Sofia Djerf

Sofia Djerf, leg. psykolog, på Psykologi med mera och Parkliniken med individer, parterapi, utbildning, handledning och utbildningsuppdrag.

Relationell grund i alla möten

Sofia Djerf är leg. psykolog och arbetar på Psykologi med mera och Parkliniken med både par- och individuell behandling på relationell grund samt med handledning, utbildning, och rådgivning. Som alla på Psykologi med mera arbetar Sofia med integration av det anknytningsbaserade fältet Interpersonell Neurobiologi i sina metoder.

Sofia har ett starkt intresse för att göra psykologisk- och relationell kunskap tillgänglig, och att möta och anpassa varje klients eller uppdrags specifika behov och att hitta uttryck som gör det komplexa tillgängligt och spännande.

Sofia välkomnar särskilt de par som vill arbeta med parterapi utifrån Encounter centered Couples Therapy, och som vill få en introduktion till metoden och samtidigt komma igång med arbete. Efter introduktion lägger ni gemensamt upp arbetet framåt.

Sofia gör även uppdrag för företag och yrkesverksamma. Välkommen att kontakta oss för att ta fram utbildning eller konsultinsats. För att boka tid hos Sofia, se vår bokningskalender.

Arbetserfarenheter – primärvård, företagshälsovård – hälsovård

Sofia har flerårig erfarenhet inom primärvård och psykiatrisk vård, inom företagshälsovård, samt som privatpraktiserande psykolog. Hon har arbetat med korttidsbehandling, rådgivning, längre behandlingar samt med utredning och bedömning av bland annat neuropsykiatriska tillstånd som autism och ADHD.

Sofias bredd av kunskap från behandling av till exempel ångest, trauma, stress, arbetshälsa och relationshälsa ger en stor trygghet i mötet med henne. Hennes sätt att göra metodanpassning efter behov och läge – alltid med betoning på vad som leder till ökad hälsa – gör att det är enkelt att skapa kontakt, kreativitet och trygghet tillsammans med henne.

Föreläsare

Sofia är uppskattad som föreläsare inom bland annat omhändertagande och screening inom primärvården och utredning i psykiatrin av bland annat ADHD och PTSD, med integration av relationellt baserad kunskap från Interpersonell Neurobiologi.

Innan Sofia blev psykolog arbetade hon som journalist, och har från denna bakgrund med sig en stark drivkraft att göra psykologisk kunskap lättillgänglig och pedagogisk i all kommunikation.

Metoder och utbildning – med relationell röd tråd

Sofia är utbildad inom flera olika metoder och tekniker, och arbetar utifrån aktuell frågeställning med olika metodval. Integrationen av Interpersonell neurobiologi ger att alla uppdrag och möten en relationell inramning.

Sofia är utbildad inom bland annat Mindfulness (Instruktör), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Fokuserad ACT (FACT), den affektfokuserade psykodynamiska terapin ISTDP, Psykodynamisk Terapi (PDT) samt traumabehandling inom Prolonged Exposure (PE).

Kontakt och bokning

Du når Sofia Djerf för förfrågan och bokning genom att kontakta oss. Du kan även söka och boka tider hos Sofia via Psykologi med meras & Parklinikens sida på Boka Direkt.