Samarbetspartners

Psykologi med mera samarbetar med andra psykologer och konsulter utifrån uppdragets krav och behov. Vi bygger även ad hoc-samarbeten med till exempel våra kunders leverantörer och partners.

Här syns några av våra samarbetspartners, anställda och konsulter.

Ingrid Almgren Sjölander

Psykologi med mera och Parkliniken ägs och drivs av Ingrid Almgren Sjölander.

Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson är legitimerad psykolog och arbetar med bland annat par, individer, utbildning och workshops i relationer. Jennifer har erfarenhet från till exempel försäkringstjänster, primärvård, vuxenpsykiatri och mödrahälsovård.  Hon har utbildning inom bland annat Kognitiv beteendeterapi, Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT), Psykodynamisk terapi och Interpersonell Neurobiologi.

JENNIFER MAGNUSSON

Marina Jerger

Marina Jerger är legitimerad psykolog
och arbetar med psykologisk behandling, rådgivning och rehabilitering. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med smärt- och stresstillstånd, samt från
primärvård, specialistvård, och arbetslivstjänster.

Marina är utbildad i bland annat Psykodynamisk terapi, Mindfulnessbaserad Kognitiv terapi, Medicinsk hypnos, Interpersonell Neurobiologi (IPNB) och Motiverande Samtal (MI).

MARINA JERGER

Nazanin Raissi

Nazanin Raissi är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, och arbetar med psykologisk behandling, konsultation och föreläsningar.  Nazanin har erfarenhet från till exempel primärvård, vuxenpsykiatri, kriminalvård, försäkringstjänster, utredningsarbete och privat praktik. Hon har utbildning inom t.ex. KBT, Interpersonell Psykoterapi, Dialektisk Beteendeterapi och Prolonged Exposure.

NAZANIN RAISSIS HEMSIDA

Stina Hindström

Stina Hindström är leg. psykolog och specialiserar sig inom psykologisk behandling av barn och unga. Stina erbjuder konsultation, stödsamtal och behandling till unga, familjer och föräldrar, samt ärendehandleder inom vård och omsorg. Hon arbetar även arbetsgruppsutveckling samt föreläser, framförallt kring lågaffektivt bemötande och traumatisering.
Stina är utbildad i bland annat Dialektisk Beteendeterapi och anknytningsbaserad familjeterapi.
STINA HINDSTRÖMS HEMSIDA

Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Ann-Sophie Lindqvist Bagge är legitimerad psykolog, docent i psykologi & specialist i klinisk psykologi. Ann-Sophie undervisar och forskar på Göteborgs Universitet samt arbetar med psykologisk behandling. Hon har erfarenhet från psykiatri, rättspsykiatri, försäkringstjänster och företagshälsovård samt har utbildning inom bland annat Interpersonell Psykoterapi, Kognitiv beteendeterapi och Psykodynamisk Terapi.

ANN-SOPHIES HEMSIDA

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel är är legitimerad psykolog med specialisering inom Arbets- och organisationspsykologi.

Charlotte arbetar med organisationsutveckling, ledningsgrupputveckling, handledning och chefscoachning. Hon är organisationskonsult, har erfarenhet från till exempel företagshälsovård och har utbildning inom bland annat Psykodynamisk Terapi och Kognitiv beteendeterapi.

CHARLOTTE HENSCHELS HEMSIDA

Gabriela Jones

Gabriela Jones är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling, organisation, coaching och handledning. Gabriela har erfarenhet från till exempel företagshälsovård, traumabehandling, primärvård och som utbildningsarrangör. Hon har utbildning inom bland annat Psykodynamisk terapi, Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness och Interpersonell Psykoterapi.

GABRIELA JONES HEMSIDA

Petra Brask

Petra Brask arbetar med Time Management och utbildar, coachar och föreläser inom ämnet effektivitet.  Hon är expert på smart tidsanvändning i arbete och privatliv och har bland annat skrivit boken Vem bestämmer över din tid? Petra har även programlett tvserien Tidsjakten för SVT. Petra och Ingrid Almgren Sjölander håller i workshops om tid, stress och relationer i Stockholm.

PETRA BRASKS HEMSIDA

Eva Berlander

Eva Berlander är parterapeut, utbildare och författare med mångårig klinisk erfarenhet. Eva arbetar med parterapi genom linsen av interpersonell neurobiologi med den sk. pardialogen som hon utvecklat på ett unikt sätt. Eva och Ingrid Almgren Sjölander har tillsammans utvecklat en onlineutbildning i IPNB.

EVA BERLANDERS HEMSIDA