Tjänster för företag

Alla våra företagstjänster utgår från era behov.

Vi börjar varje uppdrag med att sätta oss in i ert företags behov och utgår ifrån dem. Det gör att våra företagstjänster inte finns i en katalog utan att de uppstår i mötet och samarbetet mellan oss. Det som finns beskrivet här är därför bara exempel på hur vi arbetar och vad vi skulle kunna erbjuda. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er.

Affärsutveckling

Med en analys av era kundprocesser och produkter kan vi bidra med konkreta förslag till utveckling, förbättring och merförsäljning för er verksamhet och dess affär. Denna typ av uppdrag bygger ofta på mer långsiktiga relationer där Psykologi med mera deltar i olika delar av processen över tid och bidrar med praktisk psykologisk kunskap.

Produktutveckling

Vi har gedigen erfarenhet av att utveckla kommersiellt gångbara och kvalitativa produkter och tjänster, speciellt inom hälsa, friskvård, försäkringsmedicinska tjänster och distansbehandling.

Utbildning och workshops för arbetsliv och ledarskap

Vi håller utbildningar som tillgängliggör psykologisk kunskap, relationellt ledarskap och verktyg för arbetslivets psykologi. Våra utbildningar fokuserar på användbarhet i den praktiska vardagen – ökad kompetens och inte bara mer kunskap. Utbildningarna ges även som uppdragsutbildningar. Se mer under Utbildningar Arbetsliv/Ledarskap.

Kommunikation

Makten över kommunikationen i traditionell kommunikationsteori ligger hos mottagaren –  som själv väljer hur hen förvaltar informationen. Men att öppna för samtal med kunder/klienter/uppdragsgivare kräver mer än att bara kunna “sända” information.

Psykologi med mera kan bidra med kunskap och konkreta strategier kring hur kommunikationsprocessen kan öka er möjlighet att nå fram med ert budskap. Det gäller så väl i mötet med slutkunden som alla steg innan då kommunikation skapas. Vi håller ofta utbildningar inom bemötande och relationsskapande kundmöten.

Projektledning och implementering

En lyckad implementering eller ett slutfört projekt handlar om att få alla delar att samverka. Vi utför kortare och längre uppdrag som rör implementering av nya system, resurser eller processer i er verksamhet. Ett sådant uppdrag för oss kan vara en punktinsats eller så tar vi rollen som projektledare.

Chefshandledning

Vi som arbetar med chefshandledning för Psykologi med mera har alla egen ledarerfarenhet.