Par och individ

Vi arbetar med verksamma behandlingar för par och individer som hjälper där du/ni befinner er idag.

Psykisk ohälsa ökar idag och det finns många tänkbara förklaringar bakom detta, som ökad stress i samhället och ökade krav på hur man skall må och hur man skall ha det i sin relation. I vårt behandlingsarbete ser vi människan som en del av sin samtid, kultur och sina relationer och vi arbetar med att hjälpa till att både förändra det som behöver förändras och att acceptera sådant som inte kan förändras. Tillsammans undersöker vi vad som är vad.

Den röda tråden i allt vårt arbete är anknytningsbaserad och relationellt inriktad terapi och bemötande, då vi oavsett metodval arbetar med integration av det relationella paradigmet – inspirerat av Interpersonell Neurobiologi.

Vår syn på metoder och behandling

Vi följer forskningen inom Interpersonell neurobiologi som utifrån neurovetenskap och hjärnforskning belyser vad i psykologisk behandling som faktiskt fungerar och varför, med särskild betoning på vår sociala hjärna och vårt behov av kontakt och relationer. Vi vet idag att hjärnan och nervsystemet är plastiskt, dvs kan hela tiden så länge vi lever utvecklas och läkas genom att vi gör nya erfarenheter, upplever goda relationer och att vi kan lära oss lugna och reglera våra känslor och vårt “larmsystem”. Bra terapi stärker dessa förmågor och det är så vi arbetar i behandling både av par och individer.

Våra metoder för psykologisk behandling kommer från bland annat Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Brief Dynamic Therapy (BDT) eller Interpersonell Psykoterapi (IPT) och avsett vilken metod vi arbetar med sker det utifrån förståelsen att det mänskliga mötet är vad som gör metoden verksam. Läs mer om vår relationella grund i allt arbete på sidan om Interpersonell Neurobiologi.