Loading...

Psykologi med mera arbetar på relationell grund med utbildning, specialistkurser och handledning inom psykologi och ledarskap, med psykologisk behandling samt med tillämpad psykologi och affärsutveckling för företag. Psykologi med mera har även Parkliniken som erbjuder fungerande parterapi. Vi arbetar med flera metoder och vår röda tråd är integration av Interpersonell Neurobiologi.

Till alla utbildningar, specialistkurser, workshops och föreläsningar.

LÄS MER

Parkliniken – fungerande parterapi och workshops i relationer.

LÄS MER

Handledning, inspiration och utbildning för arbete med mänsklig utveckling.

LÄS MER

Tillämpad psykologi inom neuroledarskap, företag och organisation.

LÄS MER