Encounter centered Couples Therapy Del 3 – Påbyggande arbete och vidare utmaningar – start 2 maj 2022

14,850kr tillkommer moms 25%

10% rabatt vid anmälan senast 15 december, då 14850 ex. moms. Kursavgiften faktureras då i sin helhet i samband med anmälan.

Den efterfrågade del 3 live-kursen i Encounter centered Couples Therapy, EcCT, Hedy Scheifers paradigm för pararbete.

Plats: Göteborg, våra lokaler alt. konferens.

Pris: 16500 ex moms.  10% via anmälan senast 15 december.

Tid och omfattning: 4 heldagar 2, 3, 4, 5 maj 2022. Undervisning alla dagar 9-17.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, Jennifer Magnusson, och Sofia Djerf.

Målgrupp: Deltagare som tidigare gått Encounter centered Couples Therapy-kurser Del 1 och Del 2 hos oss. Varje kursserie blir unik då vi följer ett nytt par och vi utforskar nya facetter av arbetet.

Andra deltagarkrav: Deltagarnas närvarande och öppna mindset är centralt i att samskapa en varm mellanmänsklig närvaro i en tvärprofessionell och integrativ inlärningsmiljö. Det är nödvändigt både för gruppens inlärning och för att stödja vårt demopar som kommer att arbeta öppet i mitten av cirkeln. Läs gärna mer om hur närvaro är grunden för att skapa trygghet.

Psykologi med mera har möjlighet att anta eller selektera deltagare till kursen utifrån detta krav.

Beskrivning

Encounter centered Couples Therapy del 3 – Påbyggande arbete och vidare utmaningar

Vi fortsätter i denna del 3 att fördjupa principerna för Encounter centered Couples Therapy, EcCT, Hedy Schleifers paradigm för arbete med par, som vi arbetar med på Parkliniken.  Se även del 1 och del 2 som är förkunskapskrav för Del 3.

Encounter centered Couples Therapy, EcCT, integrerar bland annat anknytningsteori, relationell neurobiologi, minnesrekonsolidering och existentiell psykologi i ett ramverk fyllt av metaforer och verktyg för att åstadkomma meningsfull kontakt och positiv förändring. Vi erbjuder denna utbildning för terapeuter med olika yrkesbakgrunder som vill integrera principer från EcCT, både i sitt arbete och eget liv.

Innehållet tillhör det så kallade avancerade arbetet i EcCT.  På denna utbildning fördjupar vi verksamma principer i arbetet med paret i det påbyggande arbetet, efter dag 2 i parintensiv eller motsvarande i sessionsindelat arbete. Vi utforskar även principerna för att “lösa upp överlevnadsknuten” i den modell Hedy Schleifer skapat för detta. Här hör du Hedy berätta mer om detta.

Vi kommer att bjuda in ett par som demo, som kan grunden och som övat det påbyggande arbetet. Vi kommer så följa deras väg genom arbetet.

Principerna bygger vidare mot nya äventyr som kommer av det mindset som vi etablerat under Del 1 – att bygga grunden och Del 2 – Att guida genom utmaningar och som fångas i EcCTs grundare Hedy Schleifers uttryck:

Your relationship is not a problem to be solved, it´s an adventure to be lived“. H. Schleifer.

Områden som fokuseras

Under kursens fyra dagar går vi igenom nedanstående principer, inklusive live-arbete med ett par. Vi följer under kursen kartan för att guida genom vidare utmaningar, med den respekt Sue Wintgens, vår fantastiska guide inom EcCT, uttrycker:

“This is the plan, the path of the couple will emerge in the work”. S. Wintgens

Vi kommer i del 3 att närmare undersöka, demonstrera med ett par och som deltagare praktiskt få träna:

  • minnesrekonsolidering och penduleringstekniker
  • U-kurvan enligt Otto Scharmer som en modell för vertikal integration, dvs kroppsbaserat arbete
  • Att arbeta med implicit minne i form av “vågor” som välkomnas och integreras
  • Utvecklat arbete kring inbjudande till och besök av bilder från barndom
  • Vi kommer att arbeta för ett säkert och öppet inlärningsklimat i utbildningsgruppen så att vi kan demonstrera arbetet live med ett par
  • Vi ägnar sista kursdagen åt att träna och fördjupa färdigheter från utbildningen
  • Vi delar vår erfarenhet av hur man kan anpassa detta arbete i sessionsindelat arbete

Vi inbjuder vårt nätverk att sända oss par som kan vara intresserade av den fantastiska möjligheten att vara demopar för del 3. Läs mer här.

Vårt sätt att använda Encounter centered Couples Therapy bygger på hur vi lärt oss det av grundaren Hedy Schleifer samt av vår underbara mentor Sue Wintgens, som tålmodigt guidar oss genom äventyret att arbeta inom detta paradigm.

För inspiration till integration av Interpersonell Neurobiologi (IPNB) i parterapi tackar vi även Eva Berlander, framstående och unik parterapeut inom IPNB.

Användningsområden

Du kan gå kursen för att inspireras i ditt eget liv och i dina relationer lika väl för att lära dig mer om arbetet, och hur du kan integrera det i din egen praktik. Du behöver inte arbeta specifikt med parterapi. Principerna vi arbetar med är lika användbara i individuella kontakter.

Kursfakta

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt Jennifer Magnusson, leg. psykolog och Sofia Djerf, leg. psykolog. Ingrid, Jennifer och Sofia arbetar med integration av Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling och i hälsofrämjande arbete, och specifikt med Encounter centered Coulpes Therapy i arbetet med par på Parkliniken.

Målgrupp: deltagare som tidigare gått Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden, och Del 2 – att guida genom utmaningar, och som innan dess har gått fördjupningskursen eller specialistkursen.

Varje kursserie blir unik då vi följer ett nytt par och vi utforskar nya facetter av arbetet. Kontakta oss vid frågor.

Andra deltagarkrav: Deltagarnas närvarande och öppna mindset är centralt i att samskapa en varm mellanmänsklig närvaro i en tvärprofessionell och integrativ inlärningsmiljö. Detta är nödvändigt både för gruppens inlärning och för att stödja vårt demopar som kommer att arbeta öppet i mitten av  den mänskliga cirkeln.

Kostnad: 16500 ex moms. 10% rabatt vid anmälan senast 15 december. Kursavgiften faktureras då i sin helhet före årsskiftet.

Plats: Göteborg, Psykologi med meras lokaler.

Tid: 4 heldagar 2, 3, 4, 5 maj 2022. Undervisning alla dagar 9-17. Sluttiden kan tänjas om vi är mitt i en demonstration.

Välkommen att rekommendera demopar

Paret på denna Del 3-kurs skall kunna arbeta på påbyggnadsnivå av EcCT. Läs mer om demopar på del-3 i Intresserad av att vara ‘demo-par’ på en utbildning i Encounter centered Couples Therapy?

Att vara demopar i en säker grupp av varma och stödjande terapeuter är en fantastisk chans att få extra energi och och kraft in i sitt paräventyr. Paret betalar inget. Paret kommer att förbinda sig till att delta under överenskomna delar av tre av de fyra kursdagarna där de i en lekfull och trygg miljö kommer att få guidning att bygga grunden för fortsatt arbete.

Efter att ha läst den fördjupade informationen, välkommen att kontakta oss för att anmäla intresse.

Till toppen