Marina Jerger

Marina Jerger

Marina Jerger är legitimerad psykolog och arbetar i egen regi hos Psykologi med mera.

Varm, kunnig, erfaren psykolog

Marina arbetar med psykologisk behandling, rehabilitering, konsultation, handledning samt med vägledning och coachning vid livs- eller arbetsförändringar vid till exempel byte av arbete, föräldrafrågor eller vid funktionsnedsättning.

Hon har lång erfarenhet av rehabilitering vid smärt- och stresstillstånd, arbete med psykisk ohälsa inom primärvård, specialistvård, privat försäkringsmedicin, arbetslivstjänster, personalvårdsstöd och samverkansarbete.

Marina har utbildning i bland annat psykodynamisk terapi, mindfulnessbaserad kognitiv terapi, medicinsk hypnos,  arbetspsykologisk utredning och vägledning, lösningsfokuserad och resursorienterad behandling, samt Motiverande Samtal (MI).

Marina är även utbildad i relationell integration av Interpersonell Neurobiologi, det vill säga relationellt inriktad neurovetenskap, i behandling och annat förändringsarbete, med intresse speciellt kring medveten närvaro och hälsa i relationer och arbete.

Marina har bred och gedigen mänsklig och professionell erfarenhet.

Hon är känd för sin värme, kunnighet och närvaro, samt starka fokus på hälsofrämjande arbete både som behandlare och utbildare.

Kontakt och bokning

Marina Jerger nås på telefon 070-5252927 eller e-post marina@psykologimedmera.se  Välkommen att kontakta henne direkt för bokning.