Krishantering och psykologisk första hjälp GÖTEBORG 30 september

2,400kr tillkommer moms 25%

RESERVLISTA - FULLTECKNAD

En innehållsrik dag om forskningsbaserad krishantering som också handlar om vår sociala hjärna. Sagt om kursdagen:

“Dagen gav mig både handfasta verktyg för mitt arbete  med människor i kris och en grund och ram kring varför dessa redskap fungerar”
“Fantastiskt spännande med kunskap som vävdes ihop om vårt nervsystem, kris och motståndskraft”

Plats: Fysiskt i våra lokaler i centrala Göteborg. Vid lagmässiga mötesrestriktioner ges kursdagen online.

DENNA KURSDAG ÄR FULLBOKAD – KONTAKTA OSS FÖR RESERVLISTA.

För en spännande kursdag i september så rekommenderar vi istället varmt Inspirationsdag i Interpersonell Neurobiologi, 22 sept.

Nästa krishanteringskurs blir troligen vt 2022.

Onlinemöjlighet:  OBS! Online erbjuds endast om det vid tidpunkten för kursdagen finns kvarvarande formella mötesrestriktioner. Om du bara kan delta online rekommenderar vi att du avvaktar med anmälan till c:a en månad innan kursdatum då slutligt beslut kan fattas kring mötesform.

Tid: torsdag 30 september 2021, kl 9-16.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

RESERVLISTA - FULLTECKNAD

Beskrivning

DENNA KURSDAG ÄR FULLBOKAD – KONTAKTA OSS FÖR RESERVLISTA. För en spännande kursdag i september så rekommenderar vi istället varmt Inspirationsdag i Interpersonell Neurobiologi, 22 sept. Nästa krishanteringskurs blir troligen vt 2022.

Välkommen till en spännande dag med fokus på forskningsbaserad krishantering, i Göteborg 30 september 2021.

Vi går igenom bland annat:

Krishantering och psykologisk första hjälpen är ett av många områden där vi ser att det som forskning visar är effektivt handlar om att lugna och reglera svåra känslor och ett stressat nervsystem – och aktivera vårt anknytningssystem. Liknande tekniker och principer som vi går igenom denna dag är även användbara i annan terapi och i samtal.

  • naturliga reaktioner på potentiellt kris- eller traumautlösande händelser
  • principer för forskningsbaserad krishantering
  • psykologisk första hjälpen: tekniker för att lugna och reglera i efterförloppet av en svår händelse
  • spännande forskning på hjärnan och hur vi genom rätt insatser i efterförloppet kan minska risk för traumatisering
  • många exempel från forskning och klinisk verklighet
  • hur samma principer också är användbara i terapi för att lugna och skapa kontakt. Se mer på Interpersonell Neurobiologi.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har flerårig erfarenhet som ansvarig chefspsykolog för psykologi- och kristjänster inom försäkringsbranschen och har lång klinisk erfarenhet av krishantering och som utbildare.

Målgrupp: alla personalgrupper som är intresserade av att lära sig principerna från evidensbaserad krishantering: t.ex. psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare och andra personalgrupper som möter människor i kris.

Vid anmälan – beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under “Övriga uppgifter”.

Kostnad: 2400 kr plus moms per deltagare.

Plats: Fysiskt i våra lokaler i centrala Göteborg.

Onlinemöjlighet:  Nej – online erbjuds endast om det vid tidpunkten för kursdagen finns kvarvarande lagmässiga mötesrestriktioner.

Tid: Torsdag 30 sept kl 9-16.

Till toppen