Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör

2020-03-22T10:12:31+02:00

Tre steg i anknytning. Om och om igen.

Connect – disconnect – reconnect. Eller kontakt-kontaktbrott-återanknytning, som är de kanske litet mindre rytmiska namnen på svenska. Anknytningsforskningen, som visar hur vi formar relationer och hur relationer formar oss, sätter ord på hur denna dans varar livet ut.  På bilden ovan, och i filmen nedan – syns hur […]

Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör2020-03-22T10:12:31+02:00

Att arbeta med Toleransfönstret – hur vi kommer tillbaka till grön zon

2020-02-18T16:01:00+02:00

I Toleransfönstret, Window of Tolerance, ges en kompass i realtid för arbetet med svart och röd stress och att föra tillbaka till den “gröna zon” där vi kan vara närvarande med en känsla utan att bli reaktiva. Läs och låt dig gärna inspireras i ditt klientarbete. Vill du ladda ned modellen som pdf som arbetsblad, […]

Att arbeta med Toleransfönstret – hur vi kommer tillbaka till grön zon2020-02-18T16:01:00+02:00

Minnesrekonsolidering – hur gamla minnen blir nya i terapi och i livet

2020-01-28T12:16:27+02:00

Hur nya emotioner kan kodas in i våra neuronbanor varje gång vi minns något. Bilden ovan är illustrerade impulser mellan neuron i hjärnan. Det kan vara ett minne som återkallas. Ett magiskt ögonblick – nu är det tillgängligt för en ny känsla att kodas in.

Följ med på en spännande […]

Minnesrekonsolidering – hur gamla minnen blir nya i terapi och i livet2020-01-28T12:16:27+02:00

Hur uppmärksamhet skriver om hjärnans kommunikationsbanor – just nu

2019-12-17T12:22:18+02:00

Kanske en uppgradering av uppmärksamhetsfokus lagom till jul? Det vi uppmärksammar får vi mer av. I hjärnan och därmed i hur vi uppfattar världen. 

Inspireras av hur ett dataspel kan reparera den strokedrabbade hjärnan och hur detta även kan stärka mindfulnessmotivation.

Här bygger vi vidare på hur du kan hjälpa dina klienter och dig själv att kultivera […]

Hur uppmärksamhet skriver om hjärnans kommunikationsbanor – just nu2019-12-17T12:22:18+02:00

Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress

2019-12-01T13:55:42+02:00

Att veta skillnaden mellan svart eller röd stress är avgörande för vilken riktning ditt arbete som behandlare, ledare, lärare med mera behöver ta. Men hur vet man skillnaden?

Vi återbesöker modellen med de trefärgade Compassioncirklarna med ytterligare en cirkel – den svarta stressen. Notera blicken i mitten av cirklarna – den står för att med […]

Compassioncirklarna revisited – svart stress och röd stress2019-12-01T13:55:42+02:00

Hälsa är en relationell process – the Triangle of wellbeing

2019-12-01T13:56:31+02:00

Triangeln för välbefinnande, Triangle of wellbeing – en kompass till ditt relationella arbete som terapeut, pedagog, ledare.

I Interpersonell Neurobiologi är denna triangelmodell utgångspunkten för att förstå hälsa – och vilken kompassriktning vi skall arbeta mot vid ohälsa. Läs mer och se gärna det superspännande klippet nederst där Daniel Siegel […]

Hälsa är en relationell process – the Triangle of wellbeing2019-12-01T13:56:31+02:00

I hjärnan vid trygg anknytning

2019-12-01T13:57:34+02:00

Övningsområdena som ökar trygghet. Secure del 2.

Vilka specifika hjärnfunktioner är aktiva när trygg anknytning finns? Och hur man genom att träna dem kan stärka dem livet ut i terapi, pedagogik, samtal och möten. Läs om nio områden som var för sig och tillsammans är träningsområden som kan övas […]

I hjärnan vid trygg anknytning2019-12-01T13:57:34+02:00

Trygg anknytning är mycket mer än en relation

2019-12-01T13:58:15+02:00

Hur ett Mindset kan öppna världen. Secure – del 1.

Trygg anknytning lärs in och övas i relationer livet ut, och när den väl är inlärd går den utöver det relationella utrymmet. Den innebär att världen, den inre och yttre i många skiftningar, kan utforskas.

Trygg […]

Trygg anknytning är mycket mer än en relation2019-12-01T13:58:15+02:00

Synkroni mellan hjärnor – hur anknytning och inlärning hör ihop

2019-12-01T13:28:46+02:00

När vi verkligen får kontakt med varandra synkar sig delar av våra hjärnor och nervsystem till varandra som om de avbildade varandra, delar som är djupt kopplade till kropp, känsla, relationer men även till perception och inlärning.

Hur snabb och genomgripande synkningen är korrelerar nämligen inte bara med grad […]

Synkroni mellan hjärnor – hur anknytning och inlärning hör ihop2019-12-01T13:28:46+02:00

Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig

2020-01-27T22:00:08+02:00

Att bli sedd och hörd fullt ut är en relationell och fysiologisk process, och kräver ett “triokulärt” seende av dig som terapeut, vän, chef, förälder – det handlar Seen. Ett av S:en i vår serie om trygg anknytning.

Läs mer om detta samt om fem saker som förenar i arbetet […]

Att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig2020-01-27T22:00:08+02:00

Härligt somrigt mingel på Psykologi med mera

2019-06-28T14:39:53+02:00

Minglet för dig som arbetar med psykologi och relationer. Vill du få en inbjudan när det är dags nästa gång? Anmäl intresse här.

Den 18 juni 2019 var det dags igen för vårt numera årliga mingel på Psykologi med mera & Parkliniken.

Goda möten, […]

Härligt somrigt mingel på Psykologi med mera2019-06-28T14:39:53+02:00

Känsloreglering som del av trygga relationer – ett möte mellan två nervsystem

2020-02-11T15:15:20+02:00

Känsloreglering är centralt för att bygga in resiliens i vårt livslångt plastiska nervsystem. Utgångspunkten är en sam-reglering mellan två nervsystem, där vi lär oss att svåra känslor kan tålas av någon annan – och därmed av oss. Det handlar om att gradvis utöka Toleransfönstret, Window of Tolerance, till att tåla en bredare vidd av känslor. […]

Känsloreglering som del av trygga relationer – ett möte mellan två nervsystem2020-02-11T15:15:20+02:00

Är världen säker? Einstein och anknytningsforskningen om hur svaret påverkar oss

2019-12-01T13:30:32+02:00

Einstein svarade en gång på vad som är den viktigaste frågan vi kan ställa oss om universum. Hans svar var: om universum är säkert. Svaret på den frågan påverkar allt vi gör. Läs mer om hur detta också avgör hur vi beter oss i relationer, och hur vårt kroppsspråk är nyckeln. Och hur du kan […]

Är världen säker? Einstein och anknytningsforskningen om hur svaret påverkar oss2019-12-01T13:30:32+02:00

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet

2019-12-01T13:31:39+02:00

Uppmärksamhet är hårdvaluta i hjärnan. Hur kan detta användas till en fördel både i terapirummet och i livet? Bland annat genom att bli medveten om vilken stark hjärnpåverkan uppmärksamhet har, så den kan användas med omsorg. Läs även om fyra små ord som kan stärka det vi vill skall växa i terapi, utbildning eller annan […]

Dit uppmärksamhet går sker tillväxt – i hjärnan och i livet2019-12-01T13:31:39+02:00

Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt

2020-02-10T10:59:36+02:00

Många parterapiformer rör sig från fokus på problemlösning och beteendeutbyte mot att betona acceptans, kontakt och relation.  Sue Johnson, parterapeut (EFT), formulerar det såhär:

“Att arbeta med problemlösning innan kontakt är återupprättad är som att möblera om möblerna på Titanics däck”

Inom Encounter centered Couples Therapy, den parterapiform vi arbetar med hos oss på Parkliniken, har […]

Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt2020-02-10T10:59:36+02:00

Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem

2019-12-01T13:33:51+02:00

I det terapeutiska arbetet hamnar fokus ofta på kvalitet av kärlek i nära relationer. Men är kärlek förbehållet nära relationer eller kan kärlek delas mellan främlingar i julruschen?  Barbara Fredrickson öppnar upp begreppet kärlek i sin bok Love 2.0 att inte bara innefatta den känsla vi har för vår partner, våra barn eller nära […]

Kärleken som finns mitt i julruschen – och som reglerar vårt nervsystem2019-12-01T13:33:51+02:00

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya

2020-01-21T22:54:48+02:00

I den kliniska applikationen av minnesrekonsolidering ser vi hur nya känslor kan inkodas i gamla minnen. Läs även här för en genomgång av principerna bakom minnesrekonsolidering och hur du kan använda dem i din praktik.

Paret sitter nära varandra, händerna möter varandra, svettiga händer som kramar, en tumme som rör sig över den andres handrygg […]

Minnesrekonsolidering i terapirummet – hur gamla minnen blir nya2020-01-21T22:54:48+02:00

Allians och anknytning – terapeuten som anknytningsperson

2019-12-01T13:35:13+02:00

Visste du att otrygg anknytning faktiskt är mer öppen för förändring än trygg? Läs mer om möjligheten till reparativt anknytningsarbete och dess neuroplasticitet som del av den terapeutiska relationen.

Hoppingivande är att just otrygg anknytning har visat sig mer påverkbar än trygg anknytning av nya relationsepisoder, skapade till exempel genom terapi eller annan trygg relation (Cozolino, […]

Allians och anknytning – terapeuten som anknytningsperson2019-12-01T13:35:13+02:00

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer

2019-12-01T13:36:01+02:00

Få saker är så missförstådda som positiva känslor. Uppmaningen “tänk positivt” har fått många att fnysa – av goda skäl visar forskningen. Men forskning visar faktiskt också att upplevelsen av positiva känslor har en rad goda effekter på vår hälsa. Att tvinga sig själv att “tänka positivt” kan dock ha helt motsatt effekt, och leda […]

Positiva känslor förbättrar vår förmåga att se sammanhang, känna tillit, klara prov – och våra relationer2019-12-01T13:36:01+02:00

Varför vårt nervsystem kan behöva gratuleras – och hur man tydligast märker om någon är trygg

2019-12-01T13:36:40+02:00

Har du lagt märke till hur snabbt omgivningens signaler förändras när man blir rädd eller känner sig osäker? Hur bakgrundsmusiken som nyss var trevlig och stämningsskapande blir ett störande moment? Då har du har lagt märke till hur ditt finjusterade nervsystem ställt in kroppen på försvar som till och med påverkat dina mellanörons muskler. […]

Varför vårt nervsystem kan behöva gratuleras – och hur man tydligast märker om någon är trygg2019-12-01T13:36:40+02:00
Ladda fler inlägg