Interpersonell neurobiologi – inspirationsdag – 11 maj Göteborg

2,500kr tillkommer moms 25%

Bli inspirerad av relationell integration av neurobiologi i behandling, bemötande, ledarskap och samtal. Från tidigare utvärderingar av kursdagen:

”Detta är den mest innehållsrika och givande kursdag jag gått! Vilken rik mängd inspiration jag tar med mig. Tack!”

Plats: Kursen ges fysiskt i våra lokaler i centrala Göteborg på Drottninggatan 31.

Tid: onsdag 11 maj 2022 kl 9-16.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander med kollegor från Psykologi med mera & Parkliniken.

 

Beskrivning

Välkommen till inspirerande heldag om Interpersonell Neurobiologi, Göteborg 11 maj 2022.

Fokus kommer att vara på hur du i din praktik och med din nuvarande metod kan integrera kunskap från det spännande forskningsfältet Interpersonell Neurobiologi

Vi kommer att titta på vår relationella hjärna, modern hjärnforskning och hur hjärnan danas efter våra relationer och inlärningsspår. Du kommer att få med dig bland annat:

  • en modell för psykisk hälsa som integration av medvetande, hjärna och relationer
  • varför kaos och rigiditet är så vanliga delar av ”symtomkartan”
  • hur anknytning formar hjärnan
  • ”känslosmitta” i behandlingsrummet
  • hur våra nervsystem är snillrikt både gjorda för försvar och för kontakt
  • metaforer, övningar och inspiration till ditt kliniska arbete

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har mångårig erfarenhet som psykolog, utbildare och handledare. Hon arbetar med flera olika metoder men är speciellt intresserad av att integrera forskning från Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling.

Målgrupp: alla som arbetar med samtal och mänsklig utveckling: t.ex. psykologer, socionomer, terapeuter, sjuksköterskor, läkare, coacher, ledare, HR och pedagoger.

Vid anmälan – beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under ”Övriga uppgifter”.

Kostnad: 2500 kr plus moms per deltagare.

Plats och tid: Drottninggatan 31, Göteborg mellan kl 9-16 med avbrott för lunch.

Finns onlinemöjlighet?  Nej. Endast vid juridiskt mötesförbud ges kursen online.

Tid: Onsdag 11 maj.

Titel

Till toppen