Samarbetspartners

Psykologi med mera samarbetar med andra psykologer och konsulter utifrån uppdragets krav och behov. Vi bygger även ad hoc-samarbeten med till exempel våra kunders leverantörer och partners.

Anställda

Psykologerna Ingrid Almgren Sjölander, Jennifer Magnusson och Sofia Djerf är anställa på Psykologi med mera & Parkliniken.

Samarbetspartners

Nedan syns några av våra samarbetspartners, interna och externa.

Ingrid Almgren Sjölander

Psykologi med mera och Parkliniken ägs och drivs av Ingrid Almgren Sjölander.

Jennifer Magnusson

Jennifer Magnusson är legitimerad psykolog och arbetar på med relationell integration av neurobiologi med bland annat par, individer, och med Psykologi med meras utbildningar. Jennifer har erfarenhet från till ex. försäkringstjänster, primärvård, vuxenpsykiatri och mödrahälsovård.

Jennifer har utbildning inom bland annat Kognitiv beteendeterapi, Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT), Psykodynamisk terapi och Interpersonell Neurobiologi.

JENNIFER MAGNUSSON

Marina Jerger

Marina Jerger är legitimerad psykolog
och arbetar med psykologisk behandling, rådgivning och rehabilitering samt sexologisk rådgivning. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med smärt- och stresstillstånd, samt från
primärvård, försäkringstjänster, specialistvård, och arbetslivstjänster.

Marina är utbildad i bland annat Psykodynamisk terapi, Mindfulnessbaserad Kognitiv terapi, Medicinsk hypnos, Interpersonell Neurobiologi (IPNB) och Motiverande Samtal (MI).

MARINA JERGER

Gabriela Jones

Gabriela Jones är legitimerad psykolog, specialist i Arbets- och Organisationspsykologi, och arbetar med psykologisk behandling, organisation, coaching och handledning. Gabriela har erfarenhet från till exempel företagshälsovård, traumabehandling, primärvård och som utbildningsarrangör.
Gabriela har utbildning inom bland annat Psykodynamisk terapi, Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness och Interpersonell Psykoterapi.

GABRIELA JONES HEMSIDA

Emelie Rödström

Emelie Rödström är socionom och leg. psykoterapeut, med handledarutbildning. Hon arbetar med relationellt grundad integrativ terapi för enskilda och för par.
Emelie har lång erfarenhet av familj- och individarbete inom bland annat psykiatri och erbjuder även föräldrarådgivning, konsultativa insatser och processhandledning.
Emelie är utbildad inom bland annat ISTDP, Psykodynamisk terapi och Anknytningsbaserad familjeterapi.
EMELIE RÖDSTRÖMS HEMSIDA

Stina Hindström

Stina Hindström är leg. psykolog och specialiserar sig inom psykologisk behandling av barn och unga. Stina erbjuder konsultation, stödsamtal och behandling till unga, familjer och föräldrar, samt ärendehandleder inom vård och omsorg. Hon arbetar även med arbetsgruppsutveckling samt föreläser, framförallt kring lågaffektivt bemötande och traumatisering.
Stina är utbildad i bland annat Dialektisk Beteendeterapi och Anknytningsbaserad familjeterapi.
STINA HINDSTRÖMS HEMSIDA

Nazanin Raissi

Nazanin Raissi är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, och arbetar med psykologisk behandling, konsultation och föreläsningar.  Nazanin har erfarenhet från till exempel primärvård, vuxenpsykiatri, kriminalvård, försäkringstjänster, utredningsarbete och privat praktik.
Nazanin har utbildning inom t.ex. KBT, Interpersonell Psykoterapi, Dialektisk Beteendeterapi och Prolonged Exposure.

NAZANIN RAISSIS HEMSIDA

Eva Berlander

Eva Berlander är parterapeut, utbildare och författare med mångårig klinisk erfarenhet. Eva arbetar med parterapi genom linsen av interpersonell neurobiologi med den sk. pardialogen som hon utvecklat på ett unikt sätt.

Eva och Ingrid Almgren Sjölander har tillsammans utvecklat en onlineutbildning i IPNB.

EVA BERLANDERS HEMSIDA