Verktyg för inspiration, psykoedukation och behandling

Bland annat hittar du våra populära verktyg i nedladdningsbara format: t.ex. Toleransfönstret, Compassioncirkarna i fyrcirkelmodell, mall för beteendeanalys i KBT, interpersonellt inventorium för IPT och annat psykoedukativt material.

Du får ladda ned och använda fritt med angivande av källa, men inte redigera filerna.

I denna version av Toleransfönstret, Window of Tolerance, integreras Polyvagal Theory för att beskriva vad som sker i den gröna fältet där vi tål känslor, upplevelser och kroppssensationer bäst, och hur vi kan känna igen tecken på att vi eller våra klienter lämnar detta fält.

Läs gärna Att arbeta med Toleransfönstret – hur vi kommer tillbaka till grön zon för en beskrivning av hur du kan använda innehållet.

Toleransfönstret med svart och röd stress och grön toleranszon i pdf

Bilden är en integration mellan Paul Gilberts Compassioncirklar i Interpersonell Neurobiologyi-anpassad modell med integration av Stephen Porges Poly vagal theory  med två grenar i det parasympatiska nervsystemet. Kan användas t.ex. som pedagogiskt material med klienter, finns nedan som pdf både på engelska och svenska.

Läs gärna Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress för en beskrivning av innehållet. Intill här på Verktyg hittar du även den mer traditionella tre-cirkelsbilden.

Compassioncirklarna med röd och svart stress som pdf.

The four circles are an illustration of Paul Gilberts Compassion circles in an Interpersonal Neurobiology adjusted model, with integration from Stephen Porges Poly vagal theory establishing the two branches of the parasympathetic nervous system. To be used as a pedagogic tool or mindset cultivation for positive healthy life change.

Click here to download Compassion circles with black and red stress as pdf.

Please see our blog Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress for a description of the model.

Cirklarna från CFT (Paul Gilberts)  i anpassad modell som visar våra olika “system” för stress/hot (röd) prestation/belöning (blå) och trygghet/kontakt/lugn (grön). Se gärna Konsten att gå hela cirkeln för en beskrivning av hur modellen kan användas.

En modell som är mer integrerad med Polyvagal Theory, med fyra cirklar, finns även som verktyg för nedladdning. Läs mer på Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress

Kan användas t.ex. som pedagogiskt material med klienter, finns nedan som pdf både på engelska och svenska.

Cirklarna i CFT  svenska

Cirklarna i CFT  engelska

Tre steg i  anknytning. Trygg anknytning innebär både att vi tål att ta alla tre stegen, connect – disconnect – reconnect – gång på gång i livet ut, och att vi övar och “gympar” att kunna återanknyta med varandra.

I inlägget Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör kan du inspireras till hur denna mall och inspirationsbild kan användas. Det handlar om att i vardagens relationer hitta, uppmärksamma, och stärka beteenden gör “reconnect” möjligt och att öva sig tåla att vi gång på gång går igenom stegen. Hela livet ut i våra relationer. Hur länge vi är kvar på varje steg är vi med och väljer. På bild två syns även exempel på varje steg.

Här kan du ladda ned Tre steg i anknytning – vad finns på varje steg för dig.pdf

Beteendeanalysen är ryggraden i en KBT-behandling och man kan med fördel återvända till den flera gånger under en behandling. Här finns en mall i word du kan ladda ned och lägga till/ta bort rubriker efter hur du vill använda den. Se gärna “Beteendeanalys – en praktisk vägledning” bland våra verktyg som ger ifyllnadsstöd.

Beteendeanalys wordmall

Här finns en praktisk kort vägledning som följer rubrikerna i “Beteendeanalys mall i word” steg för steg med råd och stöd i utförande av en beteendeanalys.

Beteendeanalys – en praktisk vägledning PDF

Under första delen av en behandling med Interpersonell Psykoterapi (IPT) göra en genomgång av klientens nätverk, grad av närhet, ömsesidighet, stöd, tillfredsställelse med mera. Klienten upplevelse av närhet till de olika relationerna illustreras så i Närhetscirkeln. Här finns en mall du får använda fritt för att utföra denna genomgång – som en del av av IPT-behandling eller som enskilt verktyg i annan behandling.

Närhetscirkel och Interpersonellt Inventorium IPT Verktyg – PDF

Inför en behandling kan det vara hjälpsamt att klienten och eventuella anhöriga kan få en översikt över behandlingsgången. Eller så kan vårdgrannar och andra samarbetspartners vara i behov av information. Här finns en översikt över behandlingen och de verksamma principerna i Interpersonell Psykoterapi (IPT) som du kan ladda ned och dela ut.

IPT klientinformation – PDF