Företag – tjänster för utveckling och samarbete

Företag som förstår sina kunder och medarbetare kommer längre

Vår specialitet är relationellt neuroledarskap, affärsutveckling och psykologiska perspektiv och på hur ni kan utvecklas både kommersiellt och kvalitativt i samklang med kundsegment, marknad och medarbetare. Vi erbjuder även föreläsningar skräddarsydda för er målgrupp eller internt för er personal, samt arbetar med chefshandledning och organisationsutveckling med betoning på relationell integration av neurovetenskap, dvs hur kunskap om den sociala hjärnan kan hjälpa till i utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser.

Vi erbjuder tjänster inom till exempel produktutveckling inom hälso – och tjänstesektorn samt projektledning,  vid t.ex. implementeringsarbeten eller förändringsprocesser.  Vi anpassar alla uppdrag utifrån era behov just nu  – från ett par timmars konsult till en längre period av löpande uppdrag.

Vår kunskapsbas

Alla som arbetar med oss är psykologer med erfarenhet och bakgrund både från offentlig och privat sektor inom bland annat hälso- och sjukvård, försäkringstjänster, utbildningar, kvalitetssäkring, affärsutveckling, utvärdering och nätverksutveckling.  Vi som arbetar med chefs- och ledarskapsutveckling har egen erfarenhet av ledarskap inom kommersiell och/eller offentlig sektor.