Parterapi

Parkliniken arbetar med parterapi med målen att skapa kontakt och meningsfullt möte mellan er.

För att kommunikation skall bli meningsfull måste kontakt först skapas – annars kommer vi inte att kunna ta in något. Speciellt stängda blir vi om vi känner oss hotade – kanske av att bli övergivna eller invaderade av någon annans behov.

En del av arbetet i parterapin kommer att handla om att lära er tekniker och förhållningssätt för att skapa meningsbärande kontakt med varandra. Varmt välkomna att kontakta oss för bokning eller frågor. Nedan kan du läsa mer om vårt förhållningssätt och arbete.

Encounter centered Couples Therapy – så går det till

Vi arbetar med det paradigm som är utvecklat av parterapeuten Hedy Schleifer –  Encounter Centered Couples Therapy (EcCT)

Vi börjar med att träffa paret för första samtal och introduktion kring vi arbetar. Vi bokar alltid ett utrymme av 2-3 timmar för första mötet.  Går vi vidare med intensiv relationell parterapi kommer arbetspassen också att vara längre än i traditionell parterapi, vi rekommenderar att man bokar tvådagars intensiv med dubbla dagar i följd alt. fristående heldagar, eller som kortast tretimmarspass.

Intensiv relationell parterapi inom Encounter centered Couples Therapy liknar alltså inte det traditionella upplägget av 1 timme varje eller varannan vecka i längre kontakter. Målet är inte att ni skall fortsätta i en lång terapi utan att ni skall få med er upplevelser, kunskap och verktyg för att leva ett bra liv fortsatt – oavsett om ni stannar i relationen eller inte. Ibland kan det räcka med att ses introduktionen + två tretimmarspass/en heldag. Eller så bokar vi löpande och ses flera gånger, ofta med mer tid emellan än vanliga upplägget på varje/varannan vecka.

Djupaste längtan – och det som hindrar

Med terapeutens hjälp ser ni på vad er djupaste längtan är och vad som hindrar er från att leva i den. Därefter byggs en grund som gör att vi kan arbeta med metaforerna att gå över bron, att ära utrymmet mellan oss och att uppleva den egna och den andres inre värld och historia. Det vill säga vi arbetar med Hedy Schleifers metaforer the bridge, the space och the encounter. Hör henne beskriva mer här.

Detta arbete innebär att med nyfikenhet och värme för sig själv och varandra göra nya upptäckter om vår egen och den andres unika inre värld, språk och inlärningsspår. De saker paret kan ha haft svårt att prata om belyses på ett nytt sätt, genom att hela tiden lugna och reglera starka känslor. Svåra ämnen kommer att kunna komma upp, och i denna trygga miljö tillsammans med en kunnig parterapeut kommer vi att kunna tåla dem och se dem för vad de är. Här finns inga krig att vinna, och inget fel eller rätt sätta att vara på – bara en spännande resa att göra. Oavsett om ni skall fortsätta vara tillsammans eller inte kommer ni få hjälp att komma vidare.

Intensiv parterapi med olika teman

Man kan ta tre olika teman under sin intensiva parterapi hos oss, dessa teman kan också gå i varandra och inte ha skarpa gränser, även om de nedan beskrivs separat. Vi använder Encounter centered Couples Therapys sätt att arbeta med dessa.

Vanligt är att vi startar med ett upplägg, motsvarande två heldagar, på temat att meningsfull kontakt och paret tränar på att återupprätta detta. Efter det brukar vägen framåt kristallisera sig, ofta arbetar vi fortsatt vidare med meningsfull kontakt och fördjupar arbetet med som kommer i vägen för detta.  Eller så ser paret att det behövs arbete kring ansvarstagande efter ett relationsbrott, t.ex. en otrohet och vi arbetar kring “amends” under en period. Om paret bestämmer sig för att gå vidare utan varandra men vill ta ansvar för avslutet genom att ge sig själva, eventuella barn och anhöriga, gåvan av att göra denna transit på ett värdigt och användbart sätt gör vi tillsammans ett avslut som hjälper er att komma vidare, vi arbetar med temat att säga farväl.

Par som vill gå vidare och få nytta av att arbeta med amends eller säga farväl bör ha, hos oss eller på annat håll, tränat och kunna principerna av att “gå över bron” och vara närvarande hos varandra, som beskrivs nedan samt på Parkliniken. Detta tar motsvarande 1-3 heldagar beroende på var paret befinner sig. Gå gärna in och läs på länkarna så ges en fördjupad bild av varje del.

  • Connection – meningsfull kontakt är i fokus och att när detta är återskapat arbeta med det som kommer i vägen för er att få en levande relation. Paret tränas att bli nyfikna och medvetna om vad de väljer att lägga in i det relationella utrymmet, som skapar “relationsklimatet” dem emellan. De tränar sig att bli “The safe guardians of the space” som ett par uttryckte det:
    • att hålla det relationella utrymmet, “the space”, säkert och att gå över bron till varandras världar. Detta arbete för magi och förändring, eller the encounter som gett namn till Encounter centered Couples Therapy.
    • vara värd – att bjuda in den andre till sin egen värld och beskriva och upptäcka den tillsammans med sin partner bortom det vanliga “pratet” som ofta håller igång konflikter. Vi arbetar då aktivt med minnesrekonsolidering som även kräver nedanstående.
    • vara besökare – kunna vara närvarande i varandras värld. Detta är avgörande för arbetet – att någon kan vara närvarade i vår värld är grunden för trygg anknytning. Det handlar om att bli hörd och sedd – inte bara på orden.

Relationen är ett äventyr, som Hedy Schleifer säger – inte ett problem att lösa. När arbetssättet är tränat hos paret kan vi arbeta med hur otrygghet från dåtid dyker upp i nutid och skapar konflikter och stress. Hur snabbt varje par kommer dit, beror på dels hur deras relationella minnesspår och trygghet ser ut bakåt – men villigheten att göra arbetet är lika avgörande.

Arbetet med meningsfull kontakt beskrivs av många par som ett transformerande arbete som ger en stabil grund för hela det fortsatta äventyret. Det är långt bortom att träffas och konflikthantera eller problemlösa – det leder paret tillbaka till sin oförstörda förmåga att skapa meningsfull kontrakt med andra – hur länge man än har varit i “överlevnadsläge”.

  • Amends – svårt att översätta men innebär moget ansvarstagande. När något behöver repareras, och ni vill få en trygg struktur för detta arbete. Till exempel efter en otrohet, lögner, svek eller annan förtroendekris. För att göra detta jobb behöver paret har tränat både gott värdskap och att vara en närvarande besökare i varandras värld. Detta är de principer vi övar under byggandet av meningsfull kontakt och det behöver finnas en grund för detta för att paret skall ha nytta av att göra det kraftfulla amends-arbetet.
  • Farväl – att avsluta sin relation och ta med sig det som varit viktigt och lämna det som varit mindre bra. För par som bestämt sig för en transit in i nästa fas, att fortsätta som vänner, som föräldrar eller att helt sätta punkt och låta relationen ta slut. Även här behöver paret ha tränat både gott värdskap och att vara en närvarande besökare i varandras värld, det är en grund för att paret skall ha nytta av att göra det känslosamma och viktiga farvälarbetet och gå vidare i det nya.

Vår kunskapsbas och inspiration

Parterapi hos oss bygger på Encounter centered Couples Therapy Frustration kan, som grundaren och parterapeuten Hedy Schleifer säger, vara en gåva från det förflutna  som ger oss en möjlighet att lära oss något nytt om oss själva och vår partner. Men ofta blandar vi samman “mina och dina behov” och vi blir rädda för olikheter och skillnader mellan oss och hamnar i konflikt.  Därför fokuserar vi på Parkliniken på att skapa en meningsfull kontakt med varandra, att besöka varandras inre landskap och inlärningsspår och med nyfikenhet upptäcka vad som “triggar” er  – både positivt och negativt.

Vi är alla ansvariga för vad vi själva bidrar med i relationer och detta möjliggör att bygga nya banor och vägar både i relationer och våra nervsystem.

Vi integrerar även anknytningsteori och neurovetenskap från Interpersonell Neurobiologi, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), terapiforskning, inlärningsteori, anknytningsteori och mentaliserings- och acceptanstekniker.  Alla som arbetar med parterapi hos oss är psykologer eller psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Vi har tystnadsplikt och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer.

Tvådagars intensiv Encounter centered Couples Therapy

Vi erbjuder tvådagars intensivarbete när ni som par kommer till oss och arbetar med tekniker från Encounter centered Couples Therapy.  Normalt arbetar vi då 09.00 – ca 16.30 två dagar i följd, med paus för lunch under dagen. Vi arbetar med att i praktiken tillsammans skapa ny inlärning och förnyad medvetenhet av det som ligger i ert relationella “space” och som kan dyka upp som konflikter. Denna upplevelse går även att dela upp i 2-4 mindre block om halv/heldagar, beroende på vilken terapeut du går hos.

Tvådagars intensivarbete är en upplevelse som många beskriver som en investering för livet i sin relation, och en ny förståelse både för sig själv och sin partner. Kontakta oss för att boka tid – boka gärna ett tag i förväg, då det är väntetid på detta upplägg. detta går inte att boka online utan bokas med oss direkt.

Anpassning

Det är inte alltid rätt läge för att börja direkt med intensiv parterapi utan vi behöver ibland fokusera på att hitta former för meningsfull kontakt och kommunikation mellan er. Vi anpassar alltid utifrån var ni befinner er, och intensivarbetet kan då brytas ned i mindre delar – hur det går till beror på vilken terapeut ni träffar.  Välkommen att kontakta oss. Se även våra workshops i relationer.

Alla är lika välkomna

Vi arbetar självklart alla sorts par, hos oss är alla både lika olika – och lika eftersom vi alla är människor. Välkommen både till par som består av man och kvinna och HBTQ-par.