Alla som i egenskap av professionell kan komma att hjälpa till i samband med traumatiska händelser har nytta av att känna till grunderna i modern krishantering.

Efter terrorattentatet den 7 april 2017 i Stockholm mobiliserades samhällets resurser för att kunna hjälpa och skapa trygghet. Utifrån Psykologisk första hjälp vet vi att en av flera hörnstenar i krishantering är just att bidra så att människor som är drabbade kan känna tillit till att samhället och de viktiga personerna i omgivningen kommer att hjälpa till och finnas där.  En annan viktigt del i krishantering är just att veta om och kunna informera drabbade om vad som är naturliga reaktioner efter ett trauma.

Lyssna gärna på detta avsnitt från Psykologipodden där Christina Fischler, leg. psykolog med traumaspecialitet pratar om krishantering och naturliga reaktioner på trauma hos vuxna.