Få saker är så missförstådda som positiva känslor. Uppmaningen “tänk positivt” har fått många att fnysa – av goda skäl visar forskningen. Men forskning visar faktiskt också att upplevelsen av positiva känslor har en rad goda effekter på vår hälsa. Att tvinga sig själv att “tänka positivt” kan dock ha helt motsatt effekt, och leda till både lägre tolerans av negativa känslor och upplevelser, menar Barbara Fredrickson, professor i psykologi med speciell inriktning på positiv psykologi och dess effekter på vårt nervsystem.

Men att kunna uppmärksamma och förstärka upplevelser av nyfikenhet, tacksamhet och öppenhet har till och med effekt på hur lätt vi rent kognitivt kan uppfatta sammanhang, ta in detaljer, förhandla – och på våra relationer.

Vad är det med positiva känslor som fungerar?

Barbara Fredrickson har forskat på området positiv psykologi och har visat att en så enkel sak som att uppleva att man får något – i vissa experiment så enkelt som en liten symbolisk gåva  – förändrar hela vårt sätt att uppleva världen. De positiva känslor detta ger verkar göra att vi ser fler möjligheter, blir mer kreativa, mer motståndskraftiga, presterar bättre i provsituationer, och blir mer tillitsfulla.

Det betyder, betonar Barbara Fredrickson, inte att vi ser världen i ett naivt rosa skimmer utan att vår förmåga att uppmärksamma större system och sammanhang stärks. Vi blir också mindre fördomsfulla.

Hör Barbara prata mer om detta i Positive Emotions Open Our Mind där hon förklarar hur det hänger ihop.

Tacksamhet, nyfikenhet, öppenhet, vänlighet – känslorna som förändrar oss

Tacksamhet, nyfikenhet, öppenhet, vänlighet är de känslor Barbara Fredrickson lyfter fram som de som speciellt har möjlighet att inte bara vidga våra vyer utan också att skapa bättre relationer. Daniel Siegel, klinisk professor i psykiatri, verksam inom Interpersonell Neurobiologi håller med. Han lyfter fram dessa som prosociala känslor, dvs känslor särskilt ökar vår relationsförmåga. Det är också, menar Siegel, ett tecken på hälsa att vi kan uppleva dessa känslor – men det kanske mest fascinerande är tvärtom – det stärker vår hälsa och våra relationer att vi upplever prosociala känslor.

Det speciella med prosociala känslor är nämligen inte bara att de, inte oväntat kanske, gör det lättare för oss att skapa goda relationer utan även att de stärker vår kognitiva förmåga  – precis som Fredicksons experiment visar.

Hjärnan fokuserar 10 ggr mer på det som är negativt än på positivt

Nyckeln ligger i vad man väljer att fokusera på, inte att kämpa för att ta bort det negativa. Men här har vi vårt överlevnadsnervsystem att utmana: hjärnan fokuserar 10 ggr mer på det som är negativt än på positivt, som Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare, bland annat beskrev i sitt sommarprat. Vi kommer alltså alltid ha en impuls att låta det negativa ta över.

Hur vi hanterar denna bias för negativt kan påverka om man bli långvarigt lycklig i sina relationer, visar den forskning vi beskrivit i  bland annat Vill du bli vårkär i samma person igen? Relationell lycka verkar handla mindre om mängden problem – utan förmågan att kunna återfokusera vår uppmärksamhet till det som fungerar i den aktuella relationen.

I terapirummet kan det innebära att terapeuten, utan att försöka maskera det smärtsamma, också hjälper klienten att också kunna omfokusera så att det man vill få mer av växer – inte tvärtom. För det vi fokuserar på – bra eller dåligt – förstärks.

Små doser räcker långt – råd från experterna

Samma grundinställning som ovan har Fredrickson när hon betonar att praktisera öppenhet för det som händer och att uppmärksamma det som fungerar (och hylla det – ofta!).  Att vara öppen inför våra erfarenheter innebär att vi kan skifta vår uppmärksamhet från det som inte fungerar till eventuella möjligheter som finns i situationen.

Hon betonar att tacksamhet är en av de lättaste känslorna att “fånga” – eftersom vi flera gånger varje dag lätt förbiser allt som fungerar och gåvor vi får eftersom vår uppmärksamhet går så lätt till det som är negativt. Gick det bra på mötet? Fick du ett vänligt leende på bussen? Eller gav du ett? Att fånga upp just detta som kan tyckas litet – och att förstärka och dröja vid upplevelsen, är ett av hennes råd. Läs gärna mer om tacksamhet i Tacksamhet stärker hjärnan (- det finns effekter även på din nattsömn).

Daniel Siegel poängterar att det även små korta möten med andra som ger prosociala känslor väcker vårt anknytningssystem och ger trygghetseffekter. Hans råd är att fokusera på vad man kan ge till andra i form av till exempel vänlighet och tacksamhet. I hjärnan har det till och med mer god effekt än att ta emot det.

Inom Interpersonell Neurobiologi betonas starkt hur det vi fokuserar på kommer att växa: vi blir bättre och bättre på det vi gör ofta. Samma sak poängterar Fredrickson när hon säger att positiva känslor behöver inte vara intensiva eller starka för att ha effekt:

Frekventa milda doser av positiva känslor räcker bra för att kunna leva ett mer hälsosamt liv. Se Barbara Fredricksons 2-minuters tips nedan.

Blir du också nyfiken på relationell integration av neurobiologi, Interpersonell Neurobiologi?

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Varmt välkommen att inspireras av våra utbildningar. Interpersonell Neurobiologi fokuserar på hur hjärna-relationer-uppmärksamhet påverkar varandra och hur detta är common factors i de olika metodinriktningar som vi har idag.

Kom gärna till vår Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi, i Göteborg 6/2 eller i Stockholm 21/5 . Se även börjar nästa omgång av vår fördjupningskurs för alla som arbetar med terapi eller samtal – se  Interpersonell neurobiologi fördjupning, och nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi.

Samma faktorer och tekniker är verksamma i evidensbaserad krishantering, se gärna vår nästa kursdag den i Krishantering och Psykologisk första hjälp den 30/1. Välkommen även på vår  Temakväll i Interpersonell Neurobiologi: Anknytning och beröring den 22/1.

2-Minute Tips: How to be more positive – with Barbara Fredrickson