Psykolog eller terapeut – utveckling, handledning och utbildning

Integrativ relationell grund med flera metoder för dig som arbetar med människor

Psykologi med mera erbjuder handledning, en mötesplats, verktyg, en blogg full av inspiration samt utbildningar för psykologer och terapeuter och för alla som arbetar med mänsklig utveckling.

Vi arrangerar kurser inom specialistutbildningen för psykologer, och kompetenshöjande utbildningar för kliniskt verksamma terapeuter och vi gör ofta uppdragsutbildningar som läggs upp för den specifika arbetsplatsens behov.

Interpersonell Neurobiologi – inte en metod

Det hjärnvänliga och anknytningsbaserade fältet Interpersonell Neurobiologi är vår röda tråd i allt. Det för ihop relationer i nutid och i dåtid och har som utgångspunkt att våra hjärnor, relationer och mindset fortsätter utvecklas i samspel genom hela livet.

Genom att följa den ”lutning” vi alla har mot hälsa och trygghet använder vi den potential som redan finns inom alla, både dig som yrkesverksam och dina klienter.

Flera olika metoder

Utifrån detta område arbetar vi integrativt med flera olika metoder som kroppsinriktad traumabehanding, Mindfulness, Encounter centered Couples Therapy, Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Brief Dynamic Therapy (BDT) och Interpersonell Psykoterapi (IPT).

Vårt mål är att du som kliniker skall ha direkt användning av kunskapen inom din verksamhet, med dina klienter – och i ditt eget liv.