Magin som sker i U:et – att höra när ’framtiden kallar’

2021-12-21T10:21:41+01:00

…och att kroppen hjälper dig att veta när

Inspireras av hur du med hjälp av närvaro i nuet och Otto Scharmers modell av U-kurvan kan guida dina klienter till generativt lärande – i pararbetet, ledarutveckling eller i terapirummet.

Det handlar om att bjuda in alla minnesbanor, även de kroppsbaserade, och att guida till […]

Magin som sker i U:et – att höra när ’framtiden kallar’2021-12-21T10:21:41+01:00

Intresserad av att vara ’demo-par’ på en utbildning i Encounter centered Couples Therapy?

2021-11-29T12:23:04+01:00
Psykologi med mera håller kurser för människor med olika yrkesbakgrunder som vill lära sig mer om att själva arbeta med Hedy Schleifers fantastiska ramverk för pararbete –  Encounter centered Couples Therapy.

Vi erbjuder just nu 3 delar i sviten av […]

Intresserad av att vara ’demo-par’ på en utbildning i Encounter centered Couples Therapy?2021-11-29T12:23:04+01:00

Fyra mantran för relationer – hur närvaro kan skifta allt

2021-08-27T16:35:11+02:00

Närvaro är grundläggande. Till denna slutsats återkommer vi i vårt arbete på Parkliniken. Det beror på att vi ser gång på gång i vårt arbete hur stark denna intervention är. Närvaro är också något vi direkt kan påverka – här och nu.

I vårt tidigare inlägg om Neuroplasticitet beskrev vi […]

Fyra mantran för relationer – hur närvaro kan skifta allt2021-08-27T16:35:11+02:00

Att skilja ut livskraft från överlevnad – Själv är inte en känsla del 1

2021-01-15T08:49:46+01:00

Tillstånden inom oss är många. De kan växla snabbt och skapa förvirring eller ibland upplevas ha stannat vid ett enda som verkar ha tagit över allt.

Som självkänsla. Dålig sådan. De flesta terapeuter känner igen frågeställningen. Men hur gör man för att, verkligen – bygga trygghet i en otrygg kropp? Vi kommer […]

Att skilja ut livskraft från överlevnad – Själv är inte en känsla del 12021-01-15T08:49:46+01:00

Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör

2020-03-22T10:12:31+01:00

Tre steg i anknytning. Om och om igen.

Connect – disconnect – reconnect. Eller kontakt-kontaktbrott-återanknytning, som är de kanske litet mindre rytmiska namnen på svenska. Anknytningsforskningen, som visar hur vi formar relationer och hur relationer formar oss, sätter ord på hur denna dans varar livet ut.  På bilden ovan, och i filmen […]

Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör2020-03-22T10:12:31+01:00

Att arbeta med Toleransfönstret – hur vi kommer tillbaka till grön zon

2020-02-18T16:01:00+01:00

I Toleransfönstret, Window of Tolerance, ges en kompass i realtid för arbetet med svart och röd stress och att föra tillbaka till den ”gröna zon” där vi kan vara närvarande med en känsla utan att bli reaktiva. Läs och låt dig gärna inspireras i ditt klientarbete. Vill du ladda ned modellen […]

Att arbeta med Toleransfönstret – hur vi kommer tillbaka till grön zon2020-02-18T16:01:00+01:00

Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig

2020-01-27T22:00:08+01:00

Att bli sedd och hörd fullt ut är en relationell och fysiologisk process, och kräver ett ”triokulärt” seende av dig som terapeut, vän, chef, förälder – det handlar Seen. Ett av S:en i vår serie om trygg anknytning.

Läs mer om detta samt om fem saker […]

Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig2020-01-27T22:00:08+01:00

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet

2022-01-26T18:39:45+01:00

Uppmärksamhet är hårdvaluta i hjärnan. Hur kan detta användas till en fördel både i terapirummet och i livet? Bland annat genom att bli medveten om vilken stark hjärnpåverkan uppmärksamhet har, så den kan användas med omsorg. Läs även om fyra små ord som kan stärka det vi vill skall växa i […]

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet2022-01-26T18:39:45+01:00

Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt

2020-04-13T20:23:39+02:00

Många parterapiformer rör sig från fokus på problemlösning och beteendeutbyte mot att betona acceptans, kontakt och relation. 

Inom Encounter centered Couples Therapy, den parterapiform vi arbetar med hos oss på Parkliniken, har anknytningsbaserad grund, och betonar att bristen på kontakt är själva problemet. Problemen skapas till följd av bristande kontakt, inte […]

Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt2020-04-13T20:23:39+02:00

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya

2020-01-21T22:54:48+01:00

I den kliniska applikationen av minnesrekonsolidering ser vi hur nya känslor kan inkodas i gamla minnen. Läs även här för en genomgång av principerna bakom minnesrekonsolidering och hur du kan använda dem i din praktik.

Paret sitter nära varandra, händerna möter varandra, svettiga händer som kramar, en tumme som rör sig […]

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya2020-01-21T22:54:48+01:00

Titel

Till toppen