Våra utbildningar tillgängliggör psykologisk kunskap och verktyg med relationell integration av neurobiologi som röd tråd

Psykologi med mera anordnar utbildningar som syftar till att göra psykologisk kunskap, forskning och behandling så spännande och användbar för deltagaren som möjligt.

Vi anordnar utbildningar i flera format: som endagsworkshops till årslånga utbildningar. Vi anordnar tillsammans med våra samarbetspartners specialistkurser för psykologer, kompetenshöjande utbildningsdagar för terapeuter, psykologer, ledare och andra yrkesverksamma. Vi håller även kurser och workshops för par och individer. Se mer i menyn till vänster om just nu aktuella utbildningar.

Vill ni ha en utbildning på er hemort eller för just er arbetsplats? Kontakta oss för offert.

Vi utför ofta uppdragsutbildningar inom psykologi och ledarskap på olika platser i Sverige och ibland i övriga Europa. Välkommen att kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er.

Mindset, skillset, toolset – vi fokuserar på det som leder till förändring

Inom organisationspsykologi förklarar man ibland framgång i förändring som beroende av faktorerna mindset, skillset, toolset – ungefär översättbart med inställning, kompetens och verktyg.  Många känner igen samma mekanismer i annat förändringsarbete. Man säger inom vissa teorier att förändringsframgång beror till hela 70% av vårt mindset, dvs vår inställning som till dels kan komma av kunskap men även på vår öppenhet och attityd, till 20% är beroende av vår kompetens att använda det vi kan, och att bara 10% handlar om våra verktyg.

Våra utbildningar har som mål att öppna deltagarnas ”mindset” i form av nyfikenhet och inspiration,  att stärka den kompetens som redan finns – för att göra det lätt att använda verktyg – gamla som nya.  Vårt mål är alltid att våra deltagare skall få med sig såväl idéer, inspiration och ett mindset man direkt kan ha nytta av.