Hur uppmärksamhet skriver om hjärnans kommunikationsbanor – just nu

2019-12-17T12:22:18+01:00

Kanske en uppgradering av uppmärksamhetsfokus lagom till jul? Det vi uppmärksammar får vi mer av. I hjärnan och därmed i hur vi uppfattar världen. 

Inspireras av hur ett dataspel kan reparera den strokedrabbade hjärnan och hur detta även kan stärka mindfulnessmotivation.

Här bygger vi vidare på hur du kan hjälpa dina klienter och dig själv att kultivera […]