Interpersonell neurobiologi i parterapi och EcCT GÖTEBORG 8 juni

2,500kr tillkommer moms 25%

Integrera kunskap om anknytning och neurobiologi i parterapi för att skapa kontakt och bryta negativa mönster.

OBS att förkunskapskrav finns, se mer nedan.

Från tidigare utvärderingar av kursdagen:

”Är så taggad på att få använda dagens insikter och kunskap i nästa parsamtal”
”Pararbetet har fått en helt ny dimension – som går att kombinera med mitt nuvarande arbetssätt. Tack!”
”Massa spännande redskap och verktyg som jag kan använda direkt”

Välkommen till en spännande dag för dig som är intresserad av att arbeta med parterapi. Dagen har fokus på användning av Interpersonell Neurobiologi i parterapi, alltså relationell integration av neurovetenskap och är inspirerad av Encounter centered Couples Therapy, Hedy Schleifers fantastiska parterapiarbete. Läs mer om innehållet nedan. OBS! Förkunskapskrav finns, läs mer nedan.

Plats: centralt Göteborg

Tid: onsdag 8 juni 2022, kl 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander samt Jennifer Magnusson eller Sofia Djerf

Beskrivning

Välkommen till en spännande dag för dig som är intresserad av att arbeta med att integrera Interpersonell Neurobiologi och inspireras av Encounter centered Couples Therapy (EcCT) Hedy Schleifers fantastiska parterapiarbete. Se även nedan för förkunskapskrav.

Är det mängden problem som skapar parets smärtsamma brist på kontakt eller är det brist på kontakt som ger grogrund för vår problemen?

Inom EcCT kallas det faktum att problemen uppstår till följd av bristande kontakt för ”den vägledande principen”. Med kunskap om hur vår sociala hjärna fungerar i kärleksrelationer kan du som terapeut meningsfullt kontakskapande att arbeta för paret.

Under dagen går vi igenom bland annat:

  • grunderna i våra relationella hjärna och hur vi är gjorda för kontakt, och för överlevnad och försvar
  • hur våra anknytningserfarenheter lever i relationer
  • lekfulla metaforer för anknytningsmönster som kan användas i parterapi
  • förälskelsens och den långvariga relationens biokemi och hur de skiljer sig
  • att stoppa den negativa ”dansen” som ofta uppstår vid konflikter
  • att lugna och reglera paret för att öppna för kontakt och kommunikation
  • att väcka nyfikenhet och intresse för den andre och att arbeta med acceptans

Plats: centralt Göteborg.

Tid: 8 juni, kl 9-16.30.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander samt Jennifer Magnusson eller Sofia Djerf

Målgrupp och förkunskapskrav: Tidigare utbildning i Interpersonell Neurobiologi, via vår Fördjupningskurs eller Specialistkurs för psykologerKontakta gärna oss för att stämma av om du har frågor eller har gått din IPNB-utbildning på annat håll.

Kursen är öppen för alla yrkesverksamma med olika bakgrund: Psykologer,  familjerådgivare, psykoterapeuter och andra som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med par i terapi.

Titel

Till toppen