Handledning

Handledning är ett sätt att ständigt kvalitetssäkra och investera i ditt arbete.

Handledning hos Psykologi med mera har fokus på var just du befinner dig i din yrkesmässiga utveckling och behöver. Vi erbjuder handledning för psykologer, terapeuter, kuratorer och andra som arbetar med klienter och bemötande. Med nyfikenhet går vi på upptäcktsfärd i ditt arbete, och du får stöd att utveckla det som fungerar bra och hitta ny inspiration och komma vidare kring det som kanske inte fungerat. Fokus kan vara på specifik metodhandledning, på yrkesrollen i din verksamhet, eller på mer specifika frågor som bemötande, diagnostik eller motivationsarbete. Handledningen kan ske i grupp eller individuellt, löpande över tid eller som en punktinsats vid behov av konsultation på t.ex. ett komplicerat ärende.

Handledningen kan utgå från Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Interpersonell Psykoterapi (IPT) och har alltid integration med senaste forskning inom Interpersonell Neurobiologi och anknytningsteori. Det gör att vi har speciellt fokus på de metoder som visar sig mest verksamma inom varje terapiform.

Att börja i handledning

Många som arbetar med klienter har idag ett omfattande arbete och komplicerade uppdrag. Handledningen skall bidra till att stärka det som fungerar och den som blir handledd skall känna sig lyft i sin yrkesutövning, och bli nyfiken på och kunna se kompetensen hos både klienterna och hos sig själv. Ett bra sätt att prova om den handledning vi erbjuder är rätt för dig är att boka en så kallad provhandledning och gå igenom dina behov och prova att bli handledd på ett ärende eller en fråga. Kontakta oss gärna för kostnad och tidsförslag.

Uppdragsgivare

Våra handledningsuppdrag finns inom bland annat primärvård, barn- och ungdomsmedicin, Mödra- och barnhälsovård, kommun, statlig verksamhet, myndighetssamverkan och privata vårdinrättningar.