Interpersonell Neurobiologi – och dess nio områden att utforska mer och mer av

2021-09-02T16:26:11+02:00

Interpersonell Neurobiologi – ett fält som förenar och inspirerar.

Interpersonell Neurobiologi och dess integrationsområden är en röd tråd genom alla Psykologi med meras utbildningar, behandlingar och handledningar. Här kommer en efterfrågad beskrivning av de nio integrationsområden som våra kurser och vårt arbete rör sig runt.

Consilience – det som förenar

Interpersonell Neurobiologi benämndes för första gången på […]