Interpersonell neurobiologi Del 2 – Fortsatt integration start 1 april 2020

18,900kr tillkommer moms 25%

Interpersonell Neurobiologi del 2 – Fortsatt integration. Denna efterfrågade fortsättningskurs för dig som gått del 1 fortsätter teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning av de nio integrationsområdena inom IPNB, med fokus på hälsofrämjande processer och arbete.

Plats: Första Långgatan 21, Göteborg

Pris: 18900 ex moms.

Tid och omfattning: 6 heldagar vt+ht 2020. Undervisning alla dagar 9-16.30. Se datum nedan.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Målgrupp: Kursen är öppen för flera olika yrkesbakgrunder.

 

Beskrivning

Interpersonell neurobiologi Del 2 – Fortsatt integration, Göteborg kursstart 1 april 2020

Utbildningen bygger vidare på det integrativa, anknytningsbaserade perspektivet som utgör basen för IPNB och som behandlats under del 1, dvs Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning eller Interpersonell Neurobiologi Fördjupning. Kursledarnas målsättning är att skapa ett kreativt och relationellt inlärningsklimat som speglar de principer kring inlärning och pedagogik som Interpersonell Neurobiologi baseras på. Detta innebär att deltagarnas diversifierade kunskaper, bakgrund och erfarenheter tas tillvara och integreras i lärandet.

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande/mind. Och hur alla tre påverkar varandra livet ut. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning. Kursen följer de nio integrationsområdena inom Interpersonell Neurobiologi och kopplar till användningsområden inom hälsofrämjande arbete, samtal, motivationsarbete, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen lämpar sig för även dig som redan har en terapeut- eller samtals- eller pedagogisk utbildning, oavsett metodinriktning, då kursen fokuserar på metodövergripande moment i terapi/behandling.

Kursen är öppen för deltagare med olika yrkesbakgrund, se mer under målgrupp. OBS att förkunskapskrav finns i form av genomgången del 1-utbildning.

Användningsområden i utvecklings- och hälsoarbete

Kursen fördjupar Interpersonell Neurobiologis integrationsområden som ett icke-patologiserande sätt att lyfta möjliga common factors i till exempel behandling, pedagogik, organisationsutveckling och annat hälsofrämjande arbete. Detta för bortom metod- och områdesspecifika interventioner till dialog kring de gemensamma bakomliggande faktorerna för hälsa i arbete och privatliv. Kursen vänder sig till verksamma inom t.ex. behandling, pedagogik, verksamhetsutveckling och motivationsarbete som vill stärka fokus på hälsoinriktning, oavsett vilken metodinriktning. Kursen fördjupar förståelsen från del 1 av verksamma mekanismer i inlärning, förändring och utveckling.

Lärandemål

Deltagarna skall kunna redogöra för, samt inom sin praktik kunna resonera, analysera och förstå hur samspelet mind-the embodied brain-relationships ser ut från vardera integrationsområde. Detta involverar en fördjupad förståelse för hjärnans sociala strukturer och utveckling, samt anknytningens betydelse i ett livsperspektiv. Deltagarna skall förstå och kunna resonera självständigt kring de olika integrationsområdena utifrån aktuell forskning, samt föra resonemang kring om och hur dessa integrationsområden utgör common factors på flertalet områden som involverar hälsofrämjande arbete: t.ex. klinisk behandling, pedagogik, motivationsarbete och i annat förändrings- och utvecklingsarbete.

Dagsinnehåll & kursmoment

Med reservation för att delmoment kan byta plats i det slutliga schemat. Vid varje moment exemplifieras praktisk tillämpning eller video/audio som illustrerar området. Läsanvisning ges inför varje tillfälle, se mer om dagsinnehåll och litteraturlista här.

  • Kursdag 1: Repetition och fördjupning av IPNBs som fält samt grundbegrepp och den sociala hjärnans utveckling.
  • Kursdag 2: Medvetandets integration. Bilateral integration.
  • Kursdag 3: Vertikal integration. Minnesintegration.
  • Kursdag 4: Narrativets integration. Tillståndsintegration.
  • Kursdag 5: Interpersonell integration. Temporal integration.
  • Kursdag 6: Identitetsintegration. Tillämpning av integrationsområden.

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har mångårig erfarenhet som psykolog. Hon arbetar med flera olika metoder och är utbildad i, samt speciellt intresserad av, att integrera forskning från Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling och i hälsofrämjande arbete.

Delmomentlärare: leg. psykolog Jennifer Magnusson. Andra lärare på vissa delmoment kan tillkomma.

Förkunskap: genomgången del 1-utbildning, dvs Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning eller Interpersonell Neurobiologi Fördjupning. Alternativt uppvisande av likvärdiga kunskaper. T.ex. kan genomgången onlineutbildning Interpersonell Neurobiologi – helhet och detaljer Block 1 & 2 godkännas. Kontakta oss vid frågor.

Målgrupp: målgruppen är yrkesverksamma inom samtal, behandling och utveckling, t.ex. psykologer, psykoterapeuter, läkare, fysioterapeut, socionomer, pedagoger, sjuksköterskor, organisationsutvecklare. Även terapeuter med annan bakgrundsutbildning, kontakta oss vid frågor.

Kostnad:  18900ex moms. Delfakturering kan erbjudas.

Anmälan: Beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under Övriga uppgifter.  Ange om du vill ha specialistexamination om kursen ackrediteras, denna kostnad faktureras efter ackreditering.

Plats: Första Långgatan 21, vån 6,  Göteborg, Psykologi med meras lokaler.

Tid:  6 heldagar vt+ht 2020: 1 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november. Undervisning alla dagar 9-16.30. De datum som ligger ht 2020 kan evt. justeras.

Litteraturlista och kursbeskrivning: Ladda ned litteraturlista och kursbeskrivning som pdf här.