Louis Cozolino, PhD och professor i psykologi med särskild inriktning på Interpersonell Neurobiologi, har besvarat frågan om varför människan uppfunnit psykologisk behandling/terapi och varför flera olika metoder och terapiskolor fungerar såhär: människan har dels ett ursprungligt, snabbt nervsystem som vi delar med andra djur – blixtsnabbt reagerar vi på yttre stimuli, och på 10-50 millisekunder aktiveras motorisk och sensorisk respons för att säkra vår överlevnad.  Det mesta av detta blir aldrig medvetet utan blir vad som kallas implicita minnen och inlärningsmönster.

Så finns ett långsammare system för medveten information som utvecklats under senaste 100 000 åren genom våra allt mer komplexa sociala interaktioner. Detta “nya” system tar upp till 0,5-1 sekund på sig att avkoda information innan den blir medveten – det låter inte mycket. Men under denna knappa sekund scannar hjärnan framförallt redan lagrad information för att tolka det som uppfattas – så mycket som 90% av informationsprocessandet är av inre stimuli och redan lagrade minnen. På så sätt kommer vår upplevelse av världen hela tiden tolkas genom rastret av redan inlärda och upplevda faror eller belöningar.

Som Cozolino säger – även om vi lever i nuet är vi en halv sekund efter på grund av att vi bygger vår handlingar på gammal information. Därför, menar han, fastnar vi i ineffektiva beteenden trots att de inte fungerar längre. En av de saker psykologisk behandling, oavsett metodinriktning, gör är att utmana invanda mönster och uppmuntra till att i en trygg setting ompröva det vi tror är sant.

Interpersonell Neurobiologi –  common factors för all terapi

Cozolino skriver i sin bok Why Therapy works att “…precis som munkar och soldater antar terapeuter av alla beteckningar att gud är på deras sida.” Forskning visar visserligen att det finns ett mervärde i att utgå från och tro på sin egen metod och referensram. Men bortom detta – vad är de gemensamma faktorer som gör att många olika terapiformer visar resultat? Inom Interpersonell neurobiologi söker man svaret i sambandet kropp/hjärna – relationer – mind/medvetenhet. Psykisk hälsa innebär en fungerande integration mellan de tre områdena.

Nyfiken på att veta mer? Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Anmäl dig gärna till vår Inspirationsdag i Interpersonell Neurobiologi den 20 sept 2017 i Göteborg. I vår utbildning i Krishantering och psykologisk första hjälpen kan du både ta del av evidensunderbyggd krisforskning och kunna se sambandet med de verksamma principer som finns inom Interpersonell Neurobiologi.

Vi har även en specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning som startar i Göteborg ht 2017.

Har datumen redan passerat när du läser detta? Klicka på länkarna ändå så ser du kommande kursdatum.