Encounter centered Couples Therapy del 2 – att guida genom utmaningar – start 14 nov 2022

12,900kr tillkommer moms 25%

Den efterfrågade del 2 live-kursen i Encounter centered Couples Therapy, EcCT, Hedy Scheifers paradigm för pararbete.

På denna kurs varvar vi principerna bakom EcCT och att guida genom utmaningar pararbetet med praktiskt live-arbete med par. Läs mer om kursen nedan under Beskrivning.

Obs att du måste ha gått Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden för att kunna delta.

Plats: Göteborg, våra lokaler alt. konferens.

Pris: 12900 ex moms. Delfakturering kan erbjudas – kontakta oss.

Tid och omfattning: 3 heldagar 14, 15, 16 nov 2022. Undervisning alla dagar 9-17.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, Jennifer Magnusson, och Sofia Djerf.

Målgrupp: tidigare deltagare från fördjupningskursen, eller specialistkursen  Du skall även ha gått kursdagen IPNB i parterapi.

Vi välkomnar även deltagare som tidigare gått Encounter centered Couples Therapy-kurser hos oss. Varje kursserie blir unik då vi följer ett nytt par och vi utforskar nya facetter av arbetet. Obs det går inte att komma med på del 2 av EcCT om du inte varit med på del 1 i samma serie.

Andra deltagarkrav: Deltagarnas närvarande och öppna mindset är centralt i att samskapa en varm mellanmänsklig närvaro i en tvärprofessionell och integrativ inlärningsmiljö. Det är nödvändigt både för gruppens inlärning och för att stödja vårt demopar som kommer att arbeta öppet i mitten av cirkeln. Läs gärna mer om hur närvaro är grunden för att skapa trygghet.

Psykologi med mera har möjlighet att anta eller selektera deltagare till kursen utifrån detta krav.

Beskrivning

Encounter centered Couples Therapy del 2 – att guida genom utmaningar

Vi fortsätter i denna del 2 bygga vidare på principerna för Encounter centered Couples Therapy, EcCT, Hedy Schleifers paradigm för arbete med par, som är grunden för hur vi arbetar på Parkliniken.  Se även del 1 som handlar om att bygga grunden.

Encounter centered Couples Therapy, EcCT, integrerar bland annat anknytningsteori, relationell neurobiologi, minnesrekonsolidering och existentiell psykologi i ett ramverk fyllt av metaforer och verktyg för att åstadkomma meningsfull kontakt och positiv förändring. Vi erbjuder denna utbildning för terapeuter som vill integrera principer från EcCT, både i sitt arbete och eget liv.

På denna utbildning går vi igenom det fortsatta arbetet med paret efter att grunden är byggd, och innehållet motsvarar det som görs på dag 2 av tvådagarsintensiv EcCT  Vi diskuterar även hur du kan bryta ned det till en serie kortare tidsformat. Principerna bygger på det mindset som vi etablerat under Del 1 – att bygga grunden och som fångas i EcCTs grundare Hedy Schleifers uttryck:

Your relationship is not a problem to be solved, it´s an adventure to be lived”. H. Schleifer.

Vårt arbete med grunden som vi gick igenom i del 1 skapar en säker miljö där minnesrekonsolidering kan ske. I del 2 tar vi detta vidare till att besöka områden där paret möter utmaningar, svårigheter, konflikter och oro.

Vi kommer att arbeta för ett säkert inlärningsklimat i utbildningsgruppen så att vi kan demonstrera arbetet live med ett par.

Vi inbjuder vårt nätverk att sända oss par som kan vara intresserade av den fantastiska möjligheten att vara demopar för del 2. Läs mer här.

Områden som fokuseras

Under kursens tre dagar går vi igenom nedanstående principer, inklusive live demonstrationer med ett par. Vi visar under kursen kartan för att guida genom utmaningar, med den respekt Sue Wintgens, vår fantastiska guide inom EcCT, uttrycker:

”This is the plan, the path of the couple will emerge in the work”. S. Wintgens

På grund av att demonstrationen kommer att följa demoparets resa blir det i praktiken ett organiskt äventyr där vi kommer att se bland annat dessa principer i arbete:

  • att följa U-kurvan och förankra arbetet i kroppen
  • med hjälp den vägledande principen och Hedys tre ”osynliga förbindare” besöka utmanande områden
  • att återvända till ”essence”
  • minnesrekonsolidering i brobygget
  • använda uppmärksamhetsstyrning för att påverka ”den biokemiska cocktailen” till minnesrekonsolidering
  • att lugna vid vågor av känslor
  • att öva paret att vara värd och besökare i ”kvarter” av utmaningar
  • att ära den nivå ditt par arbetar på

Vårt sätt att använda Encounter centered Couples Therapy bygger på hur vi lärt oss det av grundaren Hedy Schleifer samt av Sue Wintgens, som tålmodigt guidar oss genom äventyret att arbeta inom detta paradigm.

För inspiration till integration av Interpersonell Neurobiologi (IPNB) i parterapi tackar vi även Eva Berlander, framstående och unik parterapeut inom IPNB.

Användningsområden

Du kan gå kursen för att inspireras i ditt eget liv och i dina relationer lika väl för att lära dig mer om arbetet, och hur du kan integrera det i din egen praktik. Du behöver inte arbeta specifikt med parterapi. Principerna vi arbetar med är lika användbara i individuella kontakter.

Kursfakta

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt Jennifer Magnusson, leg. psykolog och Sofia Djerf, leg. psykolog. Ingrid, Jennifer och Sofia arbetar med integration av Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling och i hälsofrämjande arbete, och specifikt med Encounter centered Coulpes Therapy i arbetet med par på Parkliniken.

Målgrupp: deltagare som tidigare gått Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden, och som innan dess har gått fördjupningskursen eller specialistkursen. Passa på under vt 2022 om du inte redan deltagit. Obs det går inte att komma med på del 2 av EcCT om du inte varit med på del 1 i samma serie.

Vi välkomnar även deltagare som tidigare gått Encounter centered Couples Therapy-kurser hos oss. Varje kursserie blir unik då vi följer ett nytt par och vi utforskar nya facetter av arbetet. Kontakta oss vid frågor.

Andra deltagarkrav: Deltagarnas närvarande och öppna mindset är centralt i att samskapa en varm mellanmänsklig närvaro i en tvärprofessionell och integrativ inlärningsmiljö. Detta är nödvändigt både för gruppens inlärning och för att stödja vårt demopar som kommer att arbeta öppet i mitten av  den mänskliga cirkeln.

Kostnad: 12900 ex moms. Delfakturering kan erbjudas.

Plats: Göteborg, Psykologi med meras lokaler.

Tid: 3 heldagar 14, 15, 16 nov, ht 2022. Undervisning alla dagar 9-17. Sluttiden kan tänjas om vi är mitt i en demonstration.

Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden

Du behöver ha gått Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden som ges vt 2021. Del 2 bygger vi vidare på principerna från denna kurs, och lär ut hur man kan med hjälp av dessa kan guida paret genom svåra, utmanande områden till minnesrekonsolidering, i det säkra utrymme som krävs för detta.

Välkommen att rekommendera demopar

Att vara demopar i en säker grupp av varma och stödjande terapeuter är en fantastisk chans att få extra energi och och kraft in i sitt paräventyr. Paret betalar inget. Paret kommer att förbinda sig till att delta under överenskomna delar av tre kursdagar där de i en lekfull och trygg miljö kommer att få guidning att bygga grunden för fortsatt arbete.

Paret bör inte ha tidigare erfarenhet av EcCT. Paret kommer att få samtala med oss innan för att få veta mer innan eventuellt beslut att bli demopar.

Intressenter för att vara demopar rekommenderas att läsa Intresserad av att vara ‘demo-par’ på en utbildning i Encounter centered Couples Therapy? Efter att ni läst den fördjupade informationen, välkommen att kontakta oss för att anmäla intresse.

Del 3 – Påbyggande arbete och vidare utmaningar

Del 3 i detta spännande pararbete är preliminärt planerat vt 2022 och fördjupar arbetet ytterligare en nivå genom att följa principerna för att ”lösa upp överlevnadsknuten” i den specifika modell Hedy Schleifer skapat för detta. Här hör du Hedy berätta mer om detta.

Titel

Till toppen