Psykologisk behandling och terapi

Psykologisk behandling och psykoterapi som verkligen hjälper.

Att gå i psykoterapi eller psykologisk behandling som det också kallas ibland innebär att ta ansvar för sitt liv och sina relationer. Orsaken till att man söker psykologisk hjälp är många, allt från en hastigt uppkommen situation man behöver hjälp att lösa till många års svårigheter.

Vi arbetar med individuell psykologisk behandling av till exempel trauma, OCD, ångest, social fobi, stress, depression, relationsproblem, kris eller svårigheter att hantera sin livssituation. Alla som arbetar hos oss och våra samarbetspartners är legitimerade psykologer och/eller psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet.

Det viktigaste är att du som klient får den hjälp och den behandling som behövs just nu för att komma vidare, och därför är det dels viktigt med anpassning av metoder utifrån dina behov just nu.

Våra metoder för psykologisk behandling finns inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Brief Dynamic Therapy (BDT) och Interpersonell Psykoterapi (IPT). Oavsett metodval arbetar vi genom den förståelse Interpersonell Neurobiologi ger om hur människan påverkas av sina relationer och att våra hjärnor fortsätter utvecklas genom hela livet så det går alltid att “göra nytt” och få nya erfarenhetsspår.

Kontakta oss för att boka tid

I ett första möte går du och din psykolog igenom vad du har för behov just nu och vad som kan hjälpa dig komma vidare. Välkommen att kontakta oss med en beskrivning av vad du just nu upplever som svårt så kommer vi att hjälpa dig få kontakt med rätt behandlare för dig.  Vi har tystnadsplikt och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer.

Utbildningsterapi eller egenterapi?

Är du student och skall gå i egenterapi som ingår i utbildningen till psykolog eller terapeut? Välkommen att läsa mer här.