Föreläsningar och workshops för företag

Tillför psykologiska aspekter och inspiration för ert interna utvecklingsarbete eller mot era kunder.

Psykologi med mera erbjuder föreläsningar och workshops inom flera olika områden. Vår röda tråd är alltid hur vi kan hjälpa våra djupt sociala hjärnor gå mot hälsa i livslång utveckling – på jobbet och hemma.

Målgruppen kan vara företagets egen personal, ledningsgrupp eller en specifik avdelning.  Ett annat uppskattat område är att bjuda sin kund eller presumtiva kund på en inspirationsstund kring ett inspirerande ämne, som då anpassas tidsmässigt och i tilltalet för att passa ert kundevent och er affär.

Våra utbildningar fokuserar på användbarhet i den praktiska vardagen – ökad kompetens och inte bara mer kunskap.  Se aktuella utbildningsstarter på Utbildningar Arbetsliv/Ledarskap

Utbildningarna ges även som uppdragsutbildningar. Vi anpassar tilltal och tidsutrymme efter era behov,  från 15 minuters kort inspiration och uppåt. Exempel på områden där det finns möjlighet att beställa workshops eller föreläsningar:

Varmt välkomna att kontakta oss för upplägg som passar er.

  • Neuroledarskap – att leda med hjärnkunskap

  • Stresshantering – hur stress, hjärnan och relationer hänger ihop på jobbet och hemma

  • Kontakt, kommunikation och konflikt – så navigerar du som ledare eller medarbetare

  • Motivera till förändring med hjärnvänliga verktyg

  • Svåra samtal med medarbetare

  • Hållbar psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö

  • Bemöta svåra klienter/kunder

  • Psykisk hälsa på arbetsplatsen – ett hälsofrämjande och förebyggande arbete

  • Deltagande i paneldebatt & konferenssamtal

  • Övrigt inom tillämpad psykologi efter era önskemål

Vi tillför psykologisk kunskap

Vår infallsvinkel är att tillgängliggöra praktisk psykologisk kunskap och i varje föreläsning eller workshop sträva efter att varje deltagare skall uppleva att man får något – en ny tanke, en teknik att omsätta i sitt arbete och vardag, eller en användbar insikt.  När vi tar fram föreläsningar är det alltid utifrån modern psykologisk forskning, färsk statistik och med ett gediget intresse för att era kunder/er personal skall ha utbyte av stunden.