Hur vi har blivit berörda är med och danar våra nervsystem. Erfarenheter av trygg positiv beröring gör oss mer stresståliga, mindre smärtkänsliga och är med och formar vårt anknytningssystem och vår hjärna.

Daniel Siegels uttryck “den förkroppsligade hjärnan”, syftar på att den inte bara finns i vårt huvud utan även förgrenar sig ut i kroppen och ända ut till gränsen mellan oss och andra – vår hud. Hudceller och nervceller utvecklas ursprungligen hos embryot från samma cellager, ektodermet. Inom stamcellsforskningen har man till och med kunnat “omprogrammera” mogna hudceller till en viss typ av nervceller. Det finns alltså, som vi ofta ser är användbart att känna till i terapirummet, gott fog för att säga att vårt nervsystem och hjärna är en sorts inre hud som hela tider känner av vilken status vår inre värld är i. Men samma är sant för vår hud, den kan ses, om man så vill som en del av vår “yttre hjärna”. Med hudens rika sensoriska innervering tar vi hela tiden upp signaler om status i omvärlden i form av till exempel tryck, kyla, smärta, värme – och beröring från andra.

Gjorda för att bli berörda – långsamt

Helena Backlund Wasling, medicine doktor i neurofysiologi, har forskat på just beröring och de särskilda nervceller som aktiveras: Huden har, parallellt med vårt snabba myeliniserade (dvs de har ett isolerande fettlager som gör att signaler skickas snabbare) system, ett väsentligt långsammare, äldre, icke-myeliniserat system, som består av sk CT-nerver som reagerar på en speciell sorts beröring. Detta gamla beröringssystem verkar vi ha gemensamt med bland annat andra primater. Helena visar i sin forskning att denna typ av nerver reagerar främst på beröring som har dessa fyra kvaliteter:

  • beröringen skall vara lätt
  • den skall bestå av en rörelse
  • lagom långsamt (närmare bestämt 3 cm/sekund)
  • med en temperatur på runt 30 grader, dvs samma som den mänskliga huden

Dessa komponenter utgör en sorts karta över hur föräldrar spontat berör sina barn, hur en älskad berör sin älskade och vad ofta vi uppfattar som njutbar beröring. Denna typ av beröring aktiverar precis som annan beröring delar av vår cortex, som tolkar upplevelsen i kognitiva termer, men aktiverar även det limbiska systemet som är kopplat till våra känslor och till vårt anknytningssystem som sociala däggdjur. Forskningen visar att även den nyfödda hjärnan vet skillnaden på en brysk beröring och denna typ av anknytnings-förknippade beröring.

Det är inte för sent att bli berörd

Människor som under sin uppväxt levt i avsaknad av beröring på detta sätt kommer  i vuxen ålder att riskera det vi ser förknippat med otrygg anknytning: högre stresskänslighet, lägre tolerans för smärta och svårare att skapa långvariga relationer. Men hjärnan är plastisk – genom att skapa närhet och, framhåller Helena Backlund Wasling, möjliggöra beröring i sitt vuxna liv kan vi i nutiden hjälpa vårt nervsystem till positiv kontakt och återhämtning, som även faktiskt visat sig kunna förlänga livet. CT-nerverna kan alltså ses som djupt “relationella” banor i vår kropp som hjälper oss att aktivera vårt lugn- och rosystem med hjälp av beröring –  som också stärker relationer. Forskningen visar också att personer efter denna typ av beröring visar såväl ökad känsla av kontakt med andra som ökad hjälpsamhet.

Se även gärna inlägget som handlar om att gå hela cirkeln runt och bli grön, som handlar just om hur beröring och relationer och hur de är essentiella för att hjälpa oss reglera stress och svåra känslor.

Lyssna gärna på podden http://mellanöronen.se/ för att höra mer från Helena Backlund Wasling med kollegor. Här kan du även se och höra henne berätta mer om beröring och hur den gör oss livs levande:

Mer om relationer och neurobiologi

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Helena Backlund Wasling besöker oss på kommande Temakväll i Interpersonell Neurobiologi: Anknytning och beröring den 22/1. Är du nyfiken på mer om det spännande ämnet Interpersonell Neurobiologi? Kom gärna till vår Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi, ges nästa gång i Göteborg 6/2 och i Örebro 21/11-18. Till våren 2019 börjar nästa omgång av vår fördjupningskurs för alla som arbetar med terapi eller samtal i Interpersonell neurobiologi fördjupning den 14/3  i Göteborg, och nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi börjar 26 mars.

Samma faktorer och tekniker är verksamma i evidensbaserad krishantering, se gärna vår nästa kursdag den i Krishantering och Psykologisk första hjälp den 30/1.