Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare – öppen fördjupningskurs start 23 maj 2022

19,800kr tillkommer moms 25%

Fördjupningskurs öppen för alla yrkesbakgrunder.

Se fullständig kursbeskrivning och kursdatum längre ned på denna sida under Beskrivning.

Plats: Fysiskt på plats i Psykologi med meras lokaler på Drottninggatan 31 samt hos Psykologbyrån Jones på Norra Allégatan 1, Göteborg.

Pris: 19800 ex moms. Delfakturering kan erbjudas – kontakta oss.

Tid och omfattning: 4 heldagar vt 2022: 23-24 maj samt 15-16 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Målgrupp: öppen för alla som arbetar med att utveckla ledarskapsförmågor: ex. handledare och coacher och du som själva arbetar som ledare.

Kursledare: Gabriela Jones från Psykologbyrån Jones & Ingrid Almgren Sjölander från Psykologi med mera. Kursen håller hög lärartäthet då båda kursledarna är med under samtliga kursdagar.

Beskrivning

Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare är en fördjupningskurs som är öppen för alla yrkesbakgrunder. Ges i samarbete mellan Psykologbyrån Jones och Psykologi med mera.

Kursbeskrivning: Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare, och knyter an till rådande forskningsläge.

Den passar för deltagare med varierande yrkesbakgrunder som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och anknytningsbaserad kunskap, samt personer som själva arbetar i ledande roll och vill utveckla sina ledarfärdigheter.

Med utgångspunkt i neuroledarskap och compassion utforskar kursen inom ramen för ledarskap samspelet mellan bland annat relationell färdighet utifrån anknytningsteori, ledarens mindset, mindfulness som trait/ledaregenskap samt förmåga till fokus, compassion och egen känsloreglering.

Vi ser även på hur förståelsen av dessa funktioners neurologiska bas kan berika ledarskapsutveckling. Tekniker från compassion-fokuserat ledarskap görs tillgängliga på ett enkelt och praktiskt sätt under kursen. Vi använder även Daniel Golemans utveckling av fältet Emotionell Intelligens hos ledare och hur detta kan stärkas, samt Otto Scharmers Theory U som en modell för att utveckla ledarens förmåga att skapa generativt lärande för sig och sin grupp.

Kursarrangörer: Psykologbyrån Jones och Psykologi med mera i samarbete.

Kursledare: Gabriela Jones, leg. psykolog & specialist i arbetslivets psykologi från Psykologbyrån Jones och Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & specialist i klinisk psykologi, från Psykologi med mera. Båda med långvarig erfarenhet av att arrangera kurser och utbilda inom psykologi, ledarskap och hjärnvänliga förhållningssätt.

Målgrupp: Du som arbetar med att utveckla ledare eller som själv arbetar som ledare. Till exempel psykologer, socionomer, beteendevetare, coacher, HR-specialist/generalist, organisationskonsulter, personal- och/eller processansvariga ledare.

Kostnad: 19800 ex moms.

Datum och längd: 4 heldagar 2022: 23-24 maj samt 15-16 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30. Samtlig tid är lärarledd med dubbla lärare.

Plats: Psykologbyrån Jones och Psykologi med meras lokaler i centrala Göteborg.

Ladda ned fullständig litteraturlista samt kursbeskrivningen här.

Dagsinnehåll:

Dag 1

Att stärka de ledaregenskaper som gör skillnad för både organisation och medarbetare

Fältet Neuroledarskap definieras och vi går igenom Daniel Golemans begrepp Emotionell Intelligens och dess koppling till ledaregenskaper. Dagen innehåller praktiska exempel på hur dessa kan tränas. Forskning på effektivitet, arbetstrivsel och ledarskap kopplas till praktisk tillämpning utifrån centrala delar av Emotionell Intelligens.

Under dagen introduceras även definitionen av ett mindfulnessbaserat ledarskap enligt Daniel Golemans teori och efterföljande forskning.

Dag 2

Att utveckla lyssnade och lärande för ledare

En ledares förmåga inhämta information från en bred kunskapsbas bygger på hens förmåga att lyssna och lära av den kunskap som finns inom och utanför organisationen. Med inspiration av Otto Scharmers forskning och praktik kring “Theory U” – och ledarens stora inflytande på framgång inom organisationsförändring – går vi igenom olika sätt att träna lyssnande och lärande. Målet är att att skapa färdigheter för att ge deltagarna en modell för handledning/grupputveckling som de kan ta med sig till egen praktik.

Metoden kombinerar träning av medveten närvaro, compassion, och kroppsbaserad inlärning.

Dag 3

Compassion och self-compassion för ledare

Det uppskattas att vi mellan 18 års ålder och pension kommer att tillbringa cirka 35% av våra liv på jobbet. En del av oss har tur, och kommer att tillbringa större delen av den tiden i en organisation och med medarbetare och ledare som respekterar oss, behandlar oss vänligt och på ett stödjande sätt. Flera forskningsstudier har visat att arbetsplatser kan vara orsaken till känslomässiga såväl som fysiska hälsoproblem, så här finns flera viktiga faktorer att påverka.

Vi går igenom förutsättningar för ett compassionfokuserat ledarskap. Det handlar om hur verksamheter kan utveckla resiliens, omtänksamhet och hälsa för de anställda, för omgivningen och för samarbetspartners.

Dag 4

Integration av forskning, teori och praktik

Vi fortsätter med integration av forskning och praktiska tillämpningar som bygger vidare på av tidigare kursdagars teoretiska grund och tränar och integrerar praktiska moment som övar dess färdigheter.

Titel

Till toppen