Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning – specialistkurs start 7 mars 2022.

17,400kr tillkommer moms 25%

Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som specialistkurs med kod RA9354, 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Hälsopsykologi.

Kursen kan även räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Från utvärdering av tidigare kursomgångar:

”På riktigt en specialistkurs! Ovanligt mycket ’ny’ kunskap!”
”Fantastiskt kunnig och inspirerande lärare”
”Mycket hög nivå på teori och vetenskap. Viktigt hur kursen integrerade neuro- och behandling”

Se fullständig kursbeskrivning och kursdatum längre ned på denna sida under Beskrivning.

Plats: Fysiskt i våra lokaler på Drottninggatan 31, Göteborg.

Pris: 17400 ex moms. Specialistexamination 1600 ex moms. Valbar tillkommande fördjupningsdag parterapi 2200 kr ex moms. Delfakturering kan erbjudas – kontakta oss.

Tid och omfattning: 5+1 heldagar vt 2022: 7-8 mars, 11 april, 9 maj, 7 juni. Valbar tilläggsdag IPNB i parterapi på denna kurs blir 8 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Målgrupp: psykologer. Deltagaren väljer själv om kursen även skall innehålla examination för specialistkurs, man kan även delta utan examinering.  För kurs för deltagare med varierad yrkesbakgrund, se Interpersonell neurobiologi fördjupning.

Valbart: Specialistexamination, valbar.  Valbar fördjupningsdag i tillämpning på parterapi.

Kursledare och delexaminator: Ingrid Almgren Sjölander

Kursexaminator: Extern examinator Linda Dahlöf, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & specialist i klinisk psykologi

Sätt kryss i aktuell ruta nedan för att lägga till specialistexamination och/eller parterapifördjupning.

Specialistexmination för psykologer

Examinatorsgranskad slutuppgift för kursen samt specialistintyg vid godkänd kurs. 1600 kr med tillkommande moms.

Parterapi – fördjupningsdag – 8 juni

Valbar tilläggsdag med fokus på användning av IPNB i parterapi. 2200 kr med tillkommande moms.

Beskrivning

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning
specialistkurs, Göteborg kursstart 7 mars 2022.

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra interpersonella relationer och vårt medvetande/mind. Och hur alla tre påverkar varandra. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning. Varje moment under kursen kopplar till klinisk tillämpning och användningsområde i samtal, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen har en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi.

Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet med kurskod RA9354 som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter som görs av Specialistrådet. Kursen kan även räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

För terapeuter med annan utbildningsbakgrund eller psykologer som inte måste gå specialistkurs  – se även kursen Interpersonell Neurobiologi fördjupning

Användningsområden i klinisk behandling, pedagogik eller i utvecklings- och hälsoarbete

Alla verksamma metoder i psykologisk behandling har neurobiologiska komponenter, och i grunden är vi alla gjorda för både försvar och överlevnad –  och för kontakt. Med kunskap om hur detta påverkar människan kan du som kliniskt aktiv förstärka det som redan är verksamt i din nuvarande metod – oavsett vilken metod du använder t.ex. KBT, IPT eller PDT. För dig som arbetar med t.ex. hälsofrämjande arbete eller med utvecklingsprocesser fördjupar kursen förståelsen av verksamma mekanismer i inlärning, förändring och utveckling och hjälper att förstärka dem.

Områden som fokuseras

 • psykisk hälsa utifrån den modell IPNB föreslår som integration av medvetande, hjärna/kropp och relationer
 • integrationsområden (nio områden) inom IPNB som kan förstås som common factors i terapi och i annat hälsoarbete
 • hjärnans evolutionära utveckling
 • förståelse av vad som händer i hjärnan vid förändring/nyinlärning och hur detta kan förstärkas i fungerande behandling och pedagogik
 • djupgående kliniska kunskaper i reglering av affekter och nervsystem
 • aktuell forskning om skillnader i hjärnan mellan fenomenen ”känslosmitta” – empati – medkännande och exempel på hur vi kan ha hjälp av kunskapen i behandling
 • trauma och stress – i ljuset av neurologisk forskning
 • färsk anknytningsforskning: attunement och attachment i hjärnan
 • varje moment kopplar till aktuell forskning och exempel och diskussion kring hur vi kan se dess kliniska tillämpning samt praktiska metoder
 • valbar fördjupningsdag i parterapi

Syfte och lärandemål

Deltagarna skall kunna redogöra för hjärnans övergripande strukturer och utveckling i ett evolutionärt perspektiv, kunna förstå och redogöra för de neurologiska processer som är bakomliggande vid t.ex. olika anknytningsmönster, stress, trauma, och terapeutisk effekt. Deltagarna skall förstå den terapeutiska användbarheten av hjärnans plasticitet och ha kunskap om hur de kan omsätta de olika momenten genom de common factors som finns i klinisk behandling och i praktisk vardaglig tillämpning av psykologiskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Dagsinnehåll & kursmoment

 • Kursdag 1: Introduktion till huvudbegrepp i Interpersonell neurobiologi, den sociala hjärnans strukturer och utveckling & anknytningens betydelse för – och påverkan av – hjärnans utveckling.
 • Kursdag 2: Anknytning och hjärnutveckling forts. + The polyvagal theory &  toleransfönstret (”window of tolerance”) i terapi med kliniska tillämpningar på bland annat trauma och stress.
 • Kursdag 3: IPNBs domäner av integration som common factors med kliniska exempel.  Ångest, oro och rädsla – hjärnfakta och behandling.
 • Kursdag 4: Fortsättning IPNBs domäner av integration som common factors med kliniska exempel Personlighetsstörningar, autism, somatoforma tillstånd – hjärnfakta och behandlingsimplikationer.
 • Kursdag 5: Mind & mindfulness i IPNB och i hjärnan samt kliniska verktyg och tekniker för att integrera IPNB i behandling. Anvisningar för examinationsuppgift ges denna dag.
 • Valbar kursdag: Parterapi (kostnad tillkommer). Parterapi som klinisk tillämpning av IPNB.  Neurobiologisk grund för att upprätta kontakt, differentiering och kommunikation som fungerar.

Kursledare och huvudlärare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har mångårig erfarenhet som psykolog. Hon arbetar med flera olika metoder och är utbildad i, samt speciellt intresserad av, att integrera forskning från Interpersonell Neurobiologi i psykologisk behandling och i hälsofrämjande arbete.

Delmomentlärare och processtöd: Jennifer Magnusson, leg. psykolog och Sofia Djerf, leg. psykolog, båda med särskild kompetens och intresse för integration av Interpersonell Neurobiologi i behandling, lärande och relationer.

Målgrupp:  psykologer. Kursen ges med annan kursstart för deltagare med varierad yrkesbakgrund, se Interpersonell neurobiologi fördjupning.

Anmälan:  Sätt kryss i aktuell ruta vid anmälan för att lägga till specialistexamination och/eller parterapifördjupning. Beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under Övriga uppgifter.

Kostnad:  17400 ex moms. För specialistexamination tillkommer 1600 kr ex moms. Valbar tilläggsdag med fokus IPNB i parterapi, 2200 kr ex moms. Delfakturering kan erbjudas.

Plats: Fysiskt på plats i Göteborg i Psykologi med meras lokaler på Drottninggatan 31. Endast online vid kvarstående lagstiftade rese- eller samlingsförbud. Man kan alltså inte välja mellan deltagandeform online/fysiskt på andra grunder.

Tid: 5+1 heldagar vt 2022: 7-8 mars, 11 april, 9 maj, 7 juni. Valbar tilläggsdag IPNB i parterapi på denna kurs blir 8 juni. Undervisning alla dagar 9-16.30

Valbar parterapifördjupning: heldags fördjupning i parterapi med integration av interpersonell neurobiologi.

Kursexaminator: Kursen examineras av extern examinator Linda Dahlöf, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & specialist i klinisk psykologi.

Examinationsuppgift: Delexaminationer sker i diskussionsform på varje kursdag. Deltagare som väljer specialistexamination kommer utöver detta att examineras med individuell skriftlig uppgift som avslutar kursen. Avgift tillkommer.

Litteratur och kursplan: ca 1185 sidor rekommenderad litteratur, läsanvisningar ges. Se kursens litteraturlista och kursbeskrivning som pdf här.

Pågående kurs start ht 2021: 5 heldagar ht 2021. 13-14 sept, 4 okt, 8 nov, 13 dec. Valbar tilläggsdag IPNB i parterapi 14 dec. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Titel

Till toppen