Utbildningsterapi eller egenterapi – terapi för dig som utbildar dig till psykolog eller terapeut

Vi har tyvärr för närvarande inte utrymme för egenterapi hos kombinerad leg. psykolog+leg. psykoterapeut. Om ditt utbildningsinstitut godkänner leg. psykolog finns fortsatt möjlighet.

Hos oss kan du gå den terapi som ingår som utbildningsmoment i t.ex. psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet eller grundläggande psykoterapiutbildning. Den kallas ibland utbildningsterapi eller egenterapi. Hur många tillfällen som ingår, vilka mål momentet har och vilka behörighetskrav som ställs på terapeuten varierar beroende på vilket lärosäte eller utbildningsprogram som följs. Hör med den som är kursansvarig för momentet vad som gäller för din utbildning.

På Psykologi med mera är Ingrid Almgren Sjölander bland annat godkänd som utbildningsterapeut för studerande vid Psykologprogrammet vid Psykologiska Institutionen i Göteborg, samt uppfyller flera andra institutioners krav. Ingrid har just nu dock inte tillgänglighet för fler klienter i utbildningsterapi.

En egenterapi börjar alltid med att vi möts och går igenom målen för momentet på den aktuella utbildningen och hur ett arbete skulle kunna läggas upp tillsammans utifrån dina behov. Även om momentet är del av en utbildning är en egen vilja, nyfikenhet på sig själv och sina relationer, samt motivation till att gå i terapi en avgörande faktor för att det skall bli användbart.

Inriktningen på de längre utbildningsterapierna hos oss är generellt relationell och integrativ och vi träffas vanligen en gång/vecka under en längre period. För heltidsstudenter som går i sammanhängande egenterapi (minst 30 ggr) kan ibland kostnadsreduktion ges från ordinarie taxa. Tider för egenterapi kan endast erbjudas dagtid vardagar. Kontakta oss gärna för mer information.