Krishantering och psykologisk första hjälp GÖTEBORG 10 mars

2,400kr tillkommer moms 25%

En innehållsrik dag om forskningsbaserad krishantering som också handlar om vår sociala hjärna. Från tidigare utvärderingar av kursdagen:

“Dagen gav mig både handfasta verktyg för mitt arbete  med människor i kris och en grund och ram kring varför dessa redskap fungerar”
“Fantastiskt spännande med kunskap som vävdes ihop om vårt nervsystem, kris och motståndskraft”

Plats: Första Långgatan 21, Göteborg. Psykologi med meras lokaler om inga mötesrestriktioner finns. Möjlighet att delta interaktivt ONLINE på distans för de som önskar. Ange online/fysiskt i anmälan.

Tid: onsdag 10 mars 2021, kl 9-16.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Beskrivning

Välkommen till en spännande dag med fokus på forskningsbaserad krishantering, i Göteborg 10 mars, 2021

Vi går igenom bland annat:

Krishantering och psykologisk första hjälpen är ett av många områden där vi ser att det som forskning visar är effektivt handlar om att lugna och reglera svåra känslor och ett stressat nervsystem – och aktivera vårt anknytningssystem. Liknande tekniker och principer som vi går igenom denna dag är även användbara i annan terapi och i samtal.

  • naturliga reaktioner på potentiellt kris- eller traumautlösande händelser
  • principer för forskningsbaserad krishantering
  • psykologisk första hjälpen: tekniker för att lugna och reglera i efterförloppet av en svår händelse
  • spännande forskning på hjärnan och hur vi genom rätt insatser i efterförloppet kan minska risk för traumatisering
  • många exempel från forskning och klinisk verklighet
  • hur samma principer också är användbara i terapi för att lugna och skapa kontakt. Se mer på Interpersonell Neurobiologi.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har flerårig erfarenhet som ansvarig chefspsykolog för psykologi- och kristjänster inom försäkringsbranschen och har lång klinisk erfarenhet av krishantering och som utbildare.

Målgrupp: alla personalgrupper som är intresserade av att lära sig principerna från evidensbaserad krishantering: t.ex. psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare och andra personalgrupper som möter människor i kris.

Vid anmälan – beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under “Övriga uppgifter”.

Kostnad: 2400 kr plus moms per deltagare. Fika ingår.

Plats: Första Långgatan 21, Göteborg. Psykologi med meras lokaler om fysiska mötes tillåts vid tidpunkten, med möjlighet att delta interaktivt ONLINE på distans för de som önskar.

Onlinemöjlighet:  Ja, via Zoom.

Tid: Onsdag 10 mars kl 9-16.

Vid kvarstående reseförbud för majoriteten av deltagarna alt. symtomhinder internt kan kursen även komma att ges helt online.