Parterapi 2019-04-17T12:55:42+00:00

Parterapi

Parkliniken arbetar med parterapi med målen att skapa kontakt och meningsfullt möte mellan er.

För att kommunikation skall bli meningsfull måste kontakt först skapas – annars kommer vi inte att kunna ta in något. Speciellt stängda blir vi om vi känner oss hotade – kanske av att bli övergivna eller invaderade av någon annans behov.

En del av arbetet i parterapin kommer att handla om att lära er tekniker och förhållningssätt för att skapa meningsbärande kontakt med varandra. Ett sätt att få det snabbare är att gå våra workshops i relationer. Varmt välkomna att kontakta oss för bokning eller frågor.

Relationell Parterapi – så går det till

Vi börjar med att träffa paret för första samtal och introduktion kring vi arbetar. Vi bokar alltid ett utrymme av 2-3 timmar för första mötet.  Går vi vidare med intensiv relationell parterapi kommer arbetspassen också att vara längre än i traditionell parterapi, vi rekommenderar att man bokar minst tretimmarspass eller heldagar.

Ibland kan det räcka med att ses introduktionen + två tretimmarspass/en heldag. Eller så bokar vi löpande och ses flera gånger, ofta mer tid emellan än vanliga upplägget på varje/varannan vecka. Intensiv relationell parterapi liknar alltså inte det traditionella upplägget av 1 timme varje eller varannan vecka i längre kontakter. Målet är inte att ni skall fortsätta i en lång terapi utan att ni skall få med er upplevelser, kunskap och verktyg för att leva ett bra liv fortsatt – oavsett om ni stannar i relationen eller inte.

Vid mötena efter introduktionen får ni med  terapeutens hjälp öppna för nyfikenhet och värme för sig själv och varandra och göra nya upptäckter den andres unika “språk” och inlärningsspår. De saker paret kan ha haft svårt att prata om belyser vi på ett nytt sätt, genom att hela tiden lugna och reglera starka känslor. Svåra ämnen kommer att kunna komma upp, och i denna trygga miljö tillsammans med en kunnig parterapeut kommer vi att kunna tåla dem och se dem för vad de är. Här finns inga krig att vinna, och inget fel eller rätt sätta att vara på – bara en spännande resa att göra. Oavsett om ni skall fortsätta vara tillsammans eller inte kommer ni få hjälp att komma vidare.

Vår kunskapsbas

Parterapi hos oss bygger på Encounter centered Couples Therapy. Vi integrerar även anknytningsteori och neurovetenskap från Interpersonell Neurobiologi, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), terapiforskning, inlärningsteori, anknytningsteori och mentaliserings- och acceptanstekniker.  Alla som arbetar med parterapi hos oss är psykologer eller psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Vi har tystnadsplikt och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer.

Tvådagars intensiv Encounter centered Couples Therapy

Vi erbjuder tvådagars intensivarbete när ni som par kommer till oss och arbetar med tekniker från Encounter centered Couples Therapy.  Normalt arbetar vi då 08.30-16.30 två dagar i följd, med paus för lunch under dagen. Vi arbetar med att i praktiken tillsammans skapa ny inlärning och förnyad medvetenhet av det som ligger i ert relationella “space” och som kan dyka upp som konflikter.

Detta är en upplevelse som många beskriver som en investering för livet i sin relation, och en ny förståelse både för sig själv och sin partner. Kontakta oss för att boka tid – boka gärna ett tag i förväg, då det är väntetid på detta upplägg.

Anpassning

Det är inte alltid rätt läge för att börja direkt med intensiv parterapi utan vi behöver ibland fokusera på att hitta former för meningsfull kontakt och kommunikation mellan er. Vi anpassar alltid utifrån var ni befinner er.  Välkommen att kontakta oss.

Alla är lika välkomna

Vi arbetar självklart alla sorts par, hos oss är alla både lika olika – och lika eftersom vi alla är människor. Välkommen både till par som består av man och kvinna och HBTQ-par.