Magin som sker i U:et – att höra när ’framtiden kallar’

2021-12-21T10:21:41+01:00

…och att kroppen hjälper dig att veta när

Inspireras av hur du med hjälp av närvaro i nuet och Otto Scharmers modell av U-kurvan kan guida dina klienter till generativt lärande – i pararbetet, ledarutveckling eller i terapirummet.

Det handlar om att bjuda in alla minnesbanor, även de kroppsbaserade, och att guida till […]

Magin som sker i U:et – att höra när ’framtiden kallar’2021-12-21T10:21:41+01:00

En ledare är en kropp som överför ljus och värme – att utveckla mänskliga ledare

2021-11-29T19:54:49+01:00

Att utveckla ledarskapsförmågor

Arbetar du med att utveckla ledarskapsförmågor hos dig själv, eller stöttar ledare i deras utveckling?

Vi djupdyker i hur en hjärnvänlig och relationell ledare kan skapa ett tryggt klimat där både medarbetare och arbetsuppgifter får bästa möjlighet att blomstra. Där produktivitet och välmående inte är motsatser utan varandras förutsättningar. Forskning […]

En ledare är en kropp som överför ljus och värme – att utveckla mänskliga ledare2021-11-29T19:54:49+01:00

Titel

Till toppen