Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem

2018-12-12T13:02:40+00:00

I det terapeutiska arbetet hamnar fokus ofta kvalitet kärlek i nära relationer. Men är kärlek förbehållet nära relationer eller kan kärlek delas mellan främlingar i julruschen?  Barbara Fredrickson öppnar upp begreppet kärlek i sin bok Love 2.0 att inte bara innefatta den känsla vi har för vår partner, våra barn eller nära vänner.

Samma […]

Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem 2018-12-12T13:02:40+00:00

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya

2018-11-20T13:00:26+00:00

I den kliniska applikationen av minnesrekonsolidering ser vi hur nya känslor kan inkodas i gamla minnen.

Paret sitter nära varandra, händerna möter varandra, svettiga händer som kramar, en tumme som rör sig över den andres handrygg – det är nu det händer. De är hos terapeuten som hjälper dem besöka den andres inre värld och arkitektur, […]

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya 2018-11-20T13:00:26+00:00

Allians och anknytning – terapeuten som anknytningsperson

2018-12-11T22:25:52+00:00

Visste du att otrygg anknytning faktiskt är mer öppen för förändring än trygg? Läs mer om möjligheten till reparativt anknytningsarbete och dess neuroplasticitet som del av den terapeutiska relationen.

Hoppingivande är att just otrygg anknytning har visat sig mer påverkbar än trygg anknytning av nya relationsepisoder, skapade till exempel genom terapi eller annan trygg relation (Cozolino, […]

Allians och anknytning – terapeuten som anknytningsperson 2018-12-11T22:25:52+00:00

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer

2018-12-11T22:23:51+00:00

Få saker är så missförstådda som positiva känslor. Uppmaningen “tänk positivt” har fått många att fnysa – av goda skäl visar forskningen. Men forskning visar faktiskt också att upplevelsen av positiva känslor har en rad goda effekter på vår hälsa. Att tvinga sig själv att “tänka positivt” kan dock ha helt motsatt effekt, och leda […]

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer 2018-12-11T22:23:51+00:00

Varför vårt nervsystem kan behöva gratuleras – och hur man tydligast märker om någon är trygg

2018-12-11T22:22:59+00:00

Har du lagt märke till hur snabbt omgivningens signaler förändras när man blir rädd eller känner sig osäker? Hur bakgrundsmusiken som nyss var trevlig och stämningsskapande blir ett störande moment? Då har du har lagt märke till hur ditt finjusterade nervsystem ställt in kroppen på försvar som till och med påverkat dina mellanörons muskler. […]

Varför vårt nervsystem kan behöva gratuleras – och hur man tydligast märker om någon är trygg 2018-12-11T22:22:59+00:00

Hjärnbron i terapi – de fem S:en i trygga relationer och hur du arbetar med dem

2018-11-20T00:09:03+00:00

Vad gör att vissa interventioner landar i klientens liv och skapar meningsfull förändring? Och att andra avfärdas utan att knappt ha hörts? Att aktivt arbeta med hjärnbron, eller de fem S:en i trygga relationer är en del av förklaringen.

Janina Fischer, Ph. D och klinisk psykolog verksam inom Sensorimotor Psychotherapy, beskriver ett möte med klienten Terry. […]

Hjärnbron i terapi – de fem S:en i trygga relationer och hur du arbetar med dem 2018-11-20T00:09:03+00:00

Vill du bli vårkär i samma person igen?

2018-08-11T21:03:17+00:00

En hjärnforskares råd om hur du blir kär igen – om du vill i samma person.

Våren är här på många håll och även om sol och regn varvas brukar många associera våren med kärlek och nyförälskelse. Kanske för att “allt blir åter nytt” i naturen och vi har en motsvarande koppling i våra hjärnor […]

Vill du bli vårkär i samma person igen? 2018-08-11T21:03:17+00:00

Hierarkier eller samarbete – om stress och beskydd i sociala system

2018-04-04T23:33:51+00:00

Hos många arter verkar bildandet av hierarkier fylla en funktion. Men vilken och vad händer om den ändras? Robert Sapolsky, professor i biologi och neurologi, går nämligen så långt som att påstå att hierarkier är destruktiva för oss primater. Han landar i detta, kanske kontroversiella, påstående genom att under många år följt babianer i sitt […]

Hierarkier eller samarbete – om stress och beskydd i sociala system 2018-04-04T23:33:51+00:00

Ansikten och blickar – vår hjärnas specialintresse

2018-08-11T21:09:30+00:00

Det finns få saker som intresserar vår hjärna så mycket som ansikten. Vid åsynen av ett annat ansikte, som dessutom visar en känsla, kommer hjärnans limbiska system, “däggdjurshjärnan” som det ibland kallas, omedelbart att aktiveras. Det som allra mest verkar intressera oss i ansiktet är blicken, det är också den del av ansiktet som ger […]

Ansikten och blickar – vår hjärnas specialintresse 2018-08-11T21:09:30+00:00

Tacksamhet stärker hjärnan

2018-01-03T21:45:26+00:00

Förmågan att känna och visa tacksamhet har goda effekter på vår hälsa, upplevd livskvalitet och till och med på vår nattsömn.

I en kanadensisk studie* visades att personer som dagligen under en månad uppmärksammar sådant de upplever tacksamhet för (ex genom dagboksskrivande) vid studiens slut hade högre livstillfredsställelse och bättre självkänsla. Robert Emmons, Ph.D. är en […]

Tacksamhet stärker hjärnan 2018-01-03T21:45:26+00:00
Ladda fler inlägg