Marina Jerger

Marina Jerger är legitimerad psykolog och arbetar i egen regi på Psykologi med meras mottagning på Första Långgatan 21.

Arbetserfarenheter och utbildningar

Marina arbetar med psykologisk behandling, rehabilitering, konsultation, handledning samt med vägledning och coachning vid livs- eller arbetsförändringar vid till exempel byte av arbete, föräldrafrågor eller vid funktionsnedsättning.

Hon har lång erfarenhet av rehabilitering vid smärt- och stresstillstånd, arbete med psykisk ohälsa inom primärvård, specialistvård, privat försäkringsmedicin, arbetslivstjänster, personalvårdsstöd och samverkansarbete.

Marina har utbildning i bland annat psykodynamisk terapi, mindfulnessbaserad kognitiv terapi, medicinsk hypnos,  arbetspsykologisk utredning och vägledning, lösningsfokuserad och resursorienterad behandling, samt Motiverande Samtal (MI).

Marina är även utbildad i relationell integration av Interpersonell Neurobiologi, det vill säga relationellt inriktad neurovetenskap, i behandling och annat förändringsarbete.

Marina är varm, kunnig och närvarande med starkt fokus på hälsofrämjande arbete både som behandlare och utbildare.

Kontakt och bokning

Marina Jerger nås på telefon 070-5252927 eller e-post marina@psykologimedmera.se  Välkommen att kontakta henne direkt för bokning.

Marina Jerger