Handledning

Handledning är ett sätt att kvalitetssäkra ditt arbete. Och det är så mycket mer.

Det innebär till exempel även att fokusera på det du vill skall växa, som arbetsglädje och inspiration.

Hos oss har vi fokus på hur mind-kropp/hjärna och relationer samverkar mot hälsa – livet ut. Vi handleder integrativt relationellt utifrån Interpersonell Neurobiologi och anknytningsteori.

Vi erbjuder handledning för psykologer, parterapeuter, psykoterapeuter, läkare, kuratorer, ledare och alla andra som arbetar med klienter, människor, utveckling och bemötande. Du får stöd att utveckla det som fungerar bra och hitta ny inspiration och komma vidare kring det som kanske inte fungerat eller känts oinspirerande.

Vi erbjuder ärendehandledning, ledarhandledning, yrkesrollshandledning och/eller konsultation på mer specifika frågor som bemötande eller motivationsarbete.

Handledningen kan ske i grupp eller individuellt, löpande över tid eller som en punktinsats vid behov av konsultation på t.ex. ett komplext ärende.

Integrativ relationell grund med kroppens visdom inbjuden

Vår röda tråd är common factors-fältet Interpersonell Neurobiologi och dess integrationsområden Där ser vi på vad som är verksamt bortom enskilda skolor och paradigm.  Vi hämtar inspiration från hur vår relationella hjärna fungerar, hur vi kan arbeta direkt med kroppens inlärningssystem och hur vi lär oss nytt.

Vi arbetar även “hands on” med vad du kan säga, göra för övningar eller prova med din klient som verkligen gör skillnad.

Med integration av flera olika tekniker

Metoder och tekniker vi kan komma att integrera i handledning kommer från bland annat kroppsinriktad traumabehanding, Mindfulness, Encounter centered Couples Therapy, Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Brief Dynamic Therapy (BDT) och Interpersonell Psykoterapi (IPT).

Att börja i handledning

Många som arbetar med klienter har idag ett omfattande arbete och komplexa uppdrag.

Handledning hos oss skall bidra till att stärka det som fungerar och den som blir handledd skall känna sig lyft, sedd och stärkt i sin yrkesutövning. Vill gärna “smitta” med vår nyfikenhet och blick för kompetens och kapacitet hos både klienterna och hos den vi handleder.

Ett bra sätt att prova om den handledning vi erbjuder är rätt för dig är att boka en så kallad provhandledning och gå igenom dina behov och prova att bli handledd på ett ärende eller en fråga.

Kontakta oss gärna för kostnad och tidsförslag. Du kan även boka din handledning direkt här.

Uppdragsgivare

Våra handledningsuppdrag finns inom bland annat primärvård, barn- och ungdomsmedicin, rehab, mödra- och barnhälsovård, kommun, statlig verksamhet, myndighetssamverkan och privata vårdinrättningar.