Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden – start 18 okt 2021

10,200kr tillkommer moms 25%

Äntligen kommer den efterfrågade live-kursen i Encounter centered Couples Therapy, EcCT, Hedy Scheifers paradigm för pararbete.

På denna kurs varvar vi principerna bakom att bygga grunden för pararbetet med praktiska demonstrationer. Att bygga grunden öppnar för det fortsatta äventyret. Läs mer om kursen nedan under Beskrivning.

Obs att du måste ha gått fördjupningskursen eller specialistkursen inklusive pardagen för att kunna delta.

Efter genomgången Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden kan man delta i Encounter centered Couples Therapy del 2 – att guida genom utmaningar – start 15 nov.

Plats:  Göteborg, våra lokaler alt. konferens.

Pris: 10200 ex moms. Delfakturering kan erbjudas – kontakta oss.

Tid och omfattning: 3 heldagar 2021: 18 okt, 19 okt, 20 okt. Undervisning alla dagar 9-17.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander och Jennifer Magnusson.

Målgrupp: tidigare deltagare från fördjupningskursen, eller specialistkursen. Du skall även ha gått kursdagen IPNB i parterapi

 

Beskrivning

Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden

Encounter centered Couples Therapy, EcCT, är Hedy Schleifers paradigm för arbete med par och grunden för hur vi arbetar på Parkliniken.  Detta är del 1 av kommande utbildningar inom EcCT som bygger vidare på grunden.

Encounter centered Couples Therapy, EcCT, integrerar bland annat anknytningsteori, relationell neurobiologi, minnesrekonsolidering och existentiell psykologi i ett ramverk fyllt av metaforer och verktyg för att åstadkomma meningsfull kontakt och positiv förändring. Vi erbjuder denna utbildning för terapeuter som vill integrera principer från EcCT, både i sitt arbete och eget liv.

På denna utbildning går vi igenom grunden som byggs med paret – och i ditt eget liv eftersom principerna är samma. Grunden motsvarar det som görs på dag 1 av tvådagarsintentiv EcCT  Vi diskuterar även hur du kan bryta ned innehållet till flera kortare tidsformat för dig som arbetar sessionsindelat.

Principerna bygger på det mindset som fångas i EcCTs grundare Hedy Schleifers uttryck:

Your relationship is not a problem to be solved, it´s an adventure to be lived“. H. Schleifer.

Vi kommer att arbeta för att öppna ett tryggt och närande inlärningsklimat i utbildningsgruppen. Vi visar hur man kan bygga grunden för att etablera ett säkert “space” för paret att senare, som vi går igenom i del 2, kunna arbeta vidare med att guida genom frustration, rädslor och orosområden utan att fastna i reaktivitet. Grunden lägger vi för att skapa en trygg miljö där minnesrekonsolidering kan ske.

Vi kommer att arbeta parallellt med samma principer i utbildningsgruppen för att nå ett ett säkert inlärningsklimat där vi kan demonstrera arbetet live med ett par.  Ett säkert gruppklimat gör att vi även kan träna en del av arbetet i  gruppen.

Vi inbjuder vårt nätverk att sända oss par som kan vara intresserade av den fantastiska möjligheten att vara demopar. Läs mer nedan.

Områden som fokuseras

Vi går kursen igenom “kartan” för grunden i pararbetet, med den respekt för varje par som Sue Wintgens, vår fantastiska guide inom EcCT, uttrycker:

“This is the plan, the path of the couple will emerge through the work” S. Wintgens.

Under kursens tre dagar går vi igenom följande principer, inklusive demonstrationer.  Parets arbete sedan kommer att visa vägen, kartan är inte samma som territoriet:

 • arbetet före arbetet – hur du förbereder dig för att vara guide
 • U-kurvan i pararbetet och kroppsförankrat arbete
 • närvaro som intervention
 • den vägledande principen för arbetet – bristen på kontakt som skapar problem
 • skillnad mellan mänsklig “essens” och att leva i överlevnadsläge
 • hur vi introducerar av Hedys Schleifers “tre osynliga förbindare” till paret. Lyssna här på hur Hedy beskriver dem.
  • gå över bron
  • ära the space/utrymmet mellan oss
  • nå the encounter – upplevelsen av “human essence to human essence”
 • konsten att vara värd och att vara besökare
 • att öva paret att besöka “kvarter” hos varandra som ger kontakt och “gympar” paret inför att göra arbete på nästa nivå
 • att ära den nivå ditt par arbetar på

Vårt sätt att använda Encounter centered Couples Therapy bygger på hur vi lärt oss det av grundaren Hedy Schleifer samt av Sue Wintgens, som guidar oss på Parkliniken på äventyret att arbeta inom detta paradigm.

För inspiration till integration av Interpersonell Neurobiologi (IPNB) i parterapi tackar vi även Eva Berlander, framstående och unik parterapeut inom IPNB.

Användningsområden

Du kan gå kursen för att inspireras i ditt eget liv och i dina relationer lika väl för att lära dig mer om arbetet, och hur du kan integrera det i din egen praktik. Du behöver inte arbeta specifikt med parterapi. Principerna vi arbetar med är lika användbara i individuella kontakter.

Kursfakta

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt Jennifer Magnusson, leg. psykolog. Jennifer och Ingrid arbetar med integration av Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling, utbildning, handledning och i hälsofrämjande arbete, och specifikt med Encounter centered Couples Therapy i arbetet med par hos osspå Parkliniken.

Målgrupp: deltagare som gått våra fördjupade utbildningar, dvs. fördjupningskursen eller specialistkursen. Kontakta oss vid frågor.

Tidigare parterapidag: Förutom fördjupningskursen eller specialistkursen skall man ha gått tilläggsdagen Interpersonell neurobiologi i parterapi, ges nästa gång 20 okt.

Kostnad: 10200 ex moms. Delfakturering kan erbjudas.

Plats: Göteborg, Psykologi med meras lokaler.

Tid: 3 heldagar 2021: 18 okt, 19 okt, 20 okt. Undervisning alla dagar 9-17. Sluttiden kan tänjas om vi är mitt i en demonstration.

Enconter centered Couples Therapy Del 2 – att guida i utmanande områden

I del 2 som ges senare ht 2021 bygger vi vidare på principerna från denna kurs, och lär ut hur man kan med hjälp av dessa kan guida paret genom svåra, utmanande områden till minnesrekonsolidering, i det säkra utrymme som krävs för detta. Du måste ha gått del 1 – att bygga grunden.

Välkommen att rekommendera demopar

Att vara demopar i en säker grupp av varma och stödjande terapeuter är en fantastisk chans att få extra energi och och kraft in i sitt paräventyr. Paret betalar inget men kommer att förbinda sig till att delta under överenskomna delar av de tre kursdagarna där de i en lekfull och trygg miljö kommer att få guidning att bygga grunden för fortsatt arbete.

Paret behöver inte ha tidigare erfarenhet av EcCT. Paret kommer att få samtala med oss innan för att få veta mer innan eventuellt beslut att bli demopar.

För att lärtillfället skall bli bra för både gruppen och paret skall inte vara i en akut relationskris och båda ha en villighet och nyfikenhet inför för detta äventyr. Välkommen att kontakta oss för att anmäla intresse.

Till toppen