Interpersonell neurobiologi Del 2 – Fortsatt integration startar 24 januari 2022

18,900kr tillkommer moms 25%

Interpersonell Neurobiologi del 2 – Fortsatt integration. Denna efterfrågade fortsättningskurs för dig som gått del 1 fortsätter teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning av de nio integrationsområdena inom IPNB, med fokus på hälsofrämjande processer och arbete. Förra kursomgången blev fulltecknad snabbt, säkra din plats genom att boka tidigt.

Plats: Göteborg, Drottninggatan 31,  i Psykologi med meras lokaler.

Pris: 18900 ex moms.

Tid och omfattning: 6 heldagar 2022: 24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander och Jennifer Magnusson.

Målgrupp: Kursen är öppen för flera olika yrkesbakgrunder. Du skall ha gått del 1.

 

Beskrivning

Interpersonell neurobiologi Del 2 – Fortsatt integration, Göteborg start 24 januari 2022.

Utbildningen bygger vidare på det integrativa, anknytningsbaserade perspektivet som utgör basen för IPNB och som behandlats under del 1, dvs Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning eller Interpersonell Neurobiologi Fördjupning. Kursledarnas målsättning är att skapa ett kreativt och relationellt inlärningsklimat som speglar de principer kring inlärning och pedagogik som Interpersonell Neurobiologi baseras på. Detta innebär att deltagarnas diversifierade kunskaper, bakgrund och erfarenheter tas tillvara och integreras i lärandet.

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande/mind. Och hur alla tre påverkar varandra livet ut. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning. Kursen följer de nio integrationsområdena inom Interpersonell Neurobiologi och kopplar till användningsområden inom hälsofrämjande arbete, samtal, motivationsarbete, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen lämpar sig för även dig som redan har en terapeut- eller samtals- eller pedagogisk utbildning, oavsett metodinriktning, då kursen fokuserar på metodövergripande moment i terapi/behandling.

Kursen är öppen för deltagare med olika yrkesbakgrund, se mer under målgrupp. OBS att förkunskapskrav finns i form av genomgången del 1-utbildning. Du behöver inte all faktakunskap memorerad från del 1 för att kunna delta, det viktiga är att vi arbetar vidare på det Mindset vi byggde då och gör vi kommer att göra nedslag i både repetition och fördjupning som ger möjlighet till just – fortsatt integration.

Användningsområden i utvecklings- och hälsoarbete

Kursen fördjupar Interpersonell Neurobiologis integrationsområden som ett icke-patologiserande sätt att lyfta möjliga common factors i till exempel behandling, pedagogik, organisationsutveckling och annat hälsofrämjande arbete. Detta för bortom metod- och områdesspecifika interventioner till dialog kring de gemensamma bakomliggande faktorerna för hälsa i arbete och privatliv. Kursen vänder sig till verksamma inom t.ex. behandling, pedagogik, verksamhetsutveckling och motivationsarbete som vill stärka fokus på hälsoinriktning, oavsett vilken metodinriktning. Kursen fördjupar förståelsen och Mindsetet från del 1 av verksamma mekanismer i inlärning, förändring och utveckling.

Lärandemål

Deltagarna skall inom sin praktik få kunskap och inspiration kring bakomliggande principer och  – utifrån sitt eget liv och arbete  – även kunna tillämpa samspelet mind – the embodied brain – relationships från vardera integrationsområde. Detta involverar en fördjupad förståelse för hjärnans sociala strukturer och utveckling, samt anknytningen och mindutveckling i ett livsperspektiv. Deltagarna skall ges kunskap att reflektera kring de olika integrationsområdena utifrån aktuell forskning och egna praktiska erfarenheter, samt hur integrationsområdena utgör common factors på flertalet områden som involverar hälsofrämjande arbete: t.ex. klinisk behandling, pedagogik, motivationsarbete, ledarskap och annat förändrings- och utvecklingsarbete.

Dagsinnehåll & kursmoment

Med reservation för att delmoment kan byta plats i det slutliga schemat. Vid varje moment exemplifieras med praktiska exempel eller video/audio som illustrerar området. Läsanvisning ges inför varje tillfälle, se mer om dagsinnehåll och litteraturlista här.

  • Kursdag 1: Repetition och fördjupning av IPNBs som fält samt grundbegrepp och den sociala hjärnans utveckling.
  • Kursdag 2: Medvetandets integration. Bilateral integration.
  • Kursdag 3: Vertikal integration. Minnesintegration.
  • Kursdag 4: Narrativets integration. Tillståndsintegration.
  • Kursdag 5: Interpersonell integration. Temporal integration.
  • Kursdag 6: Identitetsintegration. Tillämpning av integrationsområden.

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Jennifer Magnusson, leg. psykolog. Andra lärare på vissa delmoment kan tillkomma.
Ingrid och Jennifer har båda mångårig erfarenhet som psykolog. De arbetar med flera olika metoder och är utbildade i, samt speciellt intresserade av, att integrera forskning från Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling och i hälsofrämjande arbete.

Delmomentlärare & Processtöd:  Sofia Djerf, leg. psykolog.

Förkunskap: genomgången del 1-utbildning, dvs Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning eller Interpersonell Neurobiologi Fördjupning. Kontakta oss vid frågor.

Målgrupp: målgruppen är yrkesverksamma inom samtal, behandling och utveckling, t.ex. psykologer, psykoterapeuter, läkare, fysioterapeut, socionomer, pedagoger, sjuksköterskor, organisationsutvecklare. Även terapeuter med annan bakgrundsutbildning, kontakta oss vid frågor.

Kostnad:  18900ex moms. Delfakturering kan erbjudas.

Anmälan: Beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under Övriga uppgifter.

Plats: Göteborg, Drottninggatan 31, vån 2 i Psykologi med meras lokaler.

Tid:  6 heldagar 2022: 24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Litteraturlista och kursbeskrivning: Ladda ned litteraturlista och kursbeskrivning för kursen med start vt 2022 som pdf här. Lästips i urval ges inför varje kursmoment. Dessa kan justeras under kursen. Ingen obligatorisk läsning krävs dock för att kunna följa kursen. Att litteraturlistan är lång är för att bredda möjliga egna val.

Till toppen