Loading...

Kunskap och parterapi som verkligen fungerar

På Parkliniken finns hjälp i form av verksam parterapi och workshops för er som par.

”En relation är inte ett problem som skall lösas, utan ett äventyr att leva”
fritt översatt från Hedy Schleifer, Encounter centered Couples Therapy

De flesta som lever i en parrelation upplever perioder där det fungerar mindre bra och många par upplever även svårare perioder, kanske efter otrohet, konflikter kring olika behov av närhet eller sex, återkommande bråk, kritik, avstängdhet eller olika behov av att prata om saker.  Alla vi människor är gjorda för att ha kontakt med andra men vi är också gjorda för att skydda oss; vi fastnar i ”överlevnadsdansen” istället för att leva fullt ut – vilket ofta leder till mer konflikter. Att leva in en svår relation är väldigt smärtsamt och stressande för oss  – att ha ”ont i sina relationer” är en form av ohälsa som påverkar oss mycket.

Encounter centered Couples Therapyrelationell parterapi

Vår parterapi har en stark tillhörighet i det relationella paradigmet, som har sin grund inom anknytningsbaserad terapi och forskning. Vi arbetar med Encounter Centered Couples Therapy (EcCT) utvecklad av parterapeuten och psykologen Hedy Schleifer Inom Encounter Centered Couples Therapy betonas vår inneboende relationella förmåga och vår oskadade livskraft livet ut. De tekniker och principer som används bygger vidare på detta istället för att ha fokus på att ”fixa”problemen – det kommer ofta bara nya så länge meningsfull kontakt inte är upprättad.

Centrala metaforer inom EcCT är Hedy Schleifers tre begrepp för att skapa meningsfull kontakt. Hör Hedy själv beskriva dem här.

  • gå över bron, det vill säga att besöka den andres värld med nya ögon
  • the space between us  Martin Bubers ord – fritt översatt det relationella utrymmet mellan oss, och att ta ansvar för vad vi lägger in här
  • the encounter och att uppleva varandras värld – tillsammans. Lyssna gärna på Hedy när hon beskriver konsten av the encounter

När vi på Parkliniken arbetar med par är det utifrån vetskapen om att det sällan hjälper att ”bara” prata om det – hade det fungerat hade många par redan löst det på egen hand. Istället bygger vår metod på att med hjälp av parterapeuten som guide se var er djupaste längtan finns – och vad som ”kapar er” från att följa den. En del av det som händer mellan er handlar verkligen om er just nu, men en del är också relationsmönster och reaktioner som baseras på äldre inlärning och som ”spökar” för oss, speciellt i konflikter. Genom att dessa utforskas i en varm miljö med terapeuten som guide kan vi välja nya vägar.

Intensiv parterapi

Man kan gå tre olika typer av intensiv parterapi hos oss, se nedan. Läs mer om de olika uppläggen av intensiv Parterapi och vad de innebär, samt hur du och din partner kan få hjälp som hjälper.

  • Connection – vi arbetar med att återskapa meningsfull kontakt och med det som kommer i vägen för er att få en levande relation.
  • Amends – svårt att översätta men innebär moget ansvarstagande. När något behöver repareras, och ni vill få en trygg struktur för detta arbete. Till exempel efter en otrohet, lögner eller annan förtroendekris.
  • Farväl – att avsluta sin relation och ta med sig det som varit viktigt och lämna det som varit mindre bra. För par som bestämt sig för en transit in i nästa fas, att fortsätta som vänner, som föräldrar eller att sätta punkt och låta relationen ta slut.

denna länk kan du läsa mer om hur ECcT-parterapeuten Sue Wintgens beskriver de olika temana. Sues sätt att beskriva dessa ligger nära hur vi arbetar med dem på Parkliniken, eftersom vi inspireras av hennes arbetssätt.

Anpassat arbetssätt

Vi arbetar även med olika upplägg och längder på parterapi och vi anpassar alltid utifrån var ni som par befinner er. Vi arbetar med flera format, anpassat efter behov och möjlighet. Vi rekommenderar 2-dagars intensiv som förstahandsupplägg men detta upplägg går även att dela upp i 2-4 delar. Det betyder att man arbetar antingen i heldagar (6-7 tim) eller i halvdagar (3 tim) utspritt över tid. Vi arbetar inte i kortare spann än så.

Börja gärna med att boka ett första möte – 3 timmar – så lägger vi upp en planering tillsammans.

Välkommen att kontakta oss vid frågor via mejl i första hand, då vi har svårt att få in telefonsamtalstid.

Vår inspiration – Encounter Centered Couples Therapy, hjärnvänlighet och anknytning

Basen för vårt parterapiarbete är Hedy Schleifers Encounter centered Couples Therapy (EcCT) som bygger på den grundläggande principen att det är brist på kontakt som gör att problem växer. Vi arbetar kontaktreparerande, inte problemfokuserat, i första hand.

Inom detta paradigm är vi så tacksamma att vara vägledda av Sue Wintgens briljanta sätt att använda ekosystemet Encounter centered Couples Therapy som byggstenar utifrån parets behov, och för att guida paret på deras unika väg.

Vi är djupt tacksamma att få ha Sue Wintgens som vår mentor i Encounter centered Couples Therapy. Kloka Sue sammanfattar det såhär, fritt formulerat: ”We as guides have a Plan, and the Path of the couple will emerge in the work”.

Vi följer regelbundet utbildning och kompetensutveckling internationellt inom Encounter Centered Couples Therapy, som är vår parterapeutiska hemvist.

Som i alla andra uppdrag hos oss på Psykologi med mera har vi en anknytningsbaserad och hjärnvänlig röd tråd genom integration av Interpersonell Neurobiologi, och arbetar med kropp/hjärna – mind – relationer i samspel även i vår parterapi.

Workshops i relationer

Parkliniken erbjuder workshops där du och din partner får nya verktyg och ny kunskap om hur vi fungerar och hur vår hjärna och våra kroppar är gjorda för kontakt – men också varför den kan vara så smärtsam. Vi pratar om skillnaden mellan att leva fullt ut och att vara i ”överlevnadsläge” i våra relationer. Ni kommer att få ta del av det anknytningsbaserade synsättet, vår kontaktsökande sociala hjärna och hur vi påverkas av och kan påverka våra relationer – fysiologiskt och psykologiskt.

Man behöver inte ha problem in sin relation för att gå workshopen, utan bara vara nyfiken på relationer. Att gå workshopen är en mycket bra grund inför att starta en parterapi hos oss, och kommer att göra att ni mycket snabbare kan tillgodogöra er terapin. Läs mer om våra workshops i relationer.

I nuläget ges de endast till par i pågående parterapiarbete hos oss, inte som öppen kurs. Fråga din terapeut.