Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig

2019-06-29T10:00:31+02:00

Att bli sedd och hörd fullt ut är en relationell och fysiologisk process, och kräver ett “triokulärt” seende av dig som terapeut, vän, chef, förälder – det handlar Seen. Ett av S:en i vår serie om trygg anknytning.

Läs mer om detta samt om fem saker som förenar i […]

Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig 2019-06-29T10:00:31+02:00

Känsloreglering som del av trygga relationer – ett möte mellan två nervsystem

2019-05-31T16:49:58+02:00

Känsloreglering är centralt för att bygga in resiliens i vårt livslångt plastiska nervsystem. Utgångspunkten är en sam-reglering mellan två nervsystem, där vi lär oss att svåra känslor kan tålas av någon annan – och därmed av oss. Det handlar om att gradvis utöka Toleransfönstret, Window of Tolerance, till att tåla en bredare vidd av känslor. […]

Känsloreglering som del av trygga relationer – ett möte mellan två nervsystem 2019-05-31T16:49:58+02:00

Är världen säker? Einstein och anknytningsforskningen om hur svaret påverkar oss

2019-05-30T12:23:07+02:00

Einstein svarade en gång på vad som är den viktigaste frågan vi kan ställa oss om universum. Hans svar var: om universum är säkert. Svaret på den frågan påverkar allt vi gör. Läs mer om hur detta också avgör hur vi beter oss i relationer, och hur vårt kroppsspråk är nyckeln. Och hur du kan […]

Är världen säker? Einstein och anknytningsforskningen om hur svaret påverkar oss 2019-05-30T12:23:07+02:00

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet

2019-04-17T16:41:46+02:00

Uppmärksamhet är hårdvaluta i hjärnan. Hur kan detta användas till en fördel både i terapirummet och i livet? Bland annat genom att bli medveten om vilken stark hjärnpåverkan uppmärksamhet har, så den kan användas med omsorg. Läs även om fyra små ord som kan stärka det vi vill skall växa i terapi, utbildning eller annan […]

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet 2019-04-17T16:41:46+02:00

Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt

2019-02-25T22:07:43+02:00

Många parterapiformer rör sig från fokus på problemlösning och beteendeutbyte mot att betona acceptans, kontakt och relation.  Sue Johnson, parterapeut inom den anknytningsbaserade parterapin EFT, formulerar det såhär:

“Att arbeta med problemlösning innan kontakt är återupprättad är som att möblera om möblerna på Titanics däck”

Inom Enconter centered Couples Therapy, en annan parterapiform på anknytningsbaserad grund, betonar […]

Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt 2019-02-25T22:07:43+02:00

Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem

2018-12-13T21:36:13+02:00

I det terapeutiska arbetet hamnar fokus ofta på kvalitet av kärlek i nära relationer. Men är kärlek förbehållet nära relationer eller kan kärlek delas mellan främlingar i julruschen?  Barbara Fredrickson öppnar upp begreppet kärlek i sin bok Love 2.0 att inte bara innefatta den känsla vi har för vår partner, våra barn eller nära […]

Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem 2018-12-13T21:36:13+02:00

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya

2018-11-20T13:00:26+02:00

I den kliniska applikationen av minnesrekonsolidering ser vi hur nya känslor kan inkodas i gamla minnen.

Paret sitter nära varandra, händerna möter varandra, svettiga händer som kramar, en tumme som rör sig över den andres handrygg – det är nu det händer. De är hos terapeuten som hjälper dem besöka den andres inre värld och arkitektur, […]

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya 2018-11-20T13:00:26+02:00

Allians och anknytning – terapeuten som anknytningsperson

2018-12-11T22:25:52+02:00

Visste du att otrygg anknytning faktiskt är mer öppen för förändring än trygg? Läs mer om möjligheten till reparativt anknytningsarbete och dess neuroplasticitet som del av den terapeutiska relationen.

Hoppingivande är att just otrygg anknytning har visat sig mer påverkbar än trygg anknytning av nya relationsepisoder, skapade till exempel genom terapi eller annan trygg relation (Cozolino, […]

Allians och anknytning – terapeuten som anknytningsperson 2018-12-11T22:25:52+02:00

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer

2019-01-25T16:27:52+02:00

Få saker är så missförstådda som positiva känslor. Uppmaningen “tänk positivt” har fått många att fnysa – av goda skäl visar forskningen. Men forskning visar faktiskt också att upplevelsen av positiva känslor har en rad goda effekter på vår hälsa. Att tvinga sig själv att “tänka positivt” kan dock ha helt motsatt effekt, och leda […]

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer 2019-01-25T16:27:52+02:00

Varför vårt nervsystem kan behöva gratuleras – och hur man tydligast märker om någon är trygg

2019-05-30T12:21:00+02:00

Har du lagt märke till hur snabbt omgivningens signaler förändras när man blir rädd eller känner sig osäker? Hur bakgrundsmusiken som nyss var trevlig och stämningsskapande blir ett störande moment? Då har du har lagt märke till hur ditt finjusterade nervsystem ställt in kroppen på försvar som till och med påverkat dina mellanörons muskler. […]

Varför vårt nervsystem kan behöva gratuleras – och hur man tydligast märker om någon är trygg 2019-05-30T12:21:00+02:00
Ladda fler inlägg