Interpersonell neurobiologi i parterapi GÖTEBORG 14 december

2,400kr tillkommer moms 25%

Integrera kunskap om anknytning och neurobiologi i parterapi för att skapa kontakt och bryta negativa mönster.

OBS att förkunskapskrav finns, se mer nedan.

Från tidigare utvärderingar av kursdagen:

“Är så taggad på att få använda dagens insikter och kunskap i nästa parsamtal”
“Pararbetet har fått en helt ny dimension – som går att kombinera med mitt nuvarande arbetssätt. Tack!”
“Massa spännande redskap och verktyg som jag kan använda direkt”

Välkommen till en spännande dag för dig som är intresserad av att arbeta med parterapi. Dagen har fokus på användning av Interpersonell Neurobiologi i parterapi, alltså relationell integration av neurovetenskap och är inspirerad av Encounter centered Couples Therapy, Hedy Schleifers fantastiska parterapiarbete. Läs mer om innehållet nedan. OBS! Förkunskapskrav finns, läs mer nedan.

Plats: centralt Göteborg

Tid: tisdag 14 december 2021, kl 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Beskrivning

Välkommen till en spännande dag för dig som är intresserad av att arbeta med att integrera Interpersonell Neurobiologi och inspireras av Encounter centered Couples Therapy, Hedy Schleifers fantastiska parterapiarbete. Se även nedan för förkunskapskrav.

Visste du att på några millisekunder kommer hjärnan att uppfatta negativ information från ens partner medan det tar 7-15 sekunder att ta in något positivt? Ofta missas det sista helt om man är i konflikt – detta är en av många saker som bidrar till den snabba eskaleringen. Med kunskap om hur vår sociala hjärna fungerar i kärleksrelationer kan du som terapeut få detta att arbeta för paret.

Under dagen går vi igenom bland annat:

  • grunderna i våra relationella hjärna och hur vi är gjorda för kontakt, och för överlevnad och försvar
  • hur våra anknytningserfarenheter lever i relationer
  • lekfulla metaforer för anknytningsmönster som kan användas i parterapi
  • förälskelsens och den långvariga relationens biokemi och hur de skiljer sig
  • att stoppa den negativa ”dansen” som ofta uppstår vid konflikter
  • att lugna och reglera paret för att öppna för kontakt och kommunikation
  • att väcka nyfikenhet och intresse för den andre och att arbeta med acceptans

Plats: centralt Göteborg.

Tid: 14 december, kl 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Målgrupp och förkunskapskrav: Tidigare utbildning i Interpersonell Neurobiologi, via vår Fördjupningskurs eller Specialistkurs för psykologerKontakta gärna oss för att stämma av om du har frågor eller har gått din IPNB-utbildning på annat håll.

Kursen är öppen för yrkesverksamma med olika bakgrund: Psykologer,  familjerådgivare, psykoterapeuter och andra som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med par i terapi.

Till toppen