Testning och rekryteringsstöd 2018-08-11T19:31:14+00:00

Testning och rekryteringsstöd

Att anställa fel person kan innebära en stor risk. Med personlighetstestning och psykologbedömning blir ni tryggare i er rekrytering.

Vi erbjuder testning med eller utan fördjupad psykologbedömning i samband mer ert urval av kandidater. Uppdraget börjar ofta med genomgång av er kravprofil och därefter bokas planerad testning och psykologintervjuer. Ni får en skriftlig profil på er/era kandidater tillsammans med en muntlig överlämning och rekommendation utifrån era behov.

Personlighetstestning och psykologbedömning

Vi använder bland annat personlighetstestet NEO-PI-3 (tidigare NEO-PI-R). Testet beskriver personligheten utifrån fem övergripande faktorer: Känslomässig instabilitet (N), Utåtriktning (E), Öppenhet (O), Vänlighet (A) och Målmedvetenhet (C). Därutöver innehåller varje faktor sex fasetter. De totalt 30 fasetterna i NEO-PI-3 ger en genomgripande och nyanserad bild av personligheten. NEO-PI-3 består av 240 frågor och tar ca 45 minuter att besvara. Testet görs ofta online.

NEO-PI-3 och dess föregångare NEO-PI-R är väl dokumenterade i både kliniska och arbetspsykologiska sammanhang, till exempel inom karriärval, urval och utveckling. Vi gör oftast testerna i kombination med intervju och psykologbaserad bedömning, men testet kan även beställas separat.

Välkommen att Kontakta oss för mer information.