Verktyg för kartläggning och behandling

Här ser du våra verktyg för psykologer och terapeuter. Bland annat hittar du mall för beteendeanalys i KBT, interpersonellt inventorium för IPT och annat psykoedukativt material.  Du får ladda ned och använda fritt med angivande av källa.

Cirklarna från CFT (Paul Gilberts)  i anpassad modell som visar våra olika “system” för stress/hot (röd) prestation/belöning (blå) och trygghet/kontakt/lugn (grön). Se gärna Konsten att gå hela cirkeln för en beskrivning av hur modellen kan användas.

Kan användas t.ex. som pedagogiskt material med klienter, finns nedan som pdf både på engelska och svenska.

Cirklarna i CFT  svenska

Cirklarna i CFT  engelska

Beteendeanalysen är ryggraden i en KBT-behandling och man kan med fördel återvända till den flera gånger under en behandling. Här finns en mall i word du kan ladda ned och lägga till/ta bort rubriker efter hur du vill använda den. Se gärna “Beteendeanalys – en praktisk vägledning” bland våra verktyg som ger ifyllnadsstöd.

Beteendeanalys wordmall

Här finns en praktisk kort vägledning som följer rubrikerna i “Beteendeanalys mall i word” steg för steg med råd och stöd i utförande av en beteendeanalys.

Beteendeanalys – en praktisk vägledning PDF

Under första delen av en behandling med Interpersonell Psykoterapi (IPT) göra en genomgång av klientens nätverk, grad av närhet, ömsesidighet, stöd, tillfredsställelse med mera. Klienten upplevelse av närhet till de olika relationerna illustreras så i Närhetscirkeln. Här finns en mall du får använda fritt för att utföra denna genomgång – som en del av av IPT-behandling eller som enskilt verktyg i annan behandling.

Närhetscirkel och Interpersonellt Inventorium IPT Verktyg – PDF

Inför en behandling kan det vara hjälpsamt att klienten och eventuella anhöriga kan få en översikt över behandlingsgången. Eller så kan vårdgrannar och andra samarbetspartners vara i behov av information. Här finns en översikt över behandlingen och de verksamma principerna i Interpersonell Psykoterapi (IPT) som du kan ladda ned och dela ut.

IPT klientinformation – PDF