Krishantering och psykologisk första hjälp DEL 1 – GÖTEBORG 31 januari

2,500kr tillkommer moms 25%

En innehållsrik dag om forskningsbaserad krishantering som också handlar om vår sociala hjärna. Sagt om kursdagen:

”Jag känner mig så rustad och nyfiken inför mitt fortsatta arbete med både vardagskriser och krishantering i större format”
”Är helt fascinerad – tänk att vi är så överlenadskraftiga allihop, vilken styrka det finns i människor. Tänk att jag får arbeta med detta, det bästa jobb som finns”

Plats: Fysiskt i våra lokaler på Drottninggatan 31 i centrala Göteborg. Vid lagmässiga mötesrestriktioner ges kursdagen helt online.

Onlinemöjlighet:  Nej, är inte valbart.

Tid: måndag 31 jan 2022, kl 9-16.

Kursdagen ger behörighet till den fördjupande och praktiska Del 2-dagen, 1 februari.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Beskrivning

Välkommen till en spännande dag med fokus på forskningsbaserad krishantering DEL ETT, i Göteborg 31 januari. Kursdagen ger behörighet till den fördjupande och praktiska Del 2-dagen, som ges dagen efter denna kursdag, den 1 februari.

Vi går igenom bland annat:

Krishantering och psykologisk första hjälpen är ett av många områden där vi ser att det som forskning visar är effektivt handlar om att lugna och reglera svåra känslor och ett stressat nervsystem – och aktivera vårt anknytningssystem. Liknande tekniker och principer som vi går igenom denna dag är även användbara i annan terapi och i samtal.

  • naturliga reaktioner på potentiellt kris- eller traumautlösande händelser
  • principer för forskningsbaserad krishantering
  • psykologisk första hjälpen: fem grundkomponeneter samt tekniker för att lugna och reglera i efterförloppet av en svår händelse
  • spännande forskning på hjärnan och hur vi genom rätt insatser i efterförloppet kan minska risk för traumatisering
  • många exempel från forskning och klinisk verklighet
  • hur samma principer också är användbara i terapi för att lugna och skapa kontakt. Se mer på Interpersonell Neurobiologi.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har flerårig erfarenhet som ansvarig chefspsykolog för psykologi- och kristjänster inom försäkringsbranschen och har lång klinisk erfarenhet av krishantering och som utbildare.

Målgrupp: alla personalgrupper som är intresserade av att lära sig principerna från evidensbaserad krishantering: t.ex. psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, HR-specialister, HR-generalister, beteendevetare, rektorer och andra personalgrupper som möter människor i kris och/eller samordnar krisinsatser.

Vid anmälan – beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under ”Övriga uppgifter”.

Kostnad: 2500 kr plus moms per deltagare.

Plats: Fysiskt i våra lokaler på Drottninggatan 31 centrala Göteborg.

Onlinemöjlighet:  Nej – online erbjuds endast om det vid tidpunkten för kursdagen finns kvarvarande lagmässiga mötesrestriktioner.

Tid: Måndag 31 januari 2022 kl 9-16.

Titel

Till toppen