Ingrid Almgren Sjölander

Ingrid Almgren Sjölander

Ingrid Almgren Sjölander är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och ägare av Psykologi med mera.

Relationell röd tråd i alla uppdrag

Ingrid arbetar på uppdrag av företag, yrkesverksamma, och par. Har ett genuint intresse för psykisk hälsa, dess koppling till relationer, samt hur psykologi och hjärnkunskap kan göras användbar och tillgänglig – oavsett om uppdraget gäller affärsutveckling, föreläsningar, handledning, utbildning, krishantering eller psykologisk behandling.

Ingrid arbetar även med parterapi på relationell grund och workshops för par på Parkliniken – en del av Psykologi med mera.

Ingrid välkomnar par som vill arbeta med parterapi utifrån Encounter centered Couples Therapy.  För individuell behandling hos oss hänvisas till psykologerna Jennifer Magnusson och Sofia Djerf som är anställda medarbetare på Psykologi med mera. Sök tider efter lediga tider i vårt bokningssystem.

Även kollegorna som arbetar i egen regi hos oss, Marina Jerger och vår samarbetspartner Emelie Rödström, arbetar med integration av interpersonell neurobiologi i sina metoder och tar emot individuella kontakter. De kontaktas direkt för bokning.

Arbetserfarenheter – chef, utbildare och psykolog

Ingrid har flerårig erfarenhet som personalansvarig chef och som nordiskt ansvarig chefspsykolog inom privat sektor inriktad på personalstöd, krishantering och försäkringstjänster. Under denna period har hon arbetat med bland annat försäljning, med produkt- och affärsutveckling, implementering av system och kundprocesser, samt med ansvar för kvalitetssäkring av nätverksleverans, krishantering och psykologisk behandling. Hon har även i många år arbetat som utbildningsarrangör och specialistexaminator för kurser inom specialistordningen för psykologer.

Ingrid blev klar som psykolog 1999 och har arbetat kliniskt bland annat inom Mödra- och barnhälsovård, på Vårdcentral, i samordnad rehabilitering på Columbus samverkansteam för unga vuxna, samt som privatpraktiserande psykolog.

Föreläsare

Ingrid gör uppdragsutbildningar inom flera olika områden. Exempelområden är krishantering och psykologisk första hjälp, hållbar arbetsmiljö, hjärnvänlig kommunikation, neuroledarskap, anknytningsbaserad parterapi, inspirationsdagar eller skräddarsydda fördjupningskurser inom Interpersonell Neurobiologi för olika verksamheter.

Metoder och utbildning

Ingrids syn på psykologisk behandling är att flera olika metoder och tekniker behövs.  Hon är utbildad inom bland annat Mindfulness (Instruktör), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersonell psykoterapi (IPT), affektfokuserad Brief Dynamic Therapy (BDT),  Psykodynamisk terapi (PDT) samt klinisk tillämpning och integration av Interpersonell neurobiologi (IPNB) i behandling, pedagogik och utveckling.

Integration av Interpersonell neurobiologi i behandling innebär bland annat en relationell inramning med betoning på relationernas koppling till hälsa, och detta är den röda tråden i Ingrids arbetssätt.

Ingrid har även gedigen erfarenhet av evidensbaserad krishantering, både som samordnare och som utförare.

Exempeluppdrag och omdömen

Ingrid är ofta anlitad som föreläsare eller workshopledare, och några exempel på tidigare uppdrag t.ex. som processledare, lärare och examinator på många års utbildningsomgångar av KBT för psykodynamiker samt Interpersonell psykoterapi (IPT) med klinisk tillämpning (Interagera Psykologi) och utbildningar i Interpersonell Neurobiologi för terapeuter och psykologer & Hälsofrämjande neuroledarskap (Psykologi med mera).

Andra exempel är stresshantering workshops/föreläsningar för Länsförsäkringars försäkrade, förebyggande hälsoinsatser debatt Almedalen, Eurapco kongress – om förebyggande hälsotjänster inom försäkring, och som inspiratör på entreprenörsevent.

Ingrid har även arbetet med vidareutbildning i kundbemötande för tjänstebolag, kommunikationsträning för ledare, samt flertalet andra utbildningar/workshops/föreläsningar i skräddarsydda format.

Ingrid är anlitad som handledare inom bland annat primärvård, kommun och skola och som parterapeut.

Några omdömen om Ingrid:

“Mycket kunnig föreläsare, vilket möjliggjort flexibilitet i upplägget utifrån kursdeltagarnas behov och erfarenheter” “Hög kompetens från en rad olika teoretiska och kliniska tillämpningar hos vår kursledare.” (Deltagare “Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning”)

“Kursledaren är både kunnig och rolig och lyckas göra även de tunga bitarna intressanta och begripliga” (Deltagare på “KBT för psykodynamiker”)

Jag har haft den stora förmånen att ha haft Ingrid som både kursledare och som handledare. Ingrid besitter mycket kunskap och har fina pedagogiska kvalitéer. Hon utövar sitt arbete med stor närvaro och med tydligt fokus på resultat” (Kursdeltagare och handledningsklient)

“Ingrid var genuint varm, närvarande och engagerad  i arbetet med oss trots att det var i vår svåraste tid. Hon “såg” oss båda och ingen av oss kände sig fel eller utpekad” (Ett par som gått i parterapi hos Ingrid)