Villkor, personuppgiftshantering, avbokningsregler

Tack för ditt intresse av våra utbildningar och tjänster. Här har vi samlat information om våra köpvillkor och vår personuppgiftshantering. Psykologi med mera & Parkliniken bedriver verksamhet inom utbildning, handledning och konsulttjänster samt som psykologmottagning inom privat hälso- och sjukvård. Olika lagutrymmen och villkor påverkar de olika områdena. Se mer nedan, och välkommen att kontakta oss vid frågor.

Detta är de villkor som gäller för alla köp, bokningar och orderbekräftelser från och med 2020-03-12. För avtal ingångna före detta datum kan enstaka detaljer skilja sig. Kontakta oss direkt för äldre köp- och bokningsvilllkor.

Anmälnings- och köpvillkor utbildningar – bindande anmälan

Vid öppen kurs med Psykologi med mera som arrangör gäller följande. Genom att genomföra anmälan på vår hemsida accepterar du att anmälan till Psykologi med meras & Parklinikens utbildningar är bindande. Kursavgift återbetalas inte och utställd faktura krediteras inte vid avanmälan om inte särskild överenskommelse gjorts  före anmälan angående detta. Deltagare som fått förhinder erbjuds om möjligt, dvs om kursen ges vid annat tillfälle och deltagarutrymme finns, att delta vid annat kurstillfälle.

Skulle den aktuella kursomgången inte kunna genomföras på grund av för lågt deltagarantal eller på grund av förhinder från Psykologi med meras part kommer återbetalning eller alternativ kurs erbjudas. Vid force majeure i form av krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), pandemi, explosioner, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, och som gör att Psykologi med mera inte kan utföra uppdraget, eller att deltagaren inte kan komma till kursen, sker ej återbetalning eller kreditering av utställd faktura. Däremot erbjuds, om och när så åter är möjligt, alternativ utbildningsomgång.

Fakturering sker till angiven adress och vid direktbetalning i samband med anmälan skickas kvitto inom 5 verksamhetsdagar. Eventuell invändning mot faktura skall meddelas oss skriftligt på info@psykologimedmera.se inom 10 arbetsdagar från fakturadatum.

Uppdragsutbildningar – avbokningsregler

För våra uppdragsutbildningar gäller utöver våra allmänna villkor även de villkor kring avbokning som finns specificerade på aktuell offert. Psykologi med meras bekräftelse per mejl av uppdraget efter kundens accept av offert gäller som avtal på ingångna villkor för vardera offert.

Vid avbokning från kunden, även om så sker till följd av force majeure i form av krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), pandemi, explosioner, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, har Psykologi med mera rätt att fakturera enligt på offerten angivna avbokningsregler.

Samma materialrättigheter och begränsning i användarrättigheter som anges nedan gäller för uppdragsutbildningar.

Materialrättigheter och åhörarmaterial för enskilt bruk

Detta gäller oavsett om utbildningen ges som öppen kurs hos oss eller som uppdragsutbildning.

Psykologi med mera har ensam rättigheterna till allt material som används eller delas i samband med utbildning om inte annat meddelats skriftligt. Utbildningen eller material som presenteras i samband med utbildning/möte/konsultinsats får inte filmas, ljudupptas eller på annat sätt återbildas eller spridas utan separat avtal mellan Psykologi med mera och kund. Åhörarkopior och annat material som delas ut i samband med utbildning är för enskilt bruk och får inte redigeras eller användas på annat sätt än som eget studiematerial. Källa ©psykologimedmera.se skall alltid anges vid referens till våra bilder och material.

Tack för intresse för våra utbildningar och välkommen till kursstart!

Samtycke till behandling av personuppgifter

Vi följer EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter. Genom att genomföra kursanmälan, bokning av tjänst eller övrigt köp samtycker du till att Psykologi med mera & Parkliniken behandlar dina person- och faktureringsuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att följa gällande patientdatalag vid privat sjukvård (se mer nedan), fakturering och redovisning,  samt att kunna löpande sända kurs- och produktinformation. I samband med kursanmälan registreras även deltagaren och dennes verksamhet för kommande informationsutskick, från vilket man när som helst kan avanmäla sig.

Du har rätt att ta tillbaka samtycket i efterhand utan att återtagandet påverkar lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett dessförinnan.

Behandling av personuppgifter vid hälso- och sjukvård

Psykologi med mera & Parkliniken är en privat hälso- och sjukvårdsenhet och är som legitimerade behandlare skyldiga att föra patientjournal enligt patientdatalagen vid utförande av behandling, utredning och individuell rådgivning hos legitimerad personal. I all patientuppgiftshantering gäller hög nivå av såväl intern som extern sekretess. Uppgifter om din vård hos oss dokumenteras i godkända system i syfte att säkerställa kvalitativ behandling. Dina journaluppgifter lagras i enlighet med bevarandekravet i patientdatalagen och vi kommer även att använda dina uppgifter för fakturering och bevara dem i enlighet med gällande bokföringslag.

Avbokningsregler tjänster – 48 timmar samt fakturering

Vid bokning av tjänst, som behandling enskilt eller som par, rådgivning, konsulttjänst eller handledning inom yrkesroll, gäller en avbokningsfrist på 48 timmar före den bokade tidens start. Detta för att vi skall hinna erbjuda tiden till annan klient.

  • Om tiden bokats genom vår bokningstjänst Boka Direkt skall avbokningen ske på den länk som finns i ert bekräftelsemejl, oavsett om du eller vi lagt in bokningen.
  • Om bokning skett på annat sätt skall avbokning ske via e-post direkt till behandlare/handledare/konsult om ni inte överenskommit annat.

Vid senare avbokning än 48 timmar debiteras full kostnad. Var vänlig meddela alltid återbud eller förhinder snarast.

Vi fakturerar tjänsten till angiven adress. Tänk på att eventuella invändningar mot fakturan skall meddelas oss skriftligt på info@psykologimedmera.se inom 10 arbetsdagar från fakturadatum.

Samarbetspartners

Psykologi med meras externa samarbetspartners samt underkonsulter ansvarar själva för såväl innehåll i behandling samt hantering av personuppgifter. Kontakta dem direkt för information och vid frågor.