Hur uppmärksamhet skriver om hjärnans kommunikationsbanor – just nu

2019-12-17T12:22:18+02:00

Kanske en uppgradering av uppmärksamhetsfokus lagom till jul? Det vi uppmärksammar får vi mer av. I hjärnan och därmed i hur vi uppfattar världen. 

Inspireras av hur ett dataspel kan reparera den strokedrabbade hjärnan och hur detta även kan stärka mindfulnessmotivation.

Här bygger vi vidare på hur du kan hjälpa dina klienter och dig själv att kultivera […]

Hur uppmärksamhet skriver om hjärnans kommunikationsbanor – just nu2019-12-17T12:22:18+02:00

Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress

2019-12-01T13:55:42+02:00

Att veta skillnaden mellan svart eller röd stress är avgörande för vilken riktning ditt arbete som behandlare, ledare, lärare med mera behöver ta. Men hur vet man skillnaden?

Vi återbesöker modellen med de trefärgade Compassioncirklarna med ytterligare en cirkel – den svarta stressen. Notera blicken i mitten av cirklarna – den står för att med […]

Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress2019-12-01T13:55:42+02:00

Trygg anknytning är mycket mer än en relation

2019-12-01T13:58:15+02:00

Hur ett Mindset kan öppna världen. Secure – del 1.

Trygg anknytning lärs in och övas i relationer livet ut, och när den väl är inlärd går den utöver det relationella utrymmet. Den innebär att världen, den inre och yttre i många skiftningar, kan utforskas.

Trygg […]

Trygg anknytning är mycket mer än en relation2019-12-01T13:58:15+02:00

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet

2019-12-01T13:31:39+02:00

Uppmärksamhet är hårdvaluta i hjärnan. Hur kan detta användas till en fördel både i terapirummet och i livet? Bland annat genom att bli medveten om vilken stark hjärnpåverkan uppmärksamhet har, så den kan användas med omsorg. Läs även om fyra små ord som kan stärka det vi vill skall växa i terapi, utbildning eller annan […]

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet2019-12-01T13:31:39+02:00