Våra utbildningar tillgängliggör psykologisk kunskap och verktyg med relationell integration av neurovetenskap som röd tråd

Psykologi med mera anordnar utbildningar som syftar till att göra psykologisk kunskap, forskning och behandling så spännande och användbar för deltagaren som möjligt.

Vi anordnar utbildningar i flera format: som endagsworkshops till årslånga utbildningar. Vi anordnar tillsammans med våra samarbetspartners specialistkurser för psykologer, kompetenshöjande utbildningsdagar för terapeuter, psykologer, ledare och andra yrkesverksamma. Vi håller även kurser och workshops för par och individer. Se mer i menyn till vänster om just nu aktuella utbildningar.

Vill ni ha en utbildning på er hemort eller för just er arbetsplats? Kontakta oss för offert.

Vi utför ofta uppdragsutbildningar inom psykologi och ledarskap på olika platser i Sverige och ibland i övriga Europa. Välkommen att kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er.

Vårt mål är ökad kompetens hos våra deltagare – inte bara mer kunskap

Kunskap är den teoretiska och praktiska information som behövs för att utföra något, medan kompetens är förmågan att kunna använda detta i sitt liv och i sitt arbete. Vårt mål är alltid att våra deltagare skall få med sig idéer, inspiration och verktyg som man direkt kan ha nytta av.