finns, att delta vid annat kurstillfälle.  Skulle den aktuella kursomgången inte kunna genomföras på grund av för lågt deltagarantal eller på grund av förhinder från Psykologi med meras part kommer återbetalning eller alternativ kurs erbjudas.

Fakturering sker till angiven adress och vid direktbetalning i samband med anmälan skickas kvitto inom 5 verksamhetsdagar.

Tack för intresse för våra utbildningar och välkommen till kursstart!

Samtycke till behandling av personuppgifter

Vi följer EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter. Genom att genomföra kursanmälan, bokning av tjänst eller övrigt köp samtycker du till att Psykologi med mera & Parkliniken behandlar dina person- och faktureringsuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att följa gällande patientdatalag vid privat sjukvård (se mer nedan), fakturering och redovisning,  samt att kunna löpande sända kurs- och produktinformation. I samband med kursanmälan registreras även deltagaren och dennes verksamhet för kommande informationsutskick, från vilket man när som helst kan avanmäla sig.

Du har rätt att ta tillbaka samtycket i efterhand utan att återtagandet påverkar lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett dessförinnan.

Behandling av personuppgifter vid hälso- och sjukvård

Psykologi med mera & Parkliniken är en privat hälso- och sjukvårdsenhet och är som legitimerade behandlare skyldiga att föra patientjournal enligt patientdatalagen vid utförande av behandling, utredning och individuell rådgivning hos legitimerad personal. I all patientuppgiftshantering gäller hög nivå av såväl intern som extern sekretess. Uppgifter om din vård hos oss dokumenteras i godkända system i syfte att säkerställa kvalitativ behandling. Dina journaluppgifter lagras i enlighet med bevarandekravet i patientdatalagen och vi kommer även att använda dina uppgifter för fakturering och bevara dem i enlighet med gällande bokföringslag.

Avbokningsregler tjänster – 48 timmar

Vid bokning av inbokad tjänst, både vad gäller behandling, rådgivning, konsulttjänst eller handledning inom yrkesroll, gäller en avbokningsfrist på 48 timmar före den bokade tidens start. Avbokning skall alltid ske via e-post direkt till behandlare/handledare/konsult om ni inte överenskommit annat. Vid senare avbokning debiteras full kostnad. Detta för att vi skall kunna erbjuda tiden till annan klient. Var vänlig meddela alltid återbud eller förhinder snarast.

Samarbetspartners

Psykologi med meras externa samarbetspartners samt underkonsulter ansvarar själva för såväl innehåll i behandling samt hantering av personuppgifter. Kontakta dem direkt för information och vid frågor.