Parterapi

Parkliniken arbetar med parterapi med målen att skapa kontakt och meningsfullt möte mellan er.

För att kommunikation skall bli meningsfull måste kontakt först skapas – annars kommer vi inte att kunna ta in något. Speciellt stängda blir vi om vi känner oss hotade – kanske av att bli övergivna eller invaderade av någon annans behov.

En del av arbetet i parterapin kommer att handla om att lära er tekniker och förhållningssätt för att skapa meningsbärande kontakt med varandra. Varmt välkomna att kontakta oss för bokning eller frågor.

Encounter centered Couples Therapy – så går det till

Vi arbetar med det paradigm som är utvecklat av parterapeuten Hedy Schleifer –  Encounter Centered Couples Therapy (EcCT)

Vi börjar med att träffa paret för första samtal och introduktion kring vi arbetar. Vi bokar alltid ett utrymme av 2-3 timmar för första mötet.  Går vi vidare med intensiv relationell parterapi kommer arbetspassen också att vara längre än i traditionell parterapi, vi rekommenderar att man bokar tvådagars intensiv med dubbla dagar i följd alt. fristående heldagar, eller som kortast tretimmarspass.

Intensiv relationell parterapi inom Encounter centered Couples Therapy liknar alltså inte det traditionella upplägget av 1 timme varje eller varannan vecka i längre kontakter. Målet är inte att ni skall fortsätta i en lång terapi utan att ni skall få med er upplevelser, kunskap och verktyg för att leva ett bra liv fortsatt – oavsett om ni stannar i relationen eller inte. Ibland kan det räcka med att ses introduktionen + två tretimmarspass/en heldag. Eller så bokar vi löpande och ses flera gånger, ofta med mer tid emellan än vanliga upplägget på varje/varannan vecka.

Djupaste längtan – och det som hindrar

Med terapeutens hjälp ser ni på vad er djupaste längtan är och vad som hindrar er från att leva i den. Därefter byggs en grund som gör att vi kan arbeta med metaforerna att gå över bron, att ära utrymmet mellan oss och att uppleva den egna och den andres inre värld och historia. Det vill säga vi arbetar med Hedy Schleifers metaforer the bridge, the space och the encounter. Hör henne beskriva mer här.

Detta arbete innebär att med nyfikenhet och värme för sig själv och varandra göra nya upptäckter om vår egen och den andres unika inre värld, språk och inlärningsspår. De saker paret kan ha haft svårt att prata om belyses på ett nytt sätt, genom att hela tiden lugna och reglera starka känslor. Svåra ämnen kommer att kunna komma upp, och i denna trygga miljö tillsammans med en kunnig parterapeut kommer vi att kunna tåla dem och se dem för vad de är. Här finns inga krig att vinna, och inget fel eller rätt sätta att vara på – bara en spännande resa att göra. Oavsett om ni skall fortsätta vara tillsammans eller inte kommer ni få hjälp att komma vidare.

Vår kunskapsbas och inspiration

Parterapi hos oss bygger på Encounter centered Couples Therapy Frustration kan, som grundaren och parterapeuten Hedy Schleifer säger, vara en gåva från det förflutna  som ger oss en möjlighet att lära oss något nytt om oss själva och vår partner. Men ofta blandar vi samman “mina och dina behov” och vi blir rädda för olikheter och skillnader mellan oss och hamnar i konflikt.  Därför fokuserar vi på Parkliniken på att skapa en meningsfull kontakt med varandra, att besöka varandras inre landskap och inlärningsspår och med nyfikenhet upptäcka vad som “triggar” er  – både positivt och negativt.

Vi är alla ansvariga för vad vi själva bidrar med i relationer och detta möjliggör att bygga nya banor och vägar både i relationer och våra nervsystem.

Vi integrerar även anknytningsteori och neurovetenskap från Interpersonell Neurobiologi, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), terapiforskning, inlärningsteori, anknytningsteori och mentaliserings- och acceptanstekniker.  Alla som arbetar med parterapi hos oss är psykologer eller psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Vi har tystnadsplikt och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer.

Tvådagars intensiv Encounter centered Couples Therapy

Vi erbjuder tvådagars intensivarbete när ni som par kommer till oss och arbetar med tekniker från Encounter centered Couples Therapy.  Normalt arbetar vi då 08.30-16.30 två dagar i följd, med paus för lunch under dagen. Vi arbetar med att i praktiken tillsammans skapa ny inlärning och förnyad medvetenhet av det som ligger i ert relationella “space” och som kan dyka upp som konflikter. Denna upplevelse går även att dela upp i 2-4 mindre block om halv/heldagar, beroende på vilken terapeut du går hos.

Tvådagars intensivarbete är en upplevelse som många beskriver som en investering för livet i sin relation, och en ny förståelse både för sig själv och sin partner. Kontakta oss för att boka tid – boka gärna ett tag i förväg, då det är väntetid på detta upplägg.

Anpassning

Det är inte alltid rätt läge för att börja direkt med intensiv parterapi utan vi behöver ibland fokusera på att hitta former för meningsfull kontakt och kommunikation mellan er. Vi anpassar alltid utifrån var ni befinner er.  Välkommen att kontakta oss. Se även våra workshops i relationer.

Alla är lika välkomna

Vi arbetar självklart alla sorts par, hos oss är alla både lika olika – och lika eftersom vi alla är människor. Välkommen både till par som består av man och kvinna och HBTQ-par.