Om oss2021-08-27T16:11:29+02:00

Om oss

Marina, Ingrid, Jennifer

Psykologi med mera arbetar med att tillgängliggöra psykologisk, relationell och hjärnvänlig kunskap för företag, för yrkesverksamma samt för par och individer.  Här syns Marina Jerger, Ingrid Almgren Sjölander och Jennifer Magnusson. Sofia Djerf saknas på bilden.

Vår inriktning

Vår röda tråd är relationell integration av neurovetenskap, genom Interpersonell Neurobiologi.

Psykologi med mera arbetar utifrån relationell grund med företagsinriktade konsultinsatser för organisation, chefer, ledare och medarbetare, samt utbildningar och handledning för yrkesverksamma och specialistutbildningar för psykologer. Vi arbetar även med verksam psykologisk behandling och psykoterapi.

Psykologi med mera driver även Parkliniken som erbjuder verksam parterapi och workshops för par.

I vår logga ser man två nervceller som kommunicerar.

Vår värdegrund

Vår filosofi är att människor och organisationer utvecklas och växer när meningsfull kontakt skapas och olikheter accepteras mer äras än suddas ut. Vår bakgrund inom psykologi gör att vi har ett brinnande intresse för vad som driver klienter, kunder och organisationer och vad som leder till kvalitativ utveckling.

I mötet med våra kunder och klienter skall upplevelsen vara att vi är pålitliga, generösa med vår kunskap och att vi anpassar oss agilt till vår uppdragsgivares behov.

Vår symbol

I vår logotyp syns två nervceller i hjärnan som meddelar sig till varandra. Kontakt är upprättad och kopplingen kommer att stärkas för varje gång dessa celler kommunicerar. Samma analogi finns i den sociala synapsen, dvs mellanrummet mellan människor där kontakt kan uppstå – som leder till meningsfull kommunikation.

Till toppen