Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare – specialistkurs start 4 april 2022

18,900kr tillkommer moms 25%

10% rabatt vid anmälan senast 31 oktober. Läs mer nedan om villkor för tidig anmälan.

Kursen under ansökan om ackreditering av Psykologförbundet som specialistkurs.

Se fullständig kursbeskrivning och kursdatum längre ned på denna sida under Beskrivning.

Plats: Fysiskt på plats i Psykologi med meras lokaler på Drottninggatan 31 samt hos Psykologbyrån Jones på Norra Allégatan 1, Göteborg.

Pris: 21000 ex moms. Specialistexamination 1600 ex moms. Delfakturering kan erbjudas – kontakta oss.

Tid och omfattning: 4 heldagar vt 2022: 4-5 april samt 2-3 maj. Undervisning alla dagar 9-16.30.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Målgrupp: psykologer med intresse för ledarskap. Deltagaren väljer själv om kursen även skall innehålla examination för specialistkurs, man kan även delta utan examinering.  För kurs för deltagare med varierad yrkesbakgrund, se Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare fördjupningskurs.

Valbart: Specialistexamination, valbar.

Kursledare och examinatorer: Gabriela Jones från Psykologbyrån Jones & Ingrid Almgren Sjölander från Psykologi med mera. Kursen håller hög lärartäthet då båda kursledarna är med under samtliga kursdagar.

Sätt kryss i aktuell ruta nedan för att lägga till specialistexamination.

Specialistexmination för psykologer

Examinatorsgranskad slutuppgift för kursen samt specialistintyg vid godkänd kurs. 1600 kr med tillkommande moms.

Beskrivning

Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare ges i samarbete mellan Psykologbyrån Jones och Psykologi med mera.

Kursbeskrivning: Kursen fokuserar på att skapa en brygga mellan forskning och praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare. Den passar för psykologer som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och anknytningsbaserad kunskap, samt psykologer som själva arbetar i ledande roll.

Med utgångspunkt i neuroledarskap och compassion utforskar kursen inom ramen för ledarskap samspelet mellan bland annat relationell färdighet utifrån anknytningsteori, ledarens mindset, mindfulness som trait/ledaregenskap samt förmåga till fokus, compassion och egen känsloreglering.

Vi ser även på hur förståelsen av dessa funktioners neurologiska bas kan berika ledarskapsutveckling. Tekniker från compassion-fokuserat ledarskap görs tillgängliga på ett enkelt och praktiskt sätt under kursen. Vi använder även Daniel Golemans utveckling av fältet Emotionell Intelligens hos ledare och hur detta kan stärkas, samt Otto Scharmers Theory U som en modell för att utveckla ledarens förmåga att skapa generativt lärande för sig och sin grupp.

Tidig anmälan: 10% rabatt vid anmälan senast 31 oktober. Är avdraget på angivet pris. Gäller dock ej på arvode för specialistexamination.

Vi har inte i dagsläget inte information om exakt när vi får besked om ackreditering. Kursanmälan är dock bindande så anmäl dig bara om du är intresserad oavsett om kursen blir ackrediterad som specialistkurs.

Kursarrangörer: Psykologbyrån Jones och Psykologi med mera i samarbete.

Ackreditering som specialistkurs: Vi har ansökt om ackreditering av denna utbildning som specialistkurs med förslag som fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi och som breddkurs i flertalet andra specialiteter, så som hälsopsykologi, klinisk och pedagogisk psykologi.

Kursledare: Gabriela Jones, leg. psykolog & specialist i arbetslivets psykologi från Psykologbyrån Jones och Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & specialist i klinisk psykologi, från Psykologi med mera. Båda med långvarig erfarenhet av att arrangera kurser och utbilda inom specialistordningen.

Målgrupp: Psykologer med intresse för ledarskap.

Finns även kurs öppen för fler yrkesbakgrunder: Om du har annan yrkesbakgrund eller är psykolog som hellre går en yrkesintegrativ kurs, se Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare – öppen fördjupningskurs start april 2022.

Examinatorer: Gabriela Jones, leg. psykolog & specialist i arbetslivets psykologi och Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & specialist i klinisk psykologi.

Examinationen sker löpande genom aktiv närvaro och deltagande i alla moment på utbildningen. Delexaminationer sker i diskussionsform på varje kursdag. Deltagare som väljer specialistexamination kommer utöver detta att examineras med individuell skriftlig uppgift efter avslutad kurs.

Utvärdering: Utvärdering sker muntligt varje kursdag. I avslutning och slutlig utvärdering tillhandahåller kursarrangören ett formulär för utvärdering av hur kursen svarat mot lärandemål, kursens pedagogiska nivå samt förslag till förbättring och utveckling.

Kostnad: 21000 ex moms. Kostnad för examination tillkommer med 1600 kr ex moms.

Datum och längd: 4 heldagar 2022, undervisning alla dagar 9-16.30. Kursdatum: 4-5 april samt 2-3 maj 2022. Samtlig tid är lärarledd med dubbla lärare.

Plats: Psykologbyrån Jones och Psykologi med meras lokaler i centrala Göteborg.

Ladda ned fullständig litteraturlista samt kursbeskrivningen här.

Dagsinnehåll:

Dag 1

Att stärka de ledaregenskaper som gör skillnad för både organisation och medarbetare

Fältet Neuroledarskap definieras och vi går igenom Daniel Golemans begrepp Emotionell Intelligens och dess koppling till ledaregenskaper. Dagen innehåller praktiska exempel på hur dessa kan tränas. Forskning på effektivitet, arbetstrivsel och ledarskap kopplas till praktisk tillämpning utifrån centrala delar av Emotionell Intelligens.

Under dagen introduceras även definitionen av ett mindfulnessbaserat ledarskap enligt Daniel Golemans teori och efterföljande forskning.

Dag 2

Att utveckla lyssnade och lärande för ledare

En ledares förmåga inhämta information från en bred kunskapsbas bygger på hens förmåga att lyssna och lära av den kunskap som finns inom och utanför organisationen. Med inspiration av Otto Scharmers forskning och praktik kring “Theory U” – och ledarens stora inflytande på framgång inom organisationsförändring – går vi igenom olika sätt att träna lyssnande och lärande. Målet är att att skapa färdigheter för att ge deltagarna en modell för handledning/grupputveckling som de kan ta med sig till egen praktik.

Metoden kombinerar träning av medveten närvaro, compassion, och kroppsbaserad inlärning.

Dag 3

Compassion och self-compassion för ledare

Det uppskattas att vi mellan 18 års ålder och pension kommer att tillbringa cirka 35% av våra liv på jobbet. En del av oss har tur, och kommer att tillbringa större delen av den tiden i en organisation och med medarbetare och ledare som respekterar oss, behandlar oss vänligt och på ett stödjande sätt. Flera forskningsstudier har visat att arbetsplatser kan vara orsaken till känslomässiga såväl som fysiska hälsoproblem, så här finns flera viktiga faktorer att påverka.

Vi går igenom förutsättningar för ett compassionfokuserat ledarskap. Det handlar om hur verksamheter kan utveckla resiliens, omtänksamhet och hälsa för de anställda, för omgivningen och för samarbetspartners.

Dag 4

Integration av forskning, teori och praktik

Vi fortsätter med integration av forskning och praktiska tillämpningar som bygger vidare på av tidigare kursdagars teoretiska grund och tränar och integrerar praktiska moment som övar dess färdigheter.

Till toppen