Parkliniken 2019-07-05T12:57:58+02:00
Loading...

Kunskap och parterapi som verkligen fungerar

På Parkliniken finns hjälp i form av verksam parterapi och workshops för er som par.

“En relation är inte ett problem som skall lösas, utan ett äventyr att leva”
fritt översatt från Hedy Schleifer, Encounter centered Couples Therapy

De flesta som lever i en parrelation upplever perioder där det fungerar mindre bra och många par upplever även svårare perioder, kanske efter otrohet, konflikter kring olika behov av närhet eller sex, återkommande bråk, kritik, avstängdhet eller olika behov av att prata om saker.  Alla vi människor är gjorda för att ha kontakt med andra men vi är också gjorda för att skydda oss; vi fastnar i “överlevnadsdansen” istället för att leva fullt ut – vilket ofta leder till mer konflikter. Att leva in en svår relation är väldigt smärtsamt och stressande för oss  – att ha “ont i sina relationer” är en form av ohälsa som påverkar oss mycket.

Encounter centered Couples Therapyrelationell parterapi

Vår parterapi har en stark tillhörighet i det relationella paradigmet, som har sin grund inom anknytningsbaserad terapi och forskning. Vi arbetar med Encounter Centered Couples Therapy (EcCT) utvecklad av parterapeuten Hedy Schleifer Inom Encounter Centered Couples Therapy betonas vår inneboende förmåga och livskraft, och de tekniker och principer som används bygger vidare på den istället för att ha fokus på att “fixa” relationen eller oss.

Centrala metaforer inom EcCt är Hedy Schleifers tre begrepp för att skapa meningsfull kontakt. Hör Hedy själv beskriva dem här.

  • gå över bron, det vill säga att besöka den andres värld med nya ögon
  • the space between us  Martin Bubers ord – fritt översatt det relationella utrymmet mellan oss, och att ta ansvar för vad vi lägger in här
  • the encounter och att uppleva varandras värld – tillsammans. Lyssna gärna på Hedy när hon beskriver konsten av the encounter

Läs mer om intensiv Parterapi och hur du och din partner kan få hjälp som hjälper.

När vi på Parkliniken arbetar med par är det utifrån vetskapen om att det sällan hjälper att “bara” prata om det – hade det fungerat hade många par redan löst det på egen hand. Istället bygger vår metod på att med hjälp av parterapeuten som guide se var er djupaste längtan finns – och vad som “kapar er” från att följa den. En del av det som händer mellan er handlar verkligen om er just nu, men en del är också relationsmönster och reaktioner som baseras på äldre inlärning och som “spökar” för oss, speciellt i konflikter. Genom att dessa utforskas i en varm miljö med terapeuten som guide kan vi välja nya vägar.

Anpassat arbetssätt

Vi arbetar med olika upplägg och längder på parterapi och vi anpassar alltid utifrån var ni som par befinner er. Vi arbetar med flera format, anpassat efter behov och möjlighet. Vi rekommenderar 2-dagars intensiv som förstahandsupplägg men detta upplägg går även att dela upp i 2-4 delar, dvs hel- eller halvdagars arbete utspritt över tid.

Några av oss på Parkliniken tar även emot i 2-timmars sessioner. Välkommen att kontakta oss vid frågor. Börja annars gärna med att boka ett första möte – vanligen minst 2-3 timmar – så lägger vi upp en planering tillsammans.

Vår inspiration – relation, anknytning och acceptans

Förutom Hedy Schleifer är vi även inspirerade av Sue Wintgens briljanta sätt att använda Encounter Centered Couples Therapy som byggstenar utifrån parets behov, och att kunna se parets unika väg genom detta.

Eva Berlander – mångårig expert inom parterapi och på att arbeta genom linsen av interpersonell neurobiologi i terapi har också inspirerat vårt arbetssätt. Evas unika sätt att arbeta med par sammanfattar essensen av interpersonell neurobiologi: att skapa meningsbärande kontakt.

Från inlärningsteoretiskt håll är vi influerade av IBCT, Integrative Behavioral Couples Therapy,  som ger betoning på acceptans som central verksam komponent, samt på att små beteendeförändringar leder till stora förändringar.

Workshops i relationer

Parkliniken erbjuder workshops där du och din partner får nya verktyg och ny kunskap om hur vi fungerar och hur vår hjärna och våra kroppar är gjorda för kontakt – men också varför den kan vara så smärtsam. Vi pratar om skillnaden mellan att leva fullt ut och att vara i “överlevnadsläge” i våra relationer. Ni kommer att få ta del av det anknytningsbaserade synsättet, vår kontaktsökande sociala hjärna och hur vi påverkas av och kan påverka våra relationer – fysiologiskt och psykologiskt.

Man behöver inte ha problem in sin relation för att gå workshopen, utan bara vara nyfiken på relationer. Att gå workshopen är en mycket bra grund inför att starta en parterapi hos oss, och kommer att göra att ni mycket snabbare kan tillgodogöra er terapin. Läs mer om våra workshops i relationer.