Verktyg för inspiration, psykoedukation och behandling

Bland annat hittar du våra populära versioner av Compassioncirkarna för nedladdning, mall för beteendeanalys i KBT, interpersonellt inventorium för IPT och annat psykoedukativt material.

Du får ladda ned och använda fritt med angivande av källa, men inte redigera filerna.

Bilden är en integration mellan Paul Gilberts Compassioncirklar i Interpersonell Neurobiologyi-anpassad modell med integration av Stephen Porges Poly vagal theory  med två grenar i det parasympatiska nervsystemet. Kan användas t.ex. som pedagogiskt material med klienter, finns nedan som pdf både på engelska och svenska.

Läs gärna Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress för en beskrivning av innehållet. Intill här på Verktyg hittar du även den mer traditionella tre-cirkelsbilden.

Compassioncirklarna med röd och svart stress som pdf.

The four circles are an illustration of Paul Gilberts Compassion circles in an Interpersonal Neurobiology adjusted model, with integration from Stephen Porges Poly vagal theory establishing the two branches of the parasympathetic nervous system. To be used as a pedagogic tool or mindset cultivation for positive healthy life change.

Click here to download Compassion circles with black and red stress as pdf.

Please see our blog Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress for a description of the model.

Cirklarna från CFT (Paul Gilberts)  i anpassad modell som visar våra olika “system” för stress/hot (röd) prestation/belöning (blå) och trygghet/kontakt/lugn (grön). Se gärna Konsten att gå hela cirkeln för en beskrivning av hur modellen kan användas.

En modell som är mer integrerad med Polyvagal Theory, med fyra cirklar, finns även som verktyg för nedladdning. Läs mer på Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress

Kan användas t.ex. som pedagogiskt material med klienter, finns nedan som pdf både på engelska och svenska.

Cirklarna i CFT  svenska

Cirklarna i CFT  engelska

Beteendeanalysen är ryggraden i en KBT-behandling och man kan med fördel återvända till den flera gånger under en behandling. Här finns en mall i word du kan ladda ned och lägga till/ta bort rubriker efter hur du vill använda den. Se gärna “Beteendeanalys – en praktisk vägledning” bland våra verktyg som ger ifyllnadsstöd.

Beteendeanalys wordmall

Här finns en praktisk kort vägledning som följer rubrikerna i “Beteendeanalys mall i word” steg för steg med råd och stöd i utförande av en beteendeanalys.

Beteendeanalys – en praktisk vägledning PDF

Under första delen av en behandling med Interpersonell Psykoterapi (IPT) göra en genomgång av klientens nätverk, grad av närhet, ömsesidighet, stöd, tillfredsställelse med mera. Klienten upplevelse av närhet till de olika relationerna illustreras så i Närhetscirkeln. Här finns en mall du får använda fritt för att utföra denna genomgång – som en del av av IPT-behandling eller som enskilt verktyg i annan behandling.

Närhetscirkel och Interpersonellt Inventorium IPT Verktyg – PDF

Inför en behandling kan det vara hjälpsamt att klienten och eventuella anhöriga kan få en översikt över behandlingsgången. Eller så kan vårdgrannar och andra samarbetspartners vara i behov av information. Här finns en översikt över behandlingen och de verksamma principerna i Interpersonell Psykoterapi (IPT) som du kan ladda ned och dela ut.

IPT klientinformation – PDF