Krishantering och psykologisk första hjälp STOCKHOLM 22 maj 2019

2,650kr tillkommer moms 25%

RESERVLISTA - FULLTECKNAD

Kursen gavs i Stockholm senaste gången den 22/5 -2019. Inget nytt datum i Stockholm är satt i nuläget, men kursen ges regelbundet i Göteborg.

En innehållsrik dag om forskningsbaserad krishantering som också handlar om vår sociala hjärna. Från tidigare utvärderingar av kursdagen:

“Dagen gav mig både handfasta verktyg för mitt arbete  med människor i kris och en grund och ram kring varför dessa redskap fungerar”
“Fantastiskt spännande med kunskap som vävdes ihop om vårt nervsystem, kris och motståndskraft”

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Tid: onsdag 22 maj kl 9.30-16.30

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

RESERVLISTA - FULLTECKNAD

Beskrivning

Välkommen till en spännande dag med fokus på evidensbaserad krishantering, gavs senast i Stockholm 22/5 -2019. Inget nytt datum i Stockholm är satt i nuläget, men kursen ges regelbundet i Göteborg.

Krishantering och psykologisk första hjälpen är ett av många områden där vi ser att det som forskning visar är effektivt handlar om att lugna och reglera svåra känslor och ett stressat nervsystem – och aktivera vårt anknytningssystem. Liknande tekniker och principer som vi går igenom denna dag är även användbara i annan terapi och i samtal. Vi har fått många önskemål om att hålla denna dag i Stockholm igen, antalet platser är begränsade. Välkommen med din anmälan!

Vi går igenom bland annat:

  • naturliga reaktioner på potentiellt kris- eller traumautlösande händelser
  • principer för forskningsbaserad krishantering
  • psykologisk första hjälpen: tekniker för att lugna och reglera i efterförloppet av en svår händelse
  • spännande forskning på hjärnan och hur vi genom rätt insatser i efterförloppet kan minska risk för traumatisering
  • många exempel från forskning och klinisk verklighet
  • hur samma principer också är användbara i terapi för att lugna och skapa kontakt. Se mer på Interpersonell Neurobiologi.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har flerårig erfarenhet som ansvarig chefspsykolog för psykologi- och kristjänster inom försäkringsbranschen och har lång klinisk erfarenhet av krishantering och som utbildare.

Målgrupp: alla personalgrupper som är intresserade av att lära sig principerna från evidensbaserad krishantering: t.ex. psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare och andra personalgrupper som möter människor i kris.

Vid anmälan – beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under “Övriga uppgifter”.

Kostnad: 2650 kr plus moms per deltagare. Fika ingår. Kostnaden är högre i Stockholm än då kursen hålls i Göteborg på grund av ökade lokalkostnader.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Tid: onsdag 22 maj 2018 kl 9.30-16.30

Till toppen