Krishantering och psykologisk första hjälp DEL 2 – GÖTEBORG 1 februari

2,400kr tillkommer moms 25%

Äntligen den efterfrågade del 2-utbildningen som fördjupar och praktiskt övar färdigheter vi gick igenom i Krishantering & Psykologisk första hjälp del 1. Genomgången del 1-kurs krävs för deltagande.

Plats: Fysiskt i våra lokaler på Drottninggatan 31 i centrala Göteborg. Vid lagmässiga mötesrestriktioner ges kursdagen helt online.

Onlinemöjlighet:  Nej, är inte valbart.

Tid: tisdag 1 februari 2022, kl 9-16.

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander

Beskrivning

Välkommen till en efterlängtad DEL TVÅ med fokus på forskningsbaserad krishantering i praktisk tillämpning.

Vi går igenom bland annat:

Krishantering och psykologisk första hjälpen är ett av många områden där vi ser att det som forskning visar är effektivt handlar om att lugna och reglera svåra känslor och ett stressat nervsystem – och aktivera vårt anknytningssystem.

På denna kurs tar vi vid där del 1 slutade, gör en varsam repetition av grundkoncepten – sen djupdyker vi i tillämpning och praktiska exempel.

Liknande tekniker och principer som vi går igenom denna dag är även användbara i annan terapi och i samtal.

  • repetition grundkoncept i krishantering
  • Hobfoll five i praktisk tillämpning
  • fysiologi, neurobiologi och psykologi i krishantering
  • hur vi kan hjälpa med fysiska och praktiska övningar för att stabilisera efter i efterförloppet av en oväntad obehaglig händelse
  • psykologisk första hjälpen: tekniker för att lugna och reglera i efterförloppet av en svår händelse
  • hur samma principer också är användbara i terapi för att lugna och skapa kontakt. Se mer på Interpersonell Neurobiologi.
  • Vi berör även temat att stötta ledare i krishantering

Kursledare: Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Ingrid har flerårig erfarenhet som ansvarig chefspsykolog för psykologi- och kristjänster inom försäkringsbranschen och har lång klinisk erfarenhet av krishantering och som utbildare.

Målgrupp: alla som gått vår kurs Krishantering och psykologisk första hjälp Del 1

Båda kurserna är öppna för personalgrupper som är intresserade av att ytterligare fördjupa sig principerna från evidensbaserad krishantering: t.ex. psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, HR-specialister, HR-generalister, beteendevetare, rektorer och andra personalgrupper som möter människor i kris och/eller samordnar krisinsatser.

Vid anmälan – beskriv kortfattat din utbildningsbakgrund under “Övriga uppgifter”

Kostnad: 2400 kr plus moms per deltagare.

Plats: Fysiskt i våra lokaler på Drottninggatan 31 centrala Göteborg.

Onlinemöjlighet:  Nej – online erbjuds endast om det vid tidpunkten för kursdagen finns kvarvarande lagmässiga mötesrestriktioner.

Tid: Tisdag 1 februari kl 9-16.

Till toppen