Parkliniken 2019-04-17T13:01:55+00:00
Loading...

Kunskap och parterapi som verkligen fungerar

På Parkliniken finns hjälp i form av verksam parterapi och workshops för er som par.

“Att arbeta med ‘problemlösning’ innan man har kontakt med varandra är som att möblera om möblerna på däcket av Titanic”
fritt översatt från Sue Johnson, EFT Couples Therapy

De flesta som lever i en parrelation upplever perioder där det fungerar mindre bra och många par upplever även svårare perioder, kanske efter otrohet, konflikter kring olika behov av närhet eller sex, återkommande bråk, kritik, avstängdhet eller olika behov av att prata om saker.  Alla vi människor är gjorda för att ha kontakt med andra men vi är också gjorda för att skydda oss; vi fastnar i “överlevnadsdansen” istället för att leva fullt ut – vilket ofta leder till mer konflikter. Att leva in en svår relation är väldigt smärtsamt och stressande för oss  – att ha “ont i sina relationer” är en form av ohälsa som påverkar oss mycket.

Anpassat arbetssätt

Vi arbetar med olika upplägg och längder på parterapi och vi anpassar alltid utifrån var ni som par befinner er och hur era behov ser ut. Börja med att boka ett första möte – vanligen minst 2-3 timmar – så lägger vi upp en planering tillsammans. Välkommen att kontakta oss.

Encounter centered Couples Therapy – relationell parterapi

När vi på Parkliniken arbetar med par är det utifrån vetskapen om att det sällan hjälper att “bara” prata om det – hade det fungerat hade många par redan löst det på egen hand. Istället bygger vår metod på att med hjälp av parterapeuten som guide se konflikter med nya ögon och med medkänsla för sig och varandra istället se på det som sker med litet nyfikenhet. En del av det som händer mellan er handlar verkligen om er just nu, men en del är också relationsmönster och reaktioner som baseras på äldre inlärning och som “spökar” för oss, speciellt i konflikter.

Frustration kan, som parterapeuten Hedy Schleifer säger, vara en gåva från det förflutna  som ger oss en möjlighet att lära oss något nytt om oss själva och vår partner. Men ofta blandar vi samman “mina och dina behov” och vi blir rädda för olikheter och skillnader mellan oss och hamnar i konflikt.  Därför fokuserar vi på Parkliniken på att med nyfikenhet och acceptans skapa en meningsfull kontakt med varandra, att besöka varandras partners inre landskap och inlärningsspår och med nyfikenhet upptäcka vad som “triggar” er  – både positivt och negativt.

Läs mer om intensiv Parterapi och hur du och din partner kan få hjälp som hjälper.

Vår inspiration – relation, anknytning och acceptans

Grunden för vårt sätt att arbeta med parterapi är en stark tillhörighet i det relationella paradigmet, som har sin grund inom anknytningsbaserad terapi och forskning. Vi arbetar med inspiration från parterapeuten Hedy Schleifer – och hennes inriktning Encounter Centered Couples Therapy (EcCT). Eva Berlander – mångårig expert inom parterapi och på att arbeta genom linsen av interpersonell neurobiologi i terapi har också inspirerat vårt arbetssätt. Evas unika sätt att arbeta med par sammanfattar essensen av interpersonell neurobiologi: att skapa meningsbärande kontakt.

Inom Hedy Schleifers Encounter Centered Couples Therapy betonas de centrala metaforerna att gå över bron,  att ta ansvar för det Martin Buber kallar the space between us (fritt översatt det relationella utrymmet mellan oss), och att kunna vara närvarande i varandras värld och då uppleva det som innebär the encounter. Vi är alla ansvariga för vad vi själva bidrar med i relationer och möjliggör nyfikenhet på att bygga nya banor.

Från inlärningsteoretiskt håll är vi influerade av IBCT, Integrative Behavioral Couples Therapy,  som ger betoning på acceptans som central verksam komponent, samt på att små beteendeförändringar leder till stora förändringar.

Workshops i relationer

Parkliniken erbjuder workshops där du och din partner får nya verktyg och ny kunskap om hur vi fungerar och hur vår hjärna och våra kroppar är gjorda för kontakt – men också varför den kan vara så smärtsam. Vi pratar om skillnaden mellan att leva fullt ut och att vara i “överlevnadsläge” i våra relationer. Ni kommer att få ta del av det anknytningsbaserade synsättet, vår kontaktsökande sociala hjärna och hur vi påverkas av och kan påverka våra relationer – fysiologiskt och psykologiskt.

Man behöver inte ha problem in sin relation för att gå workshopen, utan bara vara nyfiken på relationer. Att gå workshopen är en mycket bra grund inför att starta en parterapi hos oss, och kommer att göra att ni mycket snabbare kan tillgodogöra er terapin. Läs mer om våra workshops i relationer.