Psykolog eller terapeut – utveckling, handledning och utbildning

Flera olika verktyg och metoder för kliniskt verksamma.

Psykologi med mera erbjuder handledning, inspiration och utbildning för kliniskt verksamma psykologer och terapeuter med fokus på att flera olika metoder och verktyg behövs för att förstå och hjälpa klienter.  Vi utgår från bland annat Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Mindfulness, Interpersonell Psykoterapi (IPT), och arbetar i linje med senaste forskningen inom Interpersonell Neurobiologi och anknytningsteori. Det gör att vår fokus är på det som är verksamt inom de olika terapiskolorna och vårt mål är att du som kliniker skall ha direkt användning av kunskapen inom din verksamhet och med dina klienter.

Vi arrangerar kurser inom specialistutbildningen för psykologer, och kompetenshöjande utbildningar för kliniskt verksamma terapeuter. Se menyn på vänster sida för mer information.